3 min. czytania 27 maj 2020
Managers visit warehouse

5 kroków do automatyzacji planowania łańcucha dostaw

Autor Mariusz Lesiewicz

EY Polska, Business Consulting, Supply Chain & Operations, Manager

Ekspert w obszarze planowania popytu. Miłośnik futbolu, surfingu oraz planszówek.

3 min. czytania 27 maj 2020

Poznaj kompleksową koncepcję skutecznego wdrożenia automatyzacji planowania łańcucha dostaw. Zobacz, jak można ją wprowadzić w 5 krokach.

W erze cyfryzacji szansa na wykorzystanie nowych technologii w firmie brzmi kusząco. Jednak wprowadzenie zintegrowanego planowania łańcucha dostaw wymaga czegoś więcej niż tylko narzędzi cyfrowych. Prawdziwym wyzwaniem jest połączenie planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w taki sposób, by zyskać większą wydajność pracy i umiejętność szybkiego dostosowania się do wciąż ewoluujących potrzeb rynku. Wszystko to jest jednak łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Celem jest wiedza, co zostało sprzedane dziś, aby móc zarobić na tym kolejnego dnia oraz jak uzupełnić półki w ciągu 3-4 dni. Produkty płynnie kierowane bezpośrednio na półki detalistów zgodnie z realnym zapotrzebowaniem - to marzenie. Jednak może się ono urzeczywistnić właśnie dzięki zintegrowanemu planowaniu cyfrowemu.

Zintegrowane planowanie cyfrowe to kompleksowa koncepcja skutecznego wdrożenia automatyzacji planowania łańcucha dostaw. Każda firma może tę koncepcję wprowadzić, dzięki 5 krokom:

1.           Twórz centra planowania i udoskonalania łańcucha dostaw.

2.           Przekształć planowanie sprzedaży i operacji w zintegrowane planowanie cyfrowe, a następnie w planowanie biznesowe przedsiębiorstwa.

3.           Podziel i zsynchronizuj - utwórz przepływ w podzielonym na segmenty łańcuchu wartości.

4.           Wykorzystaj powtarzalność, zoptymalizuj procesy i technologię planowania oraz zapewnij łańcuch wartości planowania oparty na wyjątkach.

5.           Wykorzystaj inteligentną automatyzację – opartą na inteligencji poznawczej i sztucznej inteligencji (AI) oraz automatyzacji powtarzalnych procesów.

Inteligentna automatyzacja pozwoli na „samoistne” planowanie pewnych obszarów, dając planistom czas na monitorowanie łańcucha wartości, skupienie się na wyjątkach i podejmowanie lepszych decyzji wspierających Twój biznes w automatyzacji planowania łańcucha dostaw.

 

Nie ma drogi na skróty przez technologię

Wiele organizacji szuka szybkich wskazówek, ponieważ obawiają się trendu cyfryzacji. Nie chcą czegoś przegapić, chcą wiedzieć, jak wdrożyć najnowszą technologię w swoim łańcuchu dostaw jak najszybciej. Niestety nie ma skrótów, a wdrożenie nowej technologii dla samej technologii nie rozwiąże wszystkich istniejących problemów.

Wiele firm próbuje rozpocząć proces automatyzacji, pomimo źle zaimplementowanych procesów, niejasnych ról, obowiązków, a także złej organizacji. Warto pamiętać, że najpierw należy je naprawić, zanim zacznie się przechodzić na technologię cyfrową.

Jakość danych jest również powszechnym problemem. Dobrze zebrane dane są niezbędne do wdrożenia automatyzacji łańcucha dostaw. Niestety starsze lub niedopasowane systemy mogą sprawić, że te będą niespójne. Istnieje przykładowo możliwość użycia sztucznej inteligencji, by dopasować numery produktów i opisów w wielu bazach danych. W tym wypadku uzyskanie wysokiej jakości danych również wymaga czasu, bez możliwości szybkich poprawek.

W drodze do zintegrowanego planowania cyfrowego

Najtrudniejsze problemy w planowaniu to brak synchronizacji i utrzymujący się tzw. efektu bicza (bullwhip effect). To zjawisko występujące w łańcuchu dostaw polegające na dużych wahaniach zapasów będących następstwem relatywnie niewielkich zmian w zamówieniach klienta finalnego. W miarę oddalania się od klienta finalnego, do kolejnych ogniw łańcucha dostaw dociera coraz bardziej zniekształcony sygnał o realnym popycie. W takiej sytuacji sklep, dystrybutor, producent, a na końcu dostawca surowców będą kolejno podwyższać swoje zapasy ponieważ trudno im przewidzieć przyszłe zamówienia. Efekt bicza może zmaterializować się również w obrębie jednej firmy o dużym zakresie terytorialnym. Często mając duże zapasy nie jest w stanie ich odpowiednio szybko rozdystrybuować do lokalnych rynków.

Głównymi przyczynami są:

  • Błąd prognoz wynikający z braku zastosowania metod statystycznych i stronniczości przy ich tworzeniu
  • Brak połączenia z działaniami sprzedażowymi i marketingowymi, które napędzają popyt,
  • Brak segmentacji i konkretnych parametrów planowania według produktu,
  • Łańcuch dostaw nie jest w stanie reagować na prawdziwe zapotrzebowanie konsumentów ze względu na długi czas przekazywania informacji i nieefektywną komunikację
  • Kluczowi dostawcy niezintegrowani z funkcją planowania - ich zawodność wpływa na produkcję na wcześniejszych etapach produkcji,

Konieczne jest rozbicie silosów, usprawnienie procesów i poprawa jakości danych, aby odbyć bezproblemową podróż w kierunku zintegrowanego cyfrowego planowania.

Podsumowanie

Prawdziwym wyzwaniem jest połączenie planowania strategicznego, taktycznego i operacyjnego w taki sposób, by zyskać większą wydajność pracy i umiejętność szybkiego dostosowania się do wciąż ewoluujących potrzeb rynku. Inteligentna automatyzacja pozwoli na „samoistne” planowanie pewnych obszarów, dając planistom czas na monitorowanie łańcucha wartości, skupienie się na wyjątkach i podejmowanie lepszych decyzji wspierających Twój biznes.

Informacje

Autor Mariusz Lesiewicz

EY Polska, Business Consulting, Supply Chain & Operations, Manager

Ekspert w obszarze planowania popytu. Miłośnik futbolu, surfingu oraz planszówek.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.