AI en intelligente automatisering

In TMT

Artificial intelligence (AI) gaat verder dan alleen maar 'beter' of 'sneller' te worden. Het kan bijdragen aan exponentiële innovatie, waardoor volledig nieuwe manieren ontstaan om een bedrijf te leiden en te laten groeien. Dit brengt echter ook meer risico's met zich mee, voor zowel de onderneming als de samenleving in het algemeen. Om daar rekening mee te houden heeft uw bedrijf de juiste geautomatiseerde systemen en algoritmen nodig die niet alleen goed presteren, maar ook betrouwbaar zijn.  

Related topics TMT Digital Financiën

Wat EY voor u kan betekenen

Artificial intelligence en intelligente automatisering zorgen voor nieuwe mogelijkheden in alle facetten van ons zakelijk en dagelijks leven. Wanneer ze op de juiste manier worden benut, kan de verdeling van werk tussen mensen en machines voor elk proces of elke ervaring worden geoptimaliseerd. AI en intelligente automatisering kunnen de bedrijfsprestaties verbeteren en het werk van werknemers veiliger en zinvoller maken.

EY Consulting staat voor een brede, mensgerichte, pragmatische, resultaatgerichte en ethische benadering van het ontwerp en de toepassing van AI en intelligente automatisering. Als we deze principes in de praktijk brengen, raden we aan om niet te streven naar een meedogenloze automatisering, maar naar een optimale verdeling van het werk over mensen en machines, voor elk gegeven proces of menselijke ervaring. Door gebruik te maken van de juiste mix van mogelijkheden en door gefocust te blijven op de gewenste resultaten, verschuiven bedrijven de focus van "technologie inbrengen" naar "waarde eruit halen".

Het gaat erom dat opkomende technologieën worden toegepast, en niet zomaar worden geïmplementeerd. Bedrijven moeten hiervoor continu blijven ontdekken, innoveren, leren en activeren. EY begeleidt organisaties bij dit proces, van concept tot uitvoering. Dat doen we met een combinatie van strategie, ontwerp, architectuur, data, systeemintegratie, programmataken, risicodiensten en een grondige kennis van domeinen en sectoren.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.