4 min. czytania 11 cze 2021

      marynarz z lornetką w czerwonej kurtce

Jak rozpocząć drogę do pierwszej oferty publicznej?

Autor Martin Steinbach

EY EMEIA IPO Leader

Over 20 years of experience in the corporate finance field: IPO, M&A, private equity, venture capital and mezzanine finance. IPO thought leader.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

4 min. czytania 11 cze 2021
Powiązane tematy IPO Innowacje

Jak zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zwiększyć szanse na sukces poprzez ustrukturyzowane podejście pozwalające zmaksymalizować wartość IPO.

Dla przedsiębiorstw prywatnych starających się pozyskać kapitał i zapewnić możliwość wyjścia z inwestycji swoim udziałowcom, pierwsza oferta publiczna (IPO) może być atrakcyjnym rozwiązaniem i solidną strategiczną opcją finansowania rozwoju oraz dostępu do głębokich rezerw płynnościowych.

Ale decyzji o IPO nie należy podejmować lekkomyślnie ani traktować jej jako sposobu na pozyskanie funduszy na potrzeby krótkoterminowe. Powodzenie IPO zależy od wprowadzenia zmian w całym przedsiębiorstwie czy organizacji, a nawet od całkowitej modyfikacji kultury korporacyjnej. Spółki publiczne podlegają zwiększonym wymogom w zakresie sprawozdawczości, przejrzystości i zgodności z przepisami, a także kontroli ze strony inwestorów i analityków; ponoszą też ogólną odpowiedzialność za wywiązywanie się z podjętych zobowiązań.

Jako że wprowadzenie spółki na giełdę jest bardzo złożonym procesem, przedsiębiorstwa, którym udało się to zrobić, zaczynały przygotowania na długo przed IPO, a w wielu przypadkach przeprowadzały najpierw ocenę gotowości do pierwszej oferty publicznej. Przejście procesu oceny wymiernie zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego IPO, a przy tym daje pewność, że etap realizacji będzie można rozpocząć natychmiast, kiedy tylko nadarzy się okazja.

Jak przygotować firmę do funkcjonowania jako spółka publiczna?

Po podjęciu decyzji o wejściu na giełdę należy zaplanować wszystkie niezbędne kroki, aby upewnić się, że mamy wszystko, czego potrzeba, by odnieść sukces na rynkach kapitałowych.

Zadbanie o gruntowną ocenę gotowości pomoże:

 • Uzyskać oszczędności dzięki przejrzystemu rozplanowaniu przygotowań do IPO
  W ramach zintegrowanego podejścia ocena gotowości pomaga właścicielom i menedżerom stwierdzić jakie zmiany organizacyjne będą potrzebne przed wejściem na giełdę.
 • Uzyskać cenny wgląd w najlepsze praktyki dotyczące pierwszej oferty publicznej
  Ocena gotowości na IPO pomaga zdecydować, które opcje są zgodne ze strategią i celami biznesowymi, daje rzetelną podstawę po planowania i pozwala stworzyć mapę przygotowań do wejścia na giełdę.
 • Zwiększyć pewność transakcji na nieprzewidywalnych rynkach IPO
  Kluczem do osiągnięcia sukcesu są: odpowiedni zespół i właściwy moment oraz stosowne ustalenie ceny. Każdą pierwszą ofertę publiczną postrzegamy jako transformacyjną, dlatego też powinna ona odbywać się stopniowo i w sposób zorganizowany, aby zmaksymalizować wartość transakcji; jest to ważny krok w cyklu rozwoju przedsiębiorczych organizacji, które obsługujemy. Osiągnięcie gotowości zapewni elastyczność w zakresie terminów i przełoży się na mocny debiut na rynkach kapitałowych.

 

W tej istotnej fazie planowania, typowe cele obejmują:

 • Określenie bazowego scenariusza IPO, który będzie stanowił ważny element odniesienia do oceny różnorodnych wariantów
 • Wskazanie braków w zakresie gotowości na IPO oraz ocenę prac koniecznych do ich wyrównania 
 • Szkolenie najważniejszych członków kadry w zakresie wiodących praktyk oraz wymagań regulacyjnych związanych z IPO
 • Uporządkowanie braków w zakresie gotowości na IPO według priorytetów

 

Aby pomóc w realizacji tych celów, wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w pracy w wielu branżach z właścicielami firm i zespołami zarządzającymi firmami rodzinnymi, które zwiększyły skalę swojej działalności oraz z firmami szybko rozwijającymi się, a także z przedsiębiorstwami z udziałem podmiotów private equity i venture capital, z uwzględnieniem ich strategicznych opcji finansowania rozwoju, w tym wprowadzenia na giełdę.

Na podstawie tych doświadczeń opracowaliśmy holistyczne założenia oceny gotowości spółki do przeprowadzenia IPO. Jest to ustrukturyzowane podejście, które ma na celu z powodzeniem przeprowadzić firmę przez proces IPO, aż do mocnego debiutu na tym rynku. Jeżeli uznają Państwo, że IPO jest dla Waszej organizacji odpowiednim krokiem, ocena ta może także stać się zalążkiem koncepcji zarządzania programem wejścia na giełdę:

Krok 1: Strategia – Ustalenie lokalizacji pierwszej oferty publicznej oraz zaangażowanych giełd, od których zależą standardy regulacyjne oraz zbudowanie wartościowego przekazu inwestycyjnego spółki

Krok 2: Struktury – Określenie potencjalnej spółki emitującej i struktury grupy kapitałowej oraz wymogów w zakresie zarządzania i wymogów prawnych

Krok 3: Podatki  Analiza kwestii podatkowych na wszystkich poziomach: spółki, udziałowców oraz transakcji

Krok 4: Finanse – Identyfikacja problemów oraz ewentualnych obaw dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej, planów biznesowych, prognozowania i prospektu emisyjnego

Krok 5: Systemy – Ustalenie kontroli wewnętrznych i audytu, ryzyka przedsiębiorstwa, zgodności z przepisami i IT

Krok 6: Funkcje – Zdefiniowanie ról i procesów związanych z relacjami inwestorskimi i zgodnością przed, w trakcie i po ofercie publicznej

Krok 7: Przywództwo – Określenie i zmodyfikowanie obowiązków, składu i wynagrodzenia kadry kierowniczej, zarządu i działu kadr

Krok 8: Harmonogram – Ustalenie harmonogramu IPO i zaplanowanie procesów dotyczących zatwierdzeń prawnych; stworzenie i ocena „planu B” oraz określenie sposobu zarządzania projektem, przypisanie odpowiedzialności.

Gotowość na właściwy ruch

Nieprzewidywalne rynki IPO sprawiają, że gotowość na pierwszą ofertę publiczną oraz wewnętrzne przygotowania są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Choć sytuacja na rynkach ewoluuje, to właśnie w pełni przygotowane firmy będą w stanie najlepiej tworzyć wartość i w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje IPO, kiedy tylko pojawi się szansa na jego przeprowadzenie.

Najskuteczniejsi kandydaci do IPO często spędzają 12-24 miesiące, a nawet dłużej, na budowaniu procesów biznesowych i infrastruktury, rekrutacji utalentowanej kadry zarządzającej i doradczej, przygotowaniu kwestii finansowych i sprawozdawczych oraz zapewnieniu niezbędnego do wejścia na giełdę zaangażowania zarządu.

Dążąc do stania się spółką publiczną, organizacja musi przygotować się nie tylko na decydujący moment – obwieszczone biciem dzwonu formalne wejście na giełdę – ale także do zupełnie nowego etapu funkcjonowania firmy po debiucie na parkiecie.

Dlatego właśnie najlepsi gracze na rynku traktują IPO jako długoterminowy proces transformacji. Chociaż przygotowany przez nas ramowy proces oceny gotowości do przeprowadzenia IPO może pomóc przedsiębiorstwu upewnić się, że jest gotowe jest to tylko jeden z elementów udanego przygotowania do przemiany w spółkę publiczną oraz przejścia takiej transformacji. Aby ułatwić przedsiębiorcom sprostanie tym wyzwaniom opracowaliśmy również obszerny „Przewodnik zainteresowanych debiutem giełdowym” – daje on pewność, że firma będzie gotowa na podjęcie właściwych kroków we właściwym czasie, aby osiągnąć trwały sukces giełdowy.

Przewodnik dla spółek zainteresowanych debiutem giełdowym 

Guide to going public (ENG)

Rozmowy strategiczne przed, w trakcie oraz po wejściu na giełdę

Dowiedz się więcej

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Przeprowadzenie udanego procesu IPO wymaga dokładnego planowania, dającego pewność, że organizacja posiada wszystkie potrzebne informacje, poszczególne zespoły sprawnie ze sobą współpracują, a przyjęta strategia pozwoli zrealizować założone cele. Ale nawet czując gotowość do działania, warto poczekać na właściwy moment.

Informacje

Autor Martin Steinbach

EY EMEIA IPO Leader

Over 20 years of experience in the corporate finance field: IPO, M&A, private equity, venture capital and mezzanine finance. IPO thought leader.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

Powiązane tematy IPO Innowacje