Digitale belastingheffing

De belastingsector is in de afgelopen 5 jaar ingrijpender veranderd dan in de 50 jaar daarvoor. En die veranderingen gaan elkaar alleen maar sneller opvolgen. Wij helpen bedrijven in de TMT-sector (technologie, media en entertainment en telecom) om gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen.

Wat EY voor u kan betekenen

Digitale belastingheffing vanuit elke invalshoek

We bevinden ons op een keerpunt waarbij digitalisering, innovatie en technologie samenkomen. Bedrijven hebben meer ondersteuning nodig om te kunnen omgaan met de veranderende belastingwetgeving in de Europese Unie, de VS en de rest van de wereld.  

EY Digital Tax bekijkt uw belastingen vanuit elke invalshoek – van belastingheffing tot de kerntaken van een belastingafdeling. Wij helpen u bepalen hoe u een digitale belastingstrategie kunt voeren die uw investeringen beschermt en de digitale ambities van uw bedrijf vooruithelpt. Daarnaast kunnen we u helpen de verwerking van uw bedrijfsbelastingen toekomstbestendig maken met behulp van een bedrijfsmodel dat voldoet aan de gestelde eisen en dat rekening houdt met de risico's van het digitale tijdperk.

Hoe het werkt

EY Digital Tax gebruikt vier benaderingen om de uitdagingen van een steeds digitaler wordende berdijfswereld het hoofd te bieden. Van communicatie met digitale belastingdiensten en e-overheden, en het plannen van belastingefficiëntie in een digitale economie, tot het gebruik van technologie om waarde te genereren en risico's te beperken. Wij kunnen u helpen met de volgende zaken:

  • Digital Tax Effectiveness: vaststellen wat de fiscale gevolgen zijn van zakelijke strategieën, modellen en supply chains
  • Digitale belastingdienst: diensten vinden waarmee u voldoet aan de eisen van digitale belastingdiensten van overheden, voortdurende wijzigingen in de regelgeving en toenemende transparantievereisten
  • Fiscale technologie: manieren vinden waarop technologie helpt om een efficiëntere fiscale basis te ontwikkelen
  • Fiscale big data: onderzoeken hoe gegevens inzichten en beter overzicht kunnen bieden

De kern van deze service is de Digital Tax Strategy Ideation Session van EY. Tijdens deze sessies kunnen bedrijven hun meest dringende uitdagingen identificeren en een verbeterde bedrijfsstrategie ontwikkelen voor het digitale tijdperk. Er wordt bovendien een blauwdruk opgesteld om aan te geven hoe die strategie het best binnen het bedrijf kan worden geïntegreerd.

Onze holistische aanpak brengt Assurance, Consulting, Strategy and Transactions en Tax transformatieprofessionals samen met onze wereldwijde innovatieteams. Wij richten ons op de huidige en toekomstige stand van zaken op het gebied van technologie en innovatie in de fiscaliteit en op de vraag hoe we gelijke tred kunnen houden met de veranderingen in het landschap.

Doordat we digitalisering vanuit elke invalshoek onderzoeken, kunnen we u helpen een digitale belastingstrategie te ontwikkelen die past bij de huidige stand van zaken en waarmee u uw zakelijke toekomst vol vertrouwen kunt plannen.

Neem nu contact met ons op om uw Digital Tax Strategy Ideation Session te plannen.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.