3 min. czytania 4 lut 2020
EY - Jak Skutencznia

Jak skutecznie zmieniać firmę?

3 min. czytania 4 lut 2020
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Blisko 70% zmian organizacyjnych wprowadzanych w biznesie nie kończy się sukcesem.

Jak wynika z badań EY, najczęstsze przyczyny tego stanu rzeczy to opór pracowników, niedostateczne wsparcie ze strony liderów i niedoszacowany nakład zasobów. Czy można zatem zrezygnować z wprowadzania zmian? Raczej trudno to sobie wyobrazić. Jak więc przeprowadzić je skutecznie?

Coraz to nowsze technologie, wzrastające oczekiwania klientów, zmieniające się trendy rynkowe, nowe wymogi regulacyjne - to tylko część czynników, które wymagają od przedsiębiorców ciągłego dostosowywania się do otoczenia, po to by ciągle być konkurencyjnym na rynku. I choć umiejętność zarządzania zmianą stała się obecnie jedną z podstawowych kompetencji w prowadzeniu biznesu, to w praktyce prawie 70% zmian organizacyjnych kończy się niepowodzeniem. To pokazuje, że w tym zakresie jest wiele do zrobienia.

Diagnoza, dobry plan działania ...

Aby to zrobić należy zacząć od diagnozy. Dotyczy ona nie tylko interesariuszy danego projektu, ale też istoty samej zmiany, tzn. czy jest ona nieunikniona, czy są alternatywy, czy posiadamy zasoby niezbędne do jej przeprowadzenia. Mając te informacje można zaplanować działania. Mając dobry plan działania można przystąpić do efektywnej komunikacji z tymi, którzy w procesie zmian odegrają, lub mogą odegrać istotne role.

Wszystko to z kolei ma szanse powodzenia tylko, jeśli będzie poparte autentycznym zaangażowaniem liderów biznesów. Najogólniej, lider procesu transformacji uczestniczy w procesie zmian, jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych celów, koordynowanie działań, monitorowanie całego procesu, a także jest gwarantem skuteczności tego procesu. Jest to szczególnie istotne w kontekście przeprowadzenia procesu komunikacji wśród pracowników, którzy z reguły zmiany odbierają jako zagrożenie.

... oraz metodologia i narzędzia

Jak zatem widać przeprowadzenie procesu transformacji w firmie nie jest łatwe. Wymaga to jednocześnie pogodzenia koncepcji ekonomicznych z umiejętnościami miękkimi. Dobrą wiadomością jest jednak to, że zmianą można zarządzać. Mając odpowiednią metodologię, narzędzia i doświadczenia dajemy sobie realną szansę na skuteczne i trwałe wdrożenie zmiany.

 

Podsumowanie

Nie wystarczy trafnie zidentyfikować obszaru w firmie, który wymaga zmiany. Trzeba również umiejętnie dostosować tempo zmian oraz metody ich wprowadzania. A przede wszystkim, aby skutecznie zarządzać zmianą należy zdobyć serca i umysły ludzi, których dotyka zmiana. Czy da się dotrzeć do wszystkich? Jeśli nie, to do których trzeba, a do których warto?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami

Informacje

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)