AI en intelligente automatisering

In TMT

Artificial intelligence (AI) gaat verder dan alleen maar 'beter' of 'sneller' te worden. Het kan bijdragen aan exponentiële innovatie, waardoor volledig nieuwe manieren ontstaan om een bedrijf te leiden en te laten groeien. Dit brengt echter ook meer risico's met zich mee, voor zowel de onderneming als de samenleving in het algemeen. Om daar rekening mee te houden heeft uw bedrijf de juiste geautomatiseerde systemen en algoritmen nodig die niet alleen goed presteren, maar ook betrouwbaar zijn.  

Wat EY voor u kan betekenen

Artificial intelligence en intelligente automatisering zorgen voor nieuwe mogelijkheden in alle facetten van ons zakelijk en dagelijks leven. Wanneer ze op de juiste manier worden benut, kan de verdeling van werk tussen mensen en machines voor elk proces of elke ervaring worden geoptimaliseerd. AI en intelligente automatisering kunnen de bedrijfsprestaties verbeteren en het werk van werknemers veiliger en zinvoller maken.

EY Advisory raadt een brede, mensgerichte, pragmatische, resultaatgerichte en ethische aanpak aan bij het ontwerpen en toepassen van AI en intelligente automatisering. Wanneer u deze principes in praktijk brengt, adviseren we om niet naar automatisering te streven om de automatisering alleen, maar u te richten op de optimale verdeling van werk tussen mens en machine bij verschillende processen of menselijke ervaringen. Bedrijven die de juiste combinatie van mogelijkheden gebruiken en gericht blijven op de gewenste resultaten, verleggen hun focus van 'technologie gebruiken' naar 'waarde creëren'.

Het gaat erom dat opkomende technologieën worden toegepast, en niet zomaar worden geïmplementeerd. Bedrijven moeten hiervoor continu blijven ontdekken, innoveren, leren en activeren. EY begeleidt organisaties bij dit proces, van concept tot uitvoering. Dat doen we met een combinatie van strategie, ontwerp, architectuur, data, systeemintegratie, programmataken, risicodiensten en een grondige kennis van domeinen en sectoren.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.