Czy Twoja podróż do chmury przebiega wystarczająco szybko, aby zrealizować Twoje ambicje biznesowe?

Autor EY Global

Multidyscyplinarna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze i audytorskie

Kontakt lokalny

EY Polska, Technology Consulting, Manager, Chief Cloud Architect

Wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym i bezpiecznym przechodzeniu do chmury oraz implementacji praktyk Dev(Sec)Ops.

5 min. czytania 8 lut 2023
Powiązane tematy Drive2Cloud Technologia

W zakresie elastyczności i szybkości w dostępie do danych, technologia chmurowa umożliwia organizacjom szybką transformację, a także wprowadzanie dalszych zmian. Strategia chmurowa powinna realizować w pierwszej kolejności kluczowe cele biznesowe przedsięborstwa, a tempo transformacji i innowacji nadążać za potrzebami zmian.

Ten artykuł jest częścią programu #Drive2Cloud

W skrócie:

 • Przetwarzanie w chmurze to podstawa działania firm, które chcą zabezpieczyć swoją działalność na przyszłość.
 • Organizacje muszą wyjść poza optymalizację kosztów, postrzeganą jako kluczowy wskaźnik efektywności biznesowej i skupić się na szybkości i elastyczności w działaniu bazującym na technologii.
 • Chmura może pomóc otworzyć się na partnerów biznesowych, zapewniać oszczędności i wyższe zyski oraz znacznie poprawiać elastyczność i odporność firmy.

Zapisz się na newsletter „EY Technology”

Otrzymuj comiesięczny zestaw najciekawszych artykułów, raportów i analiz z zakresu technologii dla biznesu. 

Zapisz się

Żyjemy w świecie bezprecedensowej złożoności wzajemnych powiązań, która wpływa na stopień skomplikowania globalnej sieci rozszerzonych łańcuchów dostaw. Chociaż ta sieć handlowa przez dziesięciolecia stanowiła wartość dodaną, coraz więcej nieoczekiwanych wydarzeń ujawniło istotne słabości strukturalne. Na przykład, statek uwięziony w Kanale Sueskim, mutacja wirusa w RPA i niedobór półprzewodników na Tajwanie nie są już odizolowanymi kryzysami. Ich skutki potęgują globalne spory handlowe, katastrofy ekologiczne i niepokoje społeczne, przez co znacząco wpływają na efektywność operacyjną firm na całym świecie. 

W tym złożonym i szybko zmieniającym się środowisku istnieje wyraźny imperatyw operacyjny dla organizacji, aby zreinterpretować elastyczność biznesową, odkryć nowe możliwości i przeformułować swoją przyszłość. Pytanie brzmi, w jaki sposób firmy mogą to osiągnąć i jaką rolę odegra przetwarzanie w chmurze w urzeczywistnieniu tego celu?

Monitorowanie rozwoju zagrożeń w czasie rzeczywistym 

Planując przyszłość, organizacje powinny wyjść poza optymalizację kosztów postrzeganą jako kluczowa miara efektywności prowadzonej działalności i priorytetowo potraktować szybkość i elastyczność w działaniu. W szczególności istotne jest zachowanie przejrzystości. Kiedy firmy najpierw modelują, a następnie monitorują dane w czasie rzeczywistym i obserwują rozwój wydarzeń mogą proaktywnie łagodzić występujące ryzyko, zapobiegać niekorzystnym skutkom i osiągać przed czasem zamierzone wyniki. Powyższe działania mogą pomóc uzyskać znaczną przewagę konkurencyjną. 

Przetwarzanie w chmurze ma fundamentalne znaczenie dla firm, które ambitnie dążą do szybkich zmian i transformacji, spełniania wysokich oczekiwań klientów oraz zagwarantowania sukcesu firmy w przyszłości. Najpierw jednak dyrektorzy ds. informatyki, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy operacyjni i ich zespoły powinni wyjść poza paradygmaty kosztowe i zmienić podejście  “z szybkości do wartości” – wykorzystując możliwość działania chmury jako ogromnej hurtowni danych, zapewniającej oszczędności i większe zyski, przy znacznie poprawionej elastyczności i odporności systemów informatycznych.

Pandemia dała nam wgląd w potencjał chmury, a setki milionów pracowników codziennie współpracuje na całym świecie, korzystając z rozwiązań typu oprogramowanie jako usługa (software-as-a-service, „rozwiązanie SaaS”). Sami użytkownicy Microsoftu spędzają 30 miliardów minut dziennie korzystając z firmowych aplikacji w chmurze. Szybkie upowszechnienie i wszechobecność usług przesyłania strumieniowego wideo, takich jak Teams i Zoom, pokazuje transformacyjny potencjał rozwiązań SaaS.

Przetwarzanie w chmurze ma fundamentalne znaczenie dla firm, które ambitnie dążą do szybkich zmian i transformacji, spełniania wysokich oczekiwań klientów i zagwarantowania sukcesu firmy w przyszłości.

Uchwycenie przyszłości przetwarzania w chmurze i to, jak szybko może ono zmienić łańcuchy dostaw można zaobserwować przyglądając się, jak wiodący dostawcy rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) opracowują i wdrażają tę technologię w praktyce.

Wiele firm z tej branży tworzy nową generację innowacyjnych wirtualnych sieci biznesowych opartych na chmurze. Umożliwiają one użytkownikom przesyłanie zapytań do potencjalnych partnerów handlowych w ramach wspólnych, w pełni elastycznych, bezpiecznych i zoptymalizowanych pod kątem chmury ekosystemów.

Nowe generacje łańcuchów dostaw będą możliwe dzięki zestawowi uproszczonych, elastycznych i wysoce sprawnych modeli biznesowych, które pozwolą firmom szybko łączyć się i rozłączać z partnerami handlowymi w celu tworzenia dynamicznych nowych sieci biznesowych.

W przeciwieństwie do istniejących łańcuchów dostaw, rozwiązania oparte na chmurze umożliwiają firmom modelowanie, płynne łączenie i zapewnianie wglądu w całe łańcuchy dostaw w sposób cyfrowy, szybko pomagając organizacjom skutecznie testować i przekształcać sposób prowadzenia transakcji handlowych i odblokowywać nową wartość. Technologia „cyfrowych bliźniaków” („digital twins”), która wykorzystuje dane zebrane z różnych źródeł, w całym łańcuchu dostaw, do stworzenia wirtualnego odpowiednika na którym można modelować scenariusze, jest szczególnie wymownym przykładem jednego z takich rozwiązań opartych na chmurze.

Łańcuchy dostaw sterowane zdarzeniami uwolnią prawdziwy potencjał

Sieci biznesowe oparte na chmurze zapoczątkowują nową erę wysoce elastycznych architektur sterowanych zdarzeniami, w których ekosystemy transakcji, procesów i realizacji są tworzone automatycznie, wyzwalane przez indywidualny sygnał zakupu. Dynamiczne zarządzanie zapasami jest tego najlepszym przykładem, a zmiany progów inwentaryzacyjnych wyzwalają działania związane z pozyskiwaniem lub sprzedażą, podobne do giełdowego handlu algorytmicznego. Technologie oparte na chmurze są szczególnie dobrze przystosowane do realizacji tego celu biznesowego, dzięki ich zdolności do radzenia sobie z danymi w czasie rzeczywistym przesyłanymi strumieniowo za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API).

Kolejny przykład skutecznej architektury sterowanej zdarzeniami można zbudować wokół decyzji konsumenta o zakupie nowego samochodu. Decyzja ta uruchomiłaby wyczerpujący wykaz powiązanych procesów, z których każdy ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia satysfakcji klienta. Klient poszukałby i wybrał swój pojazd i wyposażenie dodatkowe, sfinansowałby ich zakup, dealer musiałby pozyskać pojazd od producenta, pojazd byłby następnie licencjonowany, ubezpieczenie musiałoby zostać zakupione, i pojazd zostałby w końcu dostarczony do klienta. W naszym obecnym świecie, każdy z tych procesów jest zazwyczaj zarządzany w izolacji i obciążony wieloma potencjalnymi punktami krytycznymi, a doświadczenia klientów znacznie się różnią.

Realizując skutecznie solidną strategię opartą na chmurze z architekturami IT sterowanymi zdarzeniami można automatycznie, bezproblemowo i bezpiecznie tworzyć ekosystem partnerów biznesowych i rządowych. Ta strategia łączy wszystkie punkty interakcji z klientem, by dostarczyć realnych korzyści wszystkim stronom.

Innym przykładem jest scenariusz po  przejęciu przez jedną firmę produkującą towary konsumpcyjne innej firmy. Harmonizacja partnerów w łańcuchu dostaw, ze skróceniem czasu realizacji zamówień i wzrostem zadowolenia klientów, rozpoczyna się od wspólnego portalu dla wielokanałowego handlu korporacyjnego, w następnym kroku zapewniając zarządzanie danymi podstawowymi (master data) i handel mobilny - wszystko dostarczane w modelu narzędzi SaaS. Takie rozwiązania oparte na chmurze mają wiele zalet, w tym:

 • Zapewnienie kompleksowej widoczności w całym łańcuchu wartości i w łańcuchu dostaw za pomocą „cyfrowego bliźniaka”. Umożliwia to firmom szybkie modelowanie i wskazywanie wąskich gardeł w dostawach w czasie rzeczywistym, przewidywanie ich wpływu na działalność operacyjną, wskazywanie alternatywnych dróg wprowadzania na rynek i automatyczne wybieranie optymalnych decyzji przy użyciu skutecznych rozwiązań opartych na danych.
 • Osiągnięcie sprawności organizacyjnej, najbardziej efektywne zaspokajanie wymagań klientów poprzez wysyłkę z właściwej lokalizacji, po odpowiednim koszcie i z szybkością, jakiej klient oczekuje. U podstaw tego podejścia leży oparty na chmurze system zarządzania zamówieniami rozproszonymi (distributed order management system or DOM system), maksymalizujący dokładność i widoczność stanów inwentaryzacyjnych we wszystkich kanałach, przy jednoczesnej aktywacji wielokanałowej realizacji, takiej jak odbiór ze sklepu i wysyłka do domu.
  Chmura jest jedyną platformą zdolną do szybkiego aranżowania i kierowania złożonym ekosystemem dostawców, partnerów, producentów i klientów w czasie rzeczywistym bez znacznych inwestycji kapitałowych i wydatków na usługi towarowe, takie jak zakup sprzętu, budowa, konserwacja czy planowane anulowanie lub wycofanie produktu lub usługi (sunsetting).
 • Optymalizacja dostaw: Obecne, konwencjonalne łańcuchy dostaw są skostniałe i mają trudności z elastycznością w czasach zakłóceń. Dzięki opartym na chmurze rozwiązaniom dedykowanym dla łańcucha dostaw, monitorowanie i ograniczanie ryzyka związanego z dostawcami w czasie rzeczywistym oraz uruchamianie, w razie potrzeby, alternatywnych źródeł dostaw, często prowadzi do osiągnięcia dużych korzyści gospodarczych.

Ponadto, sieci przedsiębiorstw działających w chmurze mogą przynieść znaczące pozytywne skutki dla środowiska i oszczędności finansowe. Jest to możliwe dzięki korzyściom skali uzyskanym dzięki współdzielonej infrastrukturze, zasilaniu i lokalom fizycznym. Kontrastuje to z konwencjonalnymi, nieefektywnymi centrami danych zlokalizowanymi w obiektach fizycznych, które często niedostatecznie wykorzystują zajmowaną powierzchnię fizyczną, sprzęt i oprogramowanie. 

Mając na uwadze, że 60% konsumentów deklaruje, że chętniej będą kupować od firm, "które są przejrzyste we wszystkim, co robią", wyczerpujące informacje o produkcie i łańcuchu dostaw dają konsumentom informacje, których potrzebują, aby podejmować bardziej świadome i zrównoważone decyzje zakupowe.

Elastyczne i zrównoważone łańcuchy dostaw są od wielu lat elementem programów posiedzeń zarządów. Do niedawna były one jednak ogólnie określane jako ćwiczenia z zakresu zgodności, przy ograniczonych możliwościach spełnienia obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej lub oczekiwań akcjonariuszy. Globalna pandemia COVID-19 i rozwijający się kryzys klimatyczny uwypukliły jednak potrzebę szerszego, bardziej elastycznego i bardziej przejrzystego podejścia.

Świadomi klienci

60%

konsumentów chętniej kupuje od firm, które są przejrzyste we wszystkim, co robią.

Zakres, w jakim organizacje szybko maksymalizują wykorzystanie chmury, zależy w dużej mierze od pilnej potrzeby konkurowania i wygrywania, wizji kierownictwa wyższego szczebla oraz wyrazistości ich strategii „chmurowej”. Podczas gdy niektórzy liderzy biznesu są taktycznie motywowani scenariuszem "burning platform", w którym podstawowe systemy i procesy są zagrożone przez starzenie się, inni mają wizję pełnego wykorzystania potencjału jednej z najbardziej przełomowych technologii dostępnych obecnie dla firm – chmury.

Do powstania tego artykułu przyczynił się również Ralph Thompson, lider EY Asia-Pacific Technology Transformation Cloud.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Technologie chmurowe pozwalają na tworzenie łańcuchów dostaw nowej generacji, które są zoptymalizowane w zakresie architektury i kosztów. Sposób, w jaki realizują powyższe otwiera możliwości w różnych sektorach, by tworzyć ulepszone, bardziej klientocentryczne modele biznesowe. W efekcie automatyzacji procesów zdefiniowanych wokół interakcji klienta, zastosowania AI i „Digital Twins” do modelowania zdarzeń i przepływów, firmy lepiej odpowiadają na potrzeby klientów, a jednocześnie optymalizują swoje działania.

Jednak poprzez nowoczesne architektury chmurowe, elastyczność infrastruktury, łatwą integrację nowoczesnych narzędzi SaaS i szybki development, firma praktycznie w każdej branży jest w stanie wzmocnić innowacyjność, która jest niezbędna do rozwoju na konkurencyjnym rynku.  

Przede wszystkim, kwestie elastyczności ekosystemu partnerskiego nabierają  w Polsce coraz większego znaczenia. Naszymi klientami są firmy, dla których łatwa integracja nowych partnerów biznesowych oraz bezpieczne i efektywne zarządzanie nimi, stanowią główną motywację wejścia do chmury. Dotyczy to zarówno przywołanych powyżej przedsiębiorstw dysponujących tradycyjnie rozumianymi łańcuchami dostaw, jak i firm szeroko rozumianego sektora finansowego, w którym możliwość efektywnej integracji z ekosystemem fintechowym może okzac się decydująca w procesie dalszego, szybkiego rozwoju, a następnie efektywnego, długoterminowego wyścigu z konkurencją. 

 

 

 

Local contact

Tomasz Zając
EY Polska, Technology Consulting, Manager, Chief Cloud Architect

Podsumowanie

Technologie chmurowe stały się fundamentem umożliwiającym firmom transformację, różnicowanie i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Oznaczają dużą zmianę w stosunku do tradycyjnego sposobu myślenia firm o zasobach informatycznych. Przetwarzanie w chmurze wspiera optymalizację, poprzez dostarczanie infrastruktury, platformy i rozwiązań oprogramowania dla sieci łańcucha dostaw i prowadzi do korzyści finansowych i operacyjnych. Sukces w modernizacji IT za pośrednictwem chmury zależy od kompletnej strategii standaryzacji oraz automatyzacji, która nie tylko upraszcza proces, ale również umożliwia jej większą elastyczność, a także odporność na innowacje na skalę.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor EY Global

Multidyscyplinarna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze i audytorskie

Kontakt lokalny

EY Polska, Technology Consulting, Manager, Chief Cloud Architect

Wspiera przedsiębiorstwa w efektywnym i bezpiecznym przechodzeniu do chmury oraz implementacji praktyk Dev(Sec)Ops.

Powiązane tematy Drive2Cloud Technologia
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)