EY fiscale punten verkiezingsprogrammas

Fiscale punten verkiezingsprogramma’s

Lokale contactpersoon

Frank Elsweier

8 november 2023
Onderwerp Tax updates
Categorieën Tax

In het kort:

  • Veel politieke partijen willen een verlaging van de belastingen voor werkenden en een afschaffing van het toeslagenstelsel.
  • Enkele politieke partijen zijn voorstander van een verhoging van de belasting op winst en vermogen.
  • Aandacht in de verkiezingsprogramma’s voor onder meer de bedrijfsopvolgingsregeling, 30%-regeling, vermogensbelasting en belastingen ter ondersteuning van het klimaat en gezondheid.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november 2023. Alle politieke partijen hebben inmiddels een (concept) verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Fiscaal beleid speelt een cruciale rol bij belangrijke thema’s als de arbeidsmarkt, woningmarkt en klimaat. Belastingen zijn bepalend voor de financiële haalbaarheid van diverse plannen en hebben een directe invloed op de financiële situaties van burgers en bedrijven. Het is dan ook niet vreemd dat er in alle partijprogramma’s punten over belastingen terug te vinden zijn.

In dit overzicht zetten wij de fiscale punten uit de (concept) verkiezingsprogramma’s in verschillende belastingthema’s uiteen. Het overzicht is bijgewerkt tot 8 november 2023.

Toon resources

Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat de belastingen en toeslagen in het algemeen een stuk eerlijker en eenvoudiger moeten. De meningen lopen echter uiteen over wat dan precies ‘’eerlijk’’ is en hoe een belastingstelsel met of zonder toeslagenstelsel eenvoudig kan worden vormgegeven.

Er zijn verschillende partijen die de vennootschapsbelasting willen verhogen. ‘’Grote bedrijven’’ en ‘’vervuilers’’ zouden meer belasting moeten betalen en werkenden minder, zo is de gedachte. Enkele politieke partijen vinden juist dat bedrijven (met name het mkb) minder belasting zouden moeten betalen. Daarnaast zou er vooral voor start-ups en scale-ups ondersteunende fiscale maatregelen moeten komen. Enigszins opvallend is dat er in de verkiezingsprogramma’s relatief weinig aandacht is voor het fiscale vestigingsklimaat.

Ook interessant is dat diverse partijen zich in de verkiezingsprogramma’s expliciet uitlaten over de bedrijfsopvolgingsregeling. Zo zijn tenminste tien politieke partijen het erover eens dat (een aangepaste) bedrijfsopvolgingsregeling behouden moet blijven.

Een ander – meer traditioneel - onderwerp bij verkiezingen is de discussie over een (extra) vermogensbelasting en wat er met onze schenk- en erfbelasting moet gebeuren. De meningen daarover lopen sterk uiteen, hetgeen gezien de politieke achtergrond van de verschillende partijen, niet als een verrassing kan worden gezien.

Deze verkiezingen staan meer dan ooit in het teken van het klimaat. Vrijwel ieder politieke partij heeft een mening over het belasten van de auto, trein, vliegtuig, scheepsvaart en over CO2-heffing en energiebelastingen. Ook interessant is dat enkele partijen zich uitlaten of ze een vleestax, suikertax, of afschaffing van btw op groente en fruit al dan niet een goed idee vinden.

Tot slot merken wij op dat de fiscale punten in de partijprogramma’s veelal algemeen zijn en nog niet in detail zijn uitgewerkt. Na de verkiezingen zal dat naar verwachting anders zijn, als de coalitie bezig gaat met een regeerakkoord.

Wat zijn uw fiscale wensen aan het toekomstige kabinet? Laat het ons weten en ga naar deze enquête. We hebben geïnventariseerd welke coalities mogelijk zijn op basis van de (voorlopige) verkiezingsuitslag. Lees hier het mogelijke toekomstig fiscaal beleid na de verkiezingen. 

Schrijf u hier in voor onze fiscale nieuwsbrief

Blijf altijd up-to-date over fiscale ontwikkelingen: schrijf u hier in voor een van onze Tax nieuwsbrieven.