SAP HR

Technologia zmieniła sposób funkcjonowania HR. Portale samoobsługowe, cyfrowy onboarding, operacje czy teczki pracowników - to tylko wybrane elementy, które usprawniają funkcjonowanie pracownikom oraz działom personalnym. Jak technologia SAP może wspierać działania, w których kluczowy jest pracownik?

SAP Agile Business People

Przedsiębiorstwa wymagają, aby ich zespoły elastycznie oraz zwinnie dopasowywały się do rzeczywistości, w której coraz trudniej jest pozyskiwać, zarządzać, motywować, a także utrzymać pracowników przy jednoczesnej kontroli kosztów. Eksperci SAP Agile Business People pomagają skutecznie wykorzystać siłę HR w ramach zintegrowanej strategii biznesowej.

 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

SAP Human Capital Management - poznaj możliwości EY

 • Operacyjny HR

  Wprowadzenie rozwiązań, które oferuje SAP HCM otwiera szereg możliwości usprawnienia, uporządkowania pracy działów personalnych oraz zarządzania kapitałem ludzkim. To kompleksowe narzędzie umożliwia dopasowanie rozwiązań do aktualnych potrzeb i profilu działalności przedsiębiorstwa.

  Organizacje mogą skorzystać z kompleksowej oferty systemu lub wybrać moduł wg obszarów funkcjonalności:

  • Payroll – Płace
  • Personnel Administration – Kadry
  • Time Management – Czas pracy
  • Organizational Management – Struktura organizacyjna
  • Benefits – Świadczenia pracownicze
  • Travel Expenses – Rozliczenie podróży służbowych

  System SAP HCM to przede wszystkim:

  • implementacja rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • kompleksowa obsługa procesów HR,
  • usprawnienie działań w organizacji,
  • elastyczne i wydajne raporty bazodanowe,
  • czytelna prezentacja danych,
  • optymalizacja pracy działów personalnych,
  • naturalna integracja z innymi modułami SAP (FI / CO / SD),
  • możliwość integracji z systemami zewnętrznymi,
  • zarządzenie czasem pracy z zachowaniem i kontrolą obowiązujących norm, a także przepisów prawa pracy.
 • Strategiczny HR

  W portfolio SAP EY znajdują się rozwiązania dedykowane m.in. dla obszarów:

  • Workforce Planning – Kompleksowe planowanie zatrudnienia
  • Compensation Management – Zarządzanie wynagrodzeniami
  • Talent Management – Zarządzanie rekrutacją i rozwojem
  • Training and Event Management – Zarządzanie szkoleniami
  • Workforce Analytics – Nowoczesne i kompleksowe raportowanie

  Celem oferowanych rozwiązań jest właściwe umiejscowienie pracowników, by znaleźli się w linii potrzeb strategii firmy. Dzięki silnikowi kalibracyjnemu firma otrzymuje możliwość spojrzenia na efekty działań z wyższego poziomu. Jednocześnie ma szansę porównać ich spójność ze strategią przedsiębiorstwa. Z kolei skuteczne planowanie pozwala na identyfikację przyszłych scenariuszy w zakresie personelu tj. prognozowanie rozmiaru i kształtu przyszłej kadry. Rozbudowany system raportowania dopuszcza wszechstronne i wnikliwe analizy danych z obszaru HR, które staną się podstawą do podjęcia właściwych decyzji.

 • Doradztwo SAP HCM

  Najlepsze efekty uzyskasz działając kompleksowo. Dlatego naszych Klientów wspieramy nie tylko w obszarze technologii, ale również doradzamy przy optymalizowaniu pełnych procesów HR. W konsekwencji, także Twoja organizacja może skorzystać ze wszystkich benefitów, które oferuje wdrożony system, w sposób dopasowany do indywidualnych wymagań.

  Projekty konsultingu SAP HCM realizujemy następujących obszarach:

  • analiza potrzeb szkoleniowych,
  • tworzenie Centrów Usług Wspólnych,
  • analiza i optymalizacja procesów,
  • analiza prognozowanych korzyści, które można uzyskać poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
 • Agile Workspace

  Szukasz rozwiązania, które pomoże Twojej firmie efektywnie planować, rejestrować, czy rozliczać czas pracy? Potrzebujesz zwiększyć kontrolę nad kosztami oraz zasobami w projektach? Oczekujesz, że ocena roczna pracownika będzie zawsze dostępna i prosta do zarządzania? A może ze względu na charakter pracy i biznesowe oczekiwania wymagasz mobilnego dostępu do systemu, bo działasz sprawnie bez względu na czas i miejsce?

  Agile Workspace to rozwiązanie, które umożliwia kompleksową obsługę czasu pracy, ocenę roczną pracownika, zarządzanie kosztami w projektach, rejestrację oraz śledzenie przypisanych zadań.

  Jak rozwiązanie może pomóc Tobie i zespołowi?

  • Skróci czas potrzebny na wykonanie powtarzalnych, rutynowych czynności.
  • Sprawi, że działania administracyjne stają się skuteczne i efektywne; jednocześnie eliminuje zbędną wymianę maili/papierowe procesy.
  • Pozwoli efektywnie koordynować podział zadań pomiędzy pracownikami; planuje i monitoruje przebieg realizacji każdego celu.
  • Wyeliminuje błędy dzięki predefiniowanym regułom oraz automatycznym wyliczeniom w tym np. informacja o nieobecności.
  • Znacząco ułatwi i przyśpieszy proces tworzenia grafików w systemie pracy zmianowej.
  • Zmotywuje zespół do terminowego realizowania zadań oraz projektów.
  • Usprawnia kontrolę nad kosztami i zasobami w projektach np. wskazując liczbę godzin poświęconych na dany projekt w tygodniu.
  • Zidentyfikuje nieuzasadnione wnioski np. urlop powyżej dopuszczalnego limitu.
  • Usystematyzuje proces oceny pracowniczej, wspiera wyznaczanie celów pracowniczych oraz ocenę ich realizacji.
  • Umożliwi pełny dostęp bez względu na miejsce i czas – mobilna aplikacja dla modułu kierownika projektów.
 • SAP SuccessFactors

  SAP SucessFactors to pełny ekosystem, który wspiera organizacje przy planowaniu rozwoju i zwiększeniu efektywności działań pracowników. Aplikacja obejmuje szereg procesów, tj. ocena roczna pracownika, mierzenie realizacji ścieżki kariery, praca w zespole, rekrutacja, e-learning czy zarządzanie wynagrodzeniami. Dodatkowo, posiada zaawansowane rozwiązania do monitorowania i raportowania procesów oraz danych w obrębie HCM. Integracja systemu z mediami społecznościowymi skraca aplikującemu czas potrzebny na złożenie wniosku, co może przyczynić się do zwiększenia liczby kandydatów.

  SAP SuccessFactors nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę IT, gdyż bazuje na dedykowanych serwerach firmy SAP i wygodnym systemie abonamentowym.

  To sprawdzona propozycja, która została zaprojektowana z myślą o szybkim i prostym procesie wdrożeniowym. Bezpieczeństwo danych jest kluczową kwestią dla SAP SuccessFactors, a potwierdzeniem powyższego podejścia jest profesjonalne przechowywanie danych za pomocą data center performancemanager successfactors.

  46 mln użytkowników | ponad 6 tys. Klientów | ponad 80 krajów | 42 języki ( w tym polski)

 • SAP Fiori – samoobsługa pracownicza

  Oszczędzaj czas Działu HR. Ułatwiaj managerom zarządzanie. Zrezygnuj z papierowej dokumentacji.

  Portal pracowniczy

  Wygodne rozwiązanie webowe, które pozwala na wykonanie części zadań bezpośrednio przez pracowników z pominięciem dokumentacji papierowej.

  Portal został podzielony na dwa moduły: dla pracowników (ESS) oraz menedżerów (MSS). Pracownicy mogą samodzielnie wykonywać zadania lub mieć dostęp do funkcji tj.: uzupełnianie ewidencji pracy, zgłaszanie wniosków kadrowych, podgląd paska wynagrodzeń, składanie wniosków o nieobecności, rozliczenie wydatków związanych z podróżą.

  SAP Fiori

  To spersonalizowane i uproszczone środowisko użytkownika w aplikacjach SAP. Zawiera zestaw prostych aplikacji do obsługi najpopularniejszych funkcjonalności biznesowych dostępnych poprzez przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 (komputerach, tabletach, telefonach komórkowych itp.). SAP Fiori to platforma dedykowana różnym grupom pracowników i została wyposażona w narzędzia przeznaczone do wsparcia atomowych procesów w organizacji, w których niezbędne są szybkie działania, również w ruchu. Nasi Klienci doceniają przede wszystkim samoobsługowe funkcjonalności pracownicze oraz managerskie.

 • SAP PPK

  SAP PPK to wdrożenie kompleksowego, gotowego rozwiązania z dostosowaniem schematu płacowego, a nie tylko zakupu/pobrania produktu w celu dalszej samodzielnej konfiguracji czy dostosowania. Dzięki naszemu rozwiązaniu, firma zyska możliwość rejestracji wszystkich danych PPK w jednym miejscu. Ponadto, rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z obszarem płac.

  Obsługiwane procesy:
  • selekcja i rejestracja uczestników programu PPK
  • proces rezygnacji z uczestnictwa wraz z monitorowaniem terminu ważności rezygnacji
  • określenie procentu składki podstawowej i dodatkowej
  • automatyczne naliczanie składek uczestnika i pracodawcy na liście płac
  • raportowanie do Instytucji finansowej i KNF
  • generowanie oświadczeń o wypłatę transferową
  • utrzymywanie historii zmian uczestnictwa w programie PPK
  To nie koniec możliwości - poznaj ofertę komplementarnych serwisów PPK w SAP Fiori:
  • Dobrowolne przystąpienie – pozwala złożyć deklarację po sprawdzeniu możliwości dobrowolnego przystąpienia
  • Rezygnacja z zapisania do programu – umożliwia złożenie rezygnacji po weryfikacji, czy składający nie jest już aktywnym uczestnikiem
  • Rezygnacja z uczestnictwa - umożliwia złożenie rezygnacji po weryfikacji, czy składający jest już aktywnym uczestnikiem
  • Zadeklarowanie i zmiana składki dodatkowej – pozwala złożyć oświadczenie o rozpoczęciu opłacania lub zmianę stawki procentowej składki dodatkowej po walidacji, czy składający jest już aktywnym uczestnikiem
  • Deklaracja niższej składki podstawowej - pozwala złożyć oświadczenie o zmniejszeniu składki podstawowej uczestnika po weryfikacji, czy składający jest już aktywnym uczestnikiem
 • E-PIT

  Aplikacja usprawni proces rozliczeń podatkowych w Twojej firmie. Zapewnia łatwe generowanie dokumentów, a także wygodną, elektroniczną wysyłkę do Urzędów Skarbowych deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R z wykorzystaniem szyfrowanego przekazu i podpisu elektronicznego. Dostarcza także elektroniczne archiwum dokumentów PIT.

 • Karta Czasu Pracy

  Narzędzie przeznaczone do wspracia zdecentralizowanego prowadzania danych dotyczących czasu pracy oraz dekretacji kosztów wraz z opcją automatycznej kontroli poprawności danych i funkcją samoczynnego generowania składników zależnych od czasu pracy.

 • Karta świadczeń socjalnych

  Aplikacja pozwala na rozdzielenie rejestracji świadczeń socjalnych od naliczania listy płac. Dodatkowo dział płac może automatycznie uwzględniać przychody na dowolnych listach w zależności od indywidualnych wymagań firmy (np. przychody pracowników i odpłatności na listach głównych, wypłaty zapomóg na listach dodatkowych).

 • PPE

  Umożliwia odwzorowanie w systemie SAP wszystkich aspektów związanych z przynależnością pracownika do PPE – od przystąpienia do programu, poprzez zmiany, jakie mogą nastąpić podczas uczestnictwa w PPE, aż po zakończenie uczestnictwa.

Co nas wyróżnia

3 projekty wdrożeniowe SAP HCM dla organizacji zatrudniających ponad 35 tysięcy pracowników

35+ projektów SAP HCM dla organizacji zatrudniających ponad 5 tysięcy pracowników

3 projekty wdrożeniowe SAP SuccessFactors dla organizacji zatrudniających powyżej 7 tysięcy  pracowników

Nagrody SAP Quality Awards in Business Transformation Category oraz SAP Innovation Award dla realizowanych przez nas projektów SAP HCM

Kompleksowość usług w zakresie wdrożeń, utrzymania oraz rozwoju systemów SAP HR

Udział konsultantów EY w pierwszych wdrożeniach SAP HCM w Polsce

Wdrażamy rozwiązania SAP, by umożliwić rozwój zarówno pracowników, jak i organizacji 

Od  2009 roku dostarczamy kompleksowe usługi związane z wdrożeniami, utrzymaniem oraz rozwojem rozwiązań SAP dedykowanych dla obszaru HR. Każdy z senior konsultantów i menedżerów posiada co najmniej 8 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań SAP dla klientów z wielu różnych branż.

Konsultanci EY SAP HCM brali także udział w implementacji SAP SuccessFactors dla dużych organizacji w Polsce i za granicą, a kompetencje oraz doświadczenie wykorzystywali m.in. przy migracjach danych, integracji systemów SAP HCM oraz SAP SuccessFactors.

Kompetencje oraz doświadczenie poparte certyfikatami SAP HCM oraz SAP SuccessFactors wykorzystujemy podczas programów Digital Transformation, a także implementacji złożonych zmian prawnych.