3 min. czytania 26 lut 2024
Ryzyko związane z sankcjami gospodarczymi - badanie EY

Ryzyko związane z sankcjami gospodarczymi - badanie EY

Autorzy
Tomasz Dyrda

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner

Propagator innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań z zakresu informatyki śledczej, cyberbezpieczeństwa i analizy danych. Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Wojciech Niezgodziński

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner

Ekspert z zakresu przeciwdziałania nadużyciom, compliance i whistleblowingu. Łączy praktykę biznesową z tworzeniem innowacji. Z zamiłowania podróżnik.

3 min. czytania 26 lut 2024

Pierwsze sankcje nałożone w reakcji na zagrożenie integralności Ukrainy związane z działalnością Rosji i Białorusi przyjęto na szczeblu UE w 2014 roku – obowiązki z nich płynące dotyczyły jednak głównie instytucji finansowych. W rzeczywistości biznesowej polskich firm sankcje gospodarcze pojawiły się później i to dosłownie z dnia na dzień, w momencie ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Przedsiębiorstwa i instytucje miały bardzo mało czasu żeby się dostosować, wdrożyć odpowiednie procedury, przeszkolić pracowników i zweryfikować kontrahentów. 

W drugiej połowie 2023 roku, po 18 miesiącach obowiązywania sankcji, zapytaliśmy firmy działające na polskim rynku jak wpłynęły na nich nowe przepisy, czy dostosowały swoje wewnętrzne procesy do ich przestrzegania, czy robią to samodzielnie czy z pomocą zewnętrznych ekspertów, na jakie problemy napotykają w przestrzeganiu sankcji. 

Ten artykuł wchodzi w skład najnowszego 01/2024 wydania  Biuletynu Ryzyka

67%

firm było zmuszonych do rezygnacji z handlu na rynkach wschodnich

31%

firm było narażonych na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Główne wnioski

Niemal wszyscy respondenci (88%) zdają sobie sprawę z powagi sankcji i surowych kar za nieprzestrzeganie związanych z nimi przepisów (do 20 mln złotych kary administracyjnej, kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata). Trzy czwarte firm (74%) podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym. Mimo to, część firm nie była w stanie uniknąć konsekwencji związanych z wprowadzeniem sankcji. Co trzecia firma (31%) była narażona na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji, a co szósta (16%) przyznaje, że sankcje naruszyła. 

Weryfikacja kontrahentów

Badane firmy weryfikują kontrahentów, jednak w różnym zakresie. Zdecydowana większość przedsiębiorstw deklaruje, że dokonuje analizy kontrahentów pod kątem możliwości realizacji umów lub wypłacalności (odpowiednio 73% i 70% wskazań). Znacznie rzadziej, bo w nieco ponad połowie firm biorących udział w badaniu (56%) procedury weryfikacji kontrahenta oparte są na ryzyku. 

74%

firm podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym

16%

firm naruszyło sankcje od początku inwazji na Ukrainę

Skuteczna, z punktu widzenia ryzyka sankcyjnego, weryfikacja kontrahentów powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów. Do ich prawidłowej identyfikacji niezbędny jest dostęp do odpowiednich danych i znajomość lokalnych języków. Znajomość języka rosyjskiego nie wystarcza. Stąd zapewne duży odsetek (69%) odpowiedzi twierdzących na pytanie o korzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie. 

Wpływ sankcji na działalność przedsiębiorstw

Z badania wynika, że wprowadzenie sankcji miało istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Ponad dwie trzecie firm dokonała zmian w umowach ze swoimi kontrahentami (69%) lub wręcz zrezygnowała z importu lub eksportu towarów lub usług z/do rynków wschodnich (67%). Ponad połowa (54%) zakończyła współpracę z którymś z swoich kontrahentów.  

Najczęściej wprowadzane modyfikacje w umowach to tzw. „klauzule sankcyjne”. Zawierają one zapisy stwierdzające nieważność umów w przypadku naruszenia przez kontrahentów przepisów sankcyjnych i oświadczenia, że kontrahent nie narusza sankcji. Jest to rozpowszechniona metoda współdzielenia lub wręcz przerzucania odpowiedzialności za przypadki naruszenia sankcji na kontrahentów. Z tego punktu widzenia dziwić może fakt, że jedna piąta (20%) respondentów przyznaje, że nie zmodyfikowała umów z kontrahentami. 

 

"Ryzyko związane z sankcjami gospodarczymi" - badanie EY

 

 

Pobierz opracowanie wyników badania

Sankcje gospodarcze - sklep on-line

Sprawdź produkty do zarządzania ryzykiem sankcji gospodarczych    

Dowiedz się więcej

Podsumowanie

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie EY przez firmę Cube Research w połowie 2023 roku na próbie 204 spółek prowadzących działalność w Polsce.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Tomasz Dyrda

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner

Propagator innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań z zakresu informatyki śledczej, cyberbezpieczeństwa i analizy danych. Ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Wojciech Niezgodziński

EY Polska, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Partner

Ekspert z zakresu przeciwdziałania nadużyciom, compliance i whistleblowingu. Łączy praktykę biznesową z tworzeniem innowacji. Z zamiłowania podróżnik.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)