9 maj 2022
Badanie EY: Czy polski biznes jest zrównoważony? Strategie zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Badanie EY: Czy polski biznes jest zrównoważony? Strategie zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Autorzy
Marcin Gul

EY Polska, Business Consulting, Business Transformation, Senior Consultant

Zawodowo związany z obszarem transformacji biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą oraz zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju. Pasjonat nowoczesnych technologii.

Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

9 maj 2022
Powiązane tematy Sustainability i ESG Consulting

Wyniki badania EY Czy polski biznes jest zrównoważony?  wskazują, że w zakresie zrównoważonego rozwoju (sustainability)  istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami. 

90%

przedsiębiorstw twierdzi że ich misja zawiera aspekty związane z ESG

 
  • 67% realizuje je w codziennej aktywności,
  • 48% firm przełożyło założenia strategii zrównoważonego rozwoju na poszczególne obszary funkcjonowania biznesu,
  • jako główne czynniki motywacyjne wymieniane są oczekiwania konsumentów (71%) oraz partnerów handlowych (59%),
  • równocześnie jedynie 17% ankietowanych przedsiębiorstw publikuje raporty dotyczące ESG,
  • presja na ten aspekt będzie jednak rosnąć, gdyż już dla 57% organizacji istotne jest czy wybrany przez nich kontrahent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju

Podsumowanie wyników badania

Polskie przedsiębiorstwa utożsamiają zrównoważony rozwój z działaniami o charakterze środowiskowym lub prospołecznym. Angażując się w te obszary, niezależnie czy w wyniku zmian prawnych czy presji konsumenckiej, zyskują przeświadczenie, że działają zgodnie z zasadami ESG. Zapominają niestety o aspektach związanych z ładem korporacyjnym.. Konsekwencją może być negatywna weryfikacja przez międzynarodowych partnerów biznesowych prowadzających swoją działalność w oparciu o szersze standardy lub mniej przychylne podejście inwestorów w momencie chęci pozyskania zewnętrznego finansowania. Myśląc o zrównoważonym rozwoju warto temat traktować kompleksowo i spójnie wewnętrznie
Jarosław Wajer
EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA
Współcześni konsumenci indywidualni i klienci B2B patrzą szeroko. Konieczność zachowania zgodności z procedurami regulacyjnymi jest dla nich więcej niż oczywista. Oni wymagają więcej. Stwarza to dla przedsiębiorstw ogromną szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Przeprowadzenie transformacji biznesowej zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju umożliwi zbudowanie długoterminowej wartości dla firmy oraz zabezpieczenie jej przyszłych przychodów. Brak działań będzie nieuchronnie zamykał kolejne biznesowe szanse na rozwój
Marcin Witkowski
EY Polska, Bussiness Consulting, Business Transformation, Manager

Poznaj wyniki badania "Czy polski biznes jest zrównoważony"

Pobierz

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

Podsumowanie

Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważony? – zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Marcin Gul

EY Polska, Business Consulting, Business Transformation, Senior Consultant

Zawodowo związany z obszarem transformacji biznesowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania sprzedażą oraz zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju. Pasjonat nowoczesnych technologii.

Jarosław Wajer

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Kontakt lokalny

EY Polska, Consulting, Partner, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA

Jarosław z entuzjazmem wspiera najlepszych liderów i firmy osiągające najlepsze wyniki w procesie przekształceń.

Powiązane tematy Sustainability i ESG Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)