Diversity equity inclusion

Miesiąc Różnorodności w EY Polska

W maju obchodzony jest Europejski Miesiąc Różnorodności – czas, kiedy firmy i organizacje w całej Unii Europejskiej szczególnie aktywnie promują wartości różnorodności i integracji społecznej. To okazja, by zrozumieć wagę włączających praktyk w miejscu pracy, przyczynić się do budowania równości i wspierać kulturę, w której każdy członek zespołu jest szanowany i ceniony. Do obchodów dołączyła również firma EY Polska.

Obchody Europejskiego Miesiąca Różnorodności w EY

Europejski Miesiąc Różnorodności stanowi doskonałą okazję do zaangażowania się w działania promujące różnorodność i integrację. Organizowanie wydarzeń, inicjatyw, warsztatów czy kampanii informacyjnych może przyczynić się do budowania świadomości na temat znaczenia różnorodności w miejscu pracy. 

W 2024 r. w EY kontynuujemy działania na rzecz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. W ramach aktywności związanych z obchodami Europejskiego Miesiąca Różnorodności podjęte zostały różne inicjatywy:

  • webcast O różnorodności w kontekście zrównoważonego rozwoju z ekspertami z EY People Consulting,
  • audiobook dla młodzieży o neuroróżnorodności przygotowany wspólnie z Fundacją Zaczytani i Fundacją JiM, 
  • e-book Neuroróżnorodność w miejscu pracy współtworzony z fundacją Atypika,
  • podcast EY NajlepiEY posłuchaj: Dlaczego firmy chcą być różnorodne?

Dowiedz się więcej!

Webcast: O różnorodności w kontekście zrównoważonego rozwoju

9 maja 2024 r. z okazji Miesiąca Różnorodności odbył się bezpłatny webcast, w trakcie którego eksperci spojrzeli na inkluzywność z różnych perspektyw i opowiedzieli m.in. z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy; dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami i jak można je zktywizowac zawodowo.

Dowiedz się więcej

Audiobook o neuroróżnorodności dla młodzieży przygotowany wspólnie z Fundacją Zaczytani.org i Fundacją JiM

Dowiedz się więcej

 

 

Hand holding the earth against starry sky
Hand holding the earth against starry sky

E-book Neuroróżnorodność w miejscu pracy oraz rozmowa nt. neuroróżnorodności w miejscu pracy i uniwersalności potrzeb

Wychodząc naprzeciw potrzebom dostosowywania miejsc pracy w taki sposób, aby wszyscy, również neuroatypowi pracownicy mogli w nich znaleźć miejsce dla siebie, EY został partnerem e-booka Neuroróżnorodność w miejscu pracy.

Dowiedz się więcej

Podcast NajlepiEY posłuchaj:
Dlaczego firmy chcą być różnorodne?

Różnorodność ubogaca firmy. Zatrudnianie różnorodnych osób pozwala m.in. uzyskać lepsze efekty biznesowe i szereg kompetencji zarządczych, które rozwijają całą organizację.
Jak zarządzać różnorodnością? Dlaczego firmy zwracają uwagę na różnorodność? Dlaczego w organizacji warto wspierać politykę równych szans w kontekście płci? Między innymi na te pytania odpowiadają eksperci EY Polska. 

Dowiedz się więcej

Korzyści z zarządzania różnorodnością

Wraz ze zmieniającym się rynkiem pracy oraz jego transformacją demograficzną, ekologiczną i technologiczną różnorodność staje się nie tylko wartością, lecz także nieodzownym elementem sukcesu. Organizacje, które doceniają różne perspektywy swoich pracowników, są zarówno bardziej innowacyjne, jak i bardziej odporne i skłonne do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się świecie. Włączenie różnorodnych doświadczeń i spojrzeń na biznes może prowadzić do przyjęcia nowych rozwiązań, które będą przyjazne dla środowiska i efektywne biznesowo.

Firmy, które wdrażają strategie oparte na różnorodności, zyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykwalifikowanym pracownikom, gotowym na wyzwania ery cyfrowej. Promowanie różnorodności umożliwia dostosowanie do potrzeb różnych grup demograficznych, w tym doświadczonych pracowników, których wiedza i umiejętności stanowią cenny atut dla każdej organizacji.

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Przeczytaj artykuł przedstawiający programy realizowane w EY Polska na rzecz różnorodności i inkluzywności.

Dowiedz się więcej

Hand holding the earth against starry sky

Klucz do sukcesu

W nowoczesnym biznesie zarządzanie różnorodnością to klucz do sukcesu – promując ją, budujemy silne fundamenty dla miejsc pracy jutra. Misją EY jest budowanie lepiej funkcjonującego świata. Jej realizacja polega przede wszystkim na jak najlepszym świadczeniu usług profesjonalnych dla tysięcy firm rocznie, ale również na angażowaniu się w różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne, m.in. te związane z obchodami Europejskiego Miesiąca Różnorodności. Zapraszamy również do zapoznania się z zeszłorocznym cyklem rozmów EY Voices, poświęconych tematyce budowania inkluzywnego miejsca pracy.

Wydarzenia EY w ramach Miesiąca Różnorodności w 2023 r.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.