Cultuur, talent en leiderschap

In People Advisory Services

Demografische verschuivingen en nieuwe technologieën veranderen hoe, waarom en waar mensen werken. Dat geldt ook voor de eisen en verwachtingen die aan het personeel worden gesteld. Organisaties hebben een nieuwe aanpak nodig om werknemers aan te trekken, te ontwikkelen en te inspireren en zo de vereiste vaardigheden in huis te halen.

Related topics People Advisory Services

Wat EY voor u kan betekenen

Een talentstrategie ontwikkelen

U heeft de juiste mensen nodig, met de juiste vaardigheden en op de juiste plekken, om gelijke tred te houden met de veranderende werkwereld. Dat leidt tot de volgende vraag: is het beter om het nodige talent aan te nemen of zelf op te leiden?

Wij helpen uw organisatie het talent aan te trekken dat u nodig heeft en een personeelsbestand op te bouwen met de juiste capaciteiten, profielen en focus om uw bedrijfsdoelen te bereiken, van groei tot transformatie.

Leiderschap

Voor de opbouw en transformatie van een bedrijf is gedegen leiderschap nodig. De juiste investeringen in leiderschap kunnen enorme positieve gevolgen hebben voor de bedrijfsprestaties. Als u deze prestaties wilt realiseren, heeft u flexibel leiderschap nodig. Dit houdt in dat u leiding geeft met emotionele intelligentie, op basis van gedeelde waarden en met oog voor de voortdurende ontwikkeling van zowel leiders als werknemers.

Met onze inzichten in uw bedrijf, de markt, de sector en de concurrentie kunnen we uw bestuursteam helpen om zich voor te bereiden op en om te gaan met de complexiteit, de onzekerheid en de toekomst van de werkwereld.

Investeringen in leiderschap zijn essentieel om de juiste leiders te ontwikkelen, die enerzijds de juiste vaardigheden bezitten voor het stimuleren van duurzame groei op de lange termijn en anderzijds de prestaties van het personeel kunnen verbeteren.

Vaardighedenstrategie

Organisaties die de bedrijfsprestaties op een duurzame manier willen stimuleren, hebben de juiste mensen nodig, met de juiste vaardigheden, op de juiste plek en met de juiste taken.

We gebruiken een robuust maar flexibel framework, dat we speciaal aanpassen aan de specificaties van uw organisatie. Hiermee helpen we u de talentstrategie op te stellen en te ontwikkelen die nodig is om uw toekomstige bedrijfsdoelen te bereiken.

De prestaties en ontwikkeling van werknemers

Doordat de huidige werkomgeving razendsnel verandert, is het voor organisaties een enorme uitdaging geworden om werknemers gemotiveerd te houden.

We helpen u strategieën op te stellen (of te herzien) om de productiviteit van uw personeel te meten en om uw personeel betrokken te houden en te managen, op een manier die voor hen en voor uw bedrijf werkt.

De werknemerservaring

De processen, systemen en beleidsregels die bedrijven gebruiken om hun personeel te ondersteunen, zijn vaak complex en versnipperd. Moderne werknemers, variërend van babyboomers tot millennials, en van fulltime werknemers en contractanten tot freelancers, verwachten echter steeds vaker een interface die aansluit op hun klantervaring: eenvoudig, naadloos en mobiel.

We helpen u om de ervaring van uw werknemers te ontwikkelen of te herzien en om (opnieuw) in contact te komen met uw medewerkers en ze bij uw bedrijf te betrekken. Daarnaast helpen we u de gegevenspunten te leveren die u nodig heeft om geïnformeerde besluiten te nemen.

Transformation Realized

Transformatie door de kracht van mensen, technologie en innovatie.

Meer ontdekken

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.