Personeelstransacties en M&A

In People Advisory Services

Wanneer u na een overname de bedrijfsprestaties op niveau probeert te houden, zijn mensen de grootste kostenpost en de grootste risicofactor. Van het verkleinen van de financiële risico's en het aanpakken van pensioenregelingen tot het integreren van uw nieuwe personeelsbestand, wij kunnen u helpen bij een effectief beheer.

Wat EY voor u kan betekenen

Risico- en kostenanalyse van personeel

Het personeelsbestand vertegenwoordigt de grootste kostenpost en de grootste risicofactor bij de uitvoering van een M&A. 67% van de leidinggevenden die voor de nieuwste EY Capital Confidence Barometer werden ondervraagd, noemt talentacquisitie zelfs een strategische drijfveer voor een fusie of overname. Dit maakt de integratie en het goed functioneren van het personeelsbestand na een fusie of overname van cruciaal belang voor het succes ervan, en uiteindelijk ook voor de bedrijfsprestaties.

Bovendien kunnen de financiële risico's van M&A enorm zijn. Denk bijvoorbeeld aan de risico's op het gebied van pensioenregelingen, personeelskosten en andere potentiële kosten, zoals beloningen en benefits.

Als het nieuwe personeelsbestand (met de vaste en tijdelijke werknemers van de twee oude bedrijven) echter op een proactieve manier wordt beheerd, met begeleiding van en in samenwerking met de HR-afdeling, kunnen de werknemers op een nieuwe, effectieve en prettige wijze hun werk verrichten.

We helpen u om de problemen van uw werknemers tijdens afstotingen, overnames en joint ventures te verhelpen, en om belangrijk talent betrokken en op de hoogte te houden binnen de nieuwe organisatie. Dit resulteert in een productiever en dynamischer personeelsbestand.

Gereedheid op dag één en planning na de deal

We kunnen u helpen due diligence in het hele bedrijf te realiseren en bieden ondersteuning in de financiële, operationele, fiscale, IT- en HR-afdeling.

We werken tijdens de fusie of overname met u samen om door het hele traject heen kennis over te dragen. Dit bevordert de integratie na de deal en de strategische planning.

Integratie na de deal

We helpen u bij het identificeren en opzetten van de organisatiestructuren die u nodig heeft om deal doelstellingen te behalen, een soepelere overgang mogelijk te maken van transactie naar integratie na de deal en om sneller weer te komen tot “business as usual”.

Talentmodellen herzien

Na een M&A moeten organisaties hun talentmodellen opnieuw onder de loep nemen. Hierdoor krijgen ze een consistent en gecoördineerd beeld van hun nieuwe bedrijf en kunnen ze duidelijk plannen hoe de organisatie zal functioneren om de gekozen strategie effectief uit te voeren.

We helpen uw organisatie bij het ontwerpen en leveren van het beoogde bedrijfsmodel, met functionele, organisatorische, technologische en bestuurlijke aspecten. De aanpak van EY helpt organisaties bij het opstellen van een kosteneffectief model, met een focus op risico- en prestatiemaatstaven. Daarnaast worden er bijna realtime personeelsinzichten gegenereerd die incrementele veranderingen op doorlopende basis mogelijk maken.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.