InsurTech: Jak technologia wpływa na sektor ubezpieczeniowy?

Autor Maja Ossowska-Nowakowska

EY Polska, Technology Consulting, Manager

Certyfikowana ekspertka PC i BC. Doświadczona liderka zespołów wdrożeniowych, Agile Coach i Scrum Masterka.

6 min. czytania 9 sty 2023

Nowoczesne technologie i bezprecedensowe trendy w ostatnich latach sprawiają, że inwestycje w InsurTech przynoszą organizacjom coraz więcej korzyści, a także sprzyjają rozwojowi sektora ubezpieczeniowego.

W skrócie:

 • COVID-19 spowodował globalny wzrost zainteresowania zakupem ubezpieczeń o ~7%.
 • Zadowolenie klientów z usług proponowanych przez ich obecnych ubezpieczycieli spadło i po raz pierwszy 50% klientów zadeklarowało chęć zakupu polisy od firm BigTech oraz digitalowych. 
 • Firmy InsurTech inwestując w rozwój technologii umożliwiających personalizację usług, produktów i doświadczeń, koncentrują się na zwiększaniu zaangażowania obecnych oraz przyszłych klientów.
 • W efekcie, w sektorze ubezpieczeniowym InsurTech możliwe będą dwa scenariusze:
  • Ubezpieczenia staną się dodatkowym produktem wbudowanym w ofertę różnych usługodawców – model biznesowy B2B2C;
  • Stworzenie kompleksowej oferty ubezpieczeniowej w modelu B2C, a spółki InsurTech staną się bezpośrednią konkurencją obecnie działających firm ubezpieczeniowych.

Jak wygląda rynek InsurTech?

InsurTech to w dużym uproszczeniu rozwiązania technologiczne dla branży ubezpieczeniowej. Obecna, globalna sytuacja sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw działających na rynku InsurTech, który wyróżnia się coraz większą różnorodnością w zakresie dostępnych możliwości oraz modeli biznesowych. 

Inwestycje w InsurTech od początku pandemii do połowy 2021 r. przekroczyły

13.4

miliarda dolarów. [1]

Według danych CB Insights, InsurTech pozyskał w 2021 r. rekordowe finansowanie w wysokości

15.4

miliarda dolarów,

finalizując aż

566

transakcji. [2]

Tak wysokie finansowanie przekracza niemal dwukrotnie wartość osiągniętą w 2020 r. Przy czym, aż 73% transakcji do Q3 2021 stanowiły inwestycje w segment ubezpieczeń majątkowych [3]. 

Większość pozyskanego w 2021 r. finansowania pochodzi ze spółek private equity oraz innych inwestorów strategicznych. Wyniki wskazują, że zainteresowanie sektorem ubezpieczeniowym pozostaje na najwyższym poziomie w historii i jest napędzane perspektywą rozwoju spółek InsurTech – ich możliwościami, a także dynamiką międzynarodowej ekspansji. 

Na korzyść sektora wpłynęła także sytuacja wynikająca z pandemii.  Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, na koniec III kwartału 2021 roku Polacy wydali na prywatne ubezpieczenia blisko 15% więcej niż rok wcześniej .Coraz więcej konsumentów koncentruje się na wygodzie, usługach doradczych i zakresie portfolio produktów. Przy czym, osoba prezentująca ofertę staje się mniej istotnym czynnikiem. 

W 2021 r. inwestorzy nabyli rekordową liczbę 58 spółek InsurTech; cztery zawarły transakcje ze specjalnymi spółkami akwizycyjnymi (SPAC), a kolejne cztery debiutowały na giełdzie. 

Co obecnie rozpędza rynek InsurTech?

1. Cyberbezpieczeństwo klientów i ubezpieczycieli

Cyberbezpieczeństwo stało się gorącym tematem ostatnich lat. Powodem jest rosnąca liczba naruszeń i ataków, a także znaczny wzrost kosztów zapewnienia ochrony. Należy również pamiętać o zwiększonej kontroli organów regulacyjnych w tym zakresie. Potrzeba sprostania powyższym wymaganiom zmusiła ubezpieczycieli do poszukiwania bardziej złożonych rozwiązań w obszarze zgodności i bezpieczeństwa. W efekcie, coraz częściej zawierają umowy z firmami InsurTech, które dostarczają rozwiązania zapewniające ochronę platform ubezpieczeniowych oraz monitorowania cyberzagrożeń w różnych obszarach ich działalności.

2. Personalizacja usług - czynnik przyspieszający automatyzację

Rosnąca potrzeba personalizacji doświadczeń klientów wymaga znacznego zwiększenia wydajności procesów. Aktualnie firmy coraz częściej wykorzystują zaawansowane rozwiązania w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów oraz analityki wykorzystującej uczenie maszynowe czy sztuczną inteligencję (ML/AI). 

Najczęściej poddaje się automatyzacji procesy szkodowe. Popularne są także wszystkie, które dotyczą back office (w tym m.in. rozliczenia prowizyjne, płatności i windykacja) oraz sprzedażowe (np. underwriting czy tworzenie produktów ubezpieczeniowych).

3. Zwrot z inwestycji w Big Data

Priorytetami sektora, a w konsekwencji - źródłem przewagi konkurencyjnej, staje się personalizacja, analiza coraz większych zbiorów danych zastrzeżonych oraz stanowiących własność podmiotów trzecich.  Ubezpieczyciele, którzy chcą budować swoją przewagę bazując na personalizacji, wdrażają rozwiązania InsurTech. Umożliwiają one automatyczne pozyskiwanie, walidację i włączanie danych podmiotów trzecich do modeli wyceny, a także tworzenia produktów spełniających indywidualne potrzeby klienta.

4. Wzrost inwestycji w systemy dostawców zewnętrznych

Rosnące koszty utrzymania systemów IT powodują, że coraz więcej ubezpieczycieli decyduje się na rozwiązania oferowane przez zewnętrznych dostawców. To najszybszy i najprostszy sposób, by uzyskać dostęp do innowacyjnych rozwiązań czy nowych funkcjonalności. Przenosząc większość podstawowych systemów do rozwiązań bazujących na chmurze, firmy oferujące ubezpieczenia majątkowe zyskają możliwość wprowadzania nowych produktów i nowych form ochrony w zdecydowanie krótszym czasie.   

InsurTech: W co warto inwestować?

Podsumowując powyższe trendy: wszystkie technologie, które wpływają na doświadczenia klientów oraz poprawę efektywności systemów IT, stanowią obecnie kluczowe obszary (także z punktu widzenia inwestycji) dla towarzystw ubezpieczeniowych. Są to:

 • cyberbezpieczeństwo,
 • personalizacja – w tym AI,
 • Big Data,
 • otwarty ekosystem,
 • technologie bazujące na chmurze.

Oczywiście, każdy z powyższych punktów wspiera rozwój firm ubezpieczeniowych i pozyskiwanie nowych klientów w zupełnie inny sposób. Wspólnym mianownikiem jest „klientocentryczność”, która umożliwia budowanie strategii sprzedaży bazującej na personalizacji oraz Customer Experience.  To znacząca zmiana i odejście od dotychczasowego „produktocentryzmu” skoncentrowanego na sprzedaży produktu zamiast na budowaniu długoterminowej relacji z klientem.  

Zastosowanie platform bazujących na sztucznej inteligencji w celu poprawy efektywności i wydajności kluczowych procesów, to obecnie niezbędny element strategii pozwalający na osiągnięcie znacznych oszczędności operacyjnych. 

Wykorzystanie otwartych interfejsów programowania aplikacji (API) umożliwia dołączenie produktów ubezpieczeniowych do oferowanych przez inne podmioty. To jedna z podstawowych ścieżek rozwoju sektora ubezpieczeniowego. Coraz większa liczba banków, producentów i sprzedawców samochodów lub innych partnerów biznesowych włącza polisy do swojej oferty. W konsekwencji, zwiększają wartość dla klienta, który zamiast kupować dwa osobne produkty u różnych sprzedawców, od razu otrzymuje wybrany przez siebie pakiet. Dzięki temu zyskuje zarówno klient, firma ubezpieczeniowa, jak i dostawca produktu. 

Wszystkie wymienione technologie funkcjonują przy wsparciu platform chmurowych. Ubezpieczyciele wykorzystują je coraz częściej, podobnie jak modele biznesowe „as-a-service”, które dzięki przystosowaniu do architektury cloud przyspieszają tworzenie i wprowadzanie nowych produktów.

Jak inwestorzy mogą nadążyć za rynkiem InsurTech?

Ze względu na wielkość, intensywność działań i generowania kosztów, rynek InsurTech jest niezwykle konkurencyjny, przede wszystkim w obszarze innowacji oraz rozwiązań. To duże wyzwanie dla inwestorów, którzy muszą podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie, o ile mają ambicje, by dołączyć do grona liderów lub w nim pozostać. 

W tym przypadku, kluczowym czynnikiem jest wskazana wcześniej „klientocentryczność”, a wraz z nią – wybór firm i rozwiązań, które najlepiej spełnią rosnące oczekiwania klientów. To jedyna droga, by firma ubezpieczeniowa mogła się dalej rozwijać. Aby skutecznie zapewnić wzrost w tym obszarze, należy podjąć następujące działania:

 • Opracować indywidualny model oceny funkcjonalności i partnerów biznesowych, by inwestorzy skupili się tylko na funkcjonalnościach, które faktycznie przyniosą przewagę rynkową.
 • Ocenić modele biznesowe w zakresie wysokich przychodów generowanych ze sprzedaży konkretnych produktów, przez zdefiniowanych klientów lub w poszczególnych rejonach geograficznych. Celem powyższego działania jest wsparcie łączące szeroko pojęte zarządzanie i unikanie potencjalnego ryzyka.
 • Wykorzystać współpracę z podmiotami zewnętrznymi, tj. akceleratorami, inkubatorami czy placówkami badawczymi, a także zespołami wewnątrz organizacji, które są odpowiedzialne za inwestycje jako źródła wiedzy i podstawy do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych. 

Zapisz się na newsletter „EY Technology”

Otrzymuj comiesięczny zestaw najciekawszych artykułów, raportów i analiz z zakresu technologii dla biznesu. 

Zapisz się

Podsumowanie

Zmiana dynamiki sektora ubezpieczeniowego, która nastąpiła w ostatnich latach, wymaga od towarzystw zupełnie nowego podejścia do sprzedaży. Zwiększyły się zarówno inwestycje w rozwiązania InsurTech, a także ich popularność oraz możliwości. W efekcie, firmy ubezpieczeniowe będą mogły dostarczyć obecnym i przyszłym klientom lepszą ochronę, a wraz z nią – zyskać przewagę konkurencyjną. Ludzie coraz rzadziej poszukują produktów, lecz kompleksowej obsługi, która zaspokoi ich oczekiwania w wielu aspektach życia.

 • Pokaż przypisy#Ukryj przypisy
  1. https://fintech.global/2021/08/04/pandemic-fuels-13-4bn-in-insurtech-investment-since-2020-as-the-insurance-industry-is-being-transformed/
  2. State of Fintech: Global 2021, Styczeń 2022, CB Insights, https://www.cbinsights.com.
  3. Quarterly InsurTech Briefing, Q3 2021, Październik 2021, Willis Re, Willis Towers Watson Insurance Consulting and Technology, and CB Insights, https://www.wtwco.com.
  4. State of Fintech: Global 2021, Styczeń 2022, CB Insights,https://www.cbinsights.com.
  5. Ubezpieczenia w liczbach 2021, Kwiecień 2022, Polska Izba Ubezpieczeń, https://piu.org.pl/ubezpieczenia-w-liczbach-2021/

Kontakt

Informacje

Autor Maja Ossowska-Nowakowska

EY Polska, Technology Consulting, Manager

Certyfikowana ekspertka PC i BC. Doświadczona liderka zespołów wdrożeniowych, Agile Coach i Scrum Masterka.