Sprawozdanie z przejrzystości działania EY Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest publikowane zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.