18 kwi 2020
EY - Tsue

Wyrok TSUE. Co teraz banki mogą zrobić?

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

18 kwi 2020

Istnieje wiele interpretacji wyroku TSUE w sprawie C-260/18 z 3 października 2019 r. (tzw. duże TSUE), dotyczącego tzw. kredytów frankowych, z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż wiele pytań dotyczących tego tematu wciąż pozostaje bez odpowiedzi, a rozwój dalszych wydarzeń będzie uzależniony od orzecznictwa poszczególnych sądów w tym zakresie.

W
 środowisku bankowym panuje dzisiaj powszechne przekonanie, iż kwestia podejścia do kompleksowej obsługi wniosków sądowych dotyczących kredytów frankowych zostanie wypracowana wraz z upływem czasu. Na to, na jakich zasadach będzie się opierać, będą miały wpływ dwa główne czynniki: liczba pozwów sądowych składanych przez posiadaczy kredytów frankowych i rozstrzygnięcia sądów. Czy to oznacza, że instytucje finansowe mają po prostu czekać na rozwój wypadków? Nie. Na różne scenariusze można przygotować się już teraz.

Banki potrzebują przejrzystej i uniwersalnej metodyki

Pierwszym krokiem, na który należy się przygotować, jest stworzenie metodyki/algorytmu, który pozwoli na szacowanie wysokości kwot zwracanych klientowi w przypadku niekorzystnych dla banku wyroków sądu. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pozwami kierowanymi jedynie przez wąskie grupy klientów, więc indywidualne podejście do każdej sytuacji było uzasadnione. Dotyczyło ono także kwestii wysokości środków zwracanych klientom. Teraz takie podejście przestaje być zasadne w sytuacji otrzymywania masowej ilości pozwów. Dlatego przygotowanie metodyki w chwili, gdy banki spodziewają się masowych pozwów ze strony kredytobiorców, staje się niezwykle istotne. Powinna ona być wszechstronna, a więc uwzględniać indywidualne przypadki kredytobiorców, a jednocześnie tak ustandaryzowana i przejrzysta, by zaspakajała oczekiwania zarówno klientów jak i nadzorców.

Szacowanie rezerw i zabezpieczanie ryzyk

Kolejnym punktem, który wymaga uwagi jest zagadnienie ujęcia księgowego i wyceny kredytów do wartości godziwej. Na rynku nie ma jeszcze powszechnie uznanego standardu szacowania rezerw na pokrycie strat związanych z przegranymi pozwami sądowymi. Jego tworzenie można więc rozpoczynać od zera. Temat wyceny kredytów frankowych do wartości godziwej skomplikuje się natomiast wraz z materializacją zmian związanych z reformą stawek iborowych. Co dodatkowo istotne, różne scenariusze rozwoju sytuacji związanej z kredytami frankowymi, oznaczają dla banku konieczność przeanalizowania sposobu, w jaki bank zabezpieczał do tej pory ryzyko IR i FX związane z tym portfelem. Ważne będzie chociażby to, jak zmiany w jego strukturze wpłyną na pozycje zabezpieczające, rachunkowość zabezpieczeń, konsekwencje kapitałowe, czy system FTP.

Konieczny jest monitoring

W nowej sytuacji najistotniejszym wyzwaniem dla banków będzie aktywny monitoring rozwoju postępowań sądowych. Można go zdefiniować jako gotowość banku do wyznaczania kompleksowych symulacji wpływu na bilans i rachunek zysków i strat materializacji różnych scenariuszy związanych z zapadającymi wyrokami. Do przeprowadzania takich analiz bank potrzebuje odpowiedniej infrastruktury analitycznej. Ponadto niezbędny jest bieżący monitoring własnego portfela kredytowego i związanych z nim pozwów sądowych. Pożądane będzie także śledzenie wyroków sądowych dotyczących kredytów frankowych udzielanych przez pozostałe banki.

Podsumowanie

Zapoznaj się z interpretacją wyroków TSUE.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe, doradztwo transakcyjne.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.