Fiscaal risicomanagement

In Tax

Fiscale risico's kunnen gevolgen hebben die veel verder reiken dan fiscale rente en boetes, en nieuwe operationele modellen kunnen nieuwe en onvoorziene risico's met zich meebrengen. Wij kunnen u helpen bij het identificeren, beoordelen en beheren van fiscale risico's en het ontwikkelen van passende controles en andere beheersmaatregelen.

Wat EY voor u kan betekenen

Zelfs te midden van alle disruptie blijven de basistaken van de fiscale functie onveranderd: waarde creëren, kosten beheren en risico's beperken. Uw organisatie beslist hoe de fiscale functie kan worden ingezet voor deze essentiële, maar soms conflicterende doelen, terwijl de balans tussen die doelen behouden blijft gedurende elke denkbare transformatie.

Wanneer een bedrijf als reactie op het digitale tijdperk nieuwe operationele modellen ontwikkelt, ontstaan er risico's die moeten worden afgewogen. Onze Tax Technology and Transformation-teams kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een holistische blauwdruk voor uw operationeel model, inclusief fiscale risico’s, de daarbij passende beheersmaatregelen en de monitoring daarvan, het opzetten van een raamwerk voor fiscaal risico management en governance en het gebruik van fiscale technologie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.