Globalny rynek IPO doświadcza znaczącego spowolnienia w pierwszym kwartale 2022 roku.

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspert w zakresie badania sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Entuzjasta innowacji i automatyzacji.

5 min. czytania 11 kwi 2022
Powiązane tematy IPO Finanse przedsiębiorstw Audyt

Globalny rynek IPO doświadcza znaczącego spowolnienia w pierwszym kwartale 2022 roku.

W skrócie

 • Globalny wolumen IPO w pierwszym kwartale 2022 roku spadł o 37%, a wpływy o 51% rok do roku pomimo, że pod względem uzyskanych przychodów był to rekordowy pierwszy miesiąc w roku od 21 lat,
 • 78% globalnych wpływów z IPO przypadło na region Azji i Pacyfiku z uwagi na tzw. mega IPO.

Po rekordowo wysokim poziomie globalnej aktywności w zakresie IPO w 2021 r., niestabilne warunki rynkowe spowodowały w pierwszym kwartale 2022 r. znaczne spowolnienie w tym zakresie. Rok rozpoczął się bardzo dobrze, kontynuując dynamikę odnotowaną w czwartym kwartale 2021 r., a styczeń bieżącego roku był pod względem przychodów najlepszym miesiącem otwarcia od 21 lat. Jednak w drugiej połowie kwartału spadki na światowych giełdach spowodowały radykalne odwrócenie tego trendu, co doprowadziło do znacznego spadku ogólnej aktywności na wszystkich parkietach. W I kw. 2022 r. na światowym rynku IPO przeprowadzono 321 transakcji, z których uzyskano 54,4 mld USD wpływów, co oznacza spadek odpowiednio o 37% i 51% rok do roku.

Nagłe odwrócenie tendencji w tym zakresie można przypisać szeregowi problemów, zarówno tych, które się stale pojawiają jak i dobrze znanym kwestiom. Należą do nich: wzrost napięć geopolitycznych, niestabilność rynków giełdowych, korekta cen przewartościowanych akcji z niedawnych IPO, rosnące obawy o wzrost cen surowców i energii, wpływ inflacji i potencjalnych podwyżek stóp procentowych, a także wciąż żywe ryzyko związane z pandemią COVID-19.Czynniki te powstrzymują możliwość pełnego ożywienia się światowej gospodarki.

Wraz z gwałtownym spadkiem globalnej aktywności w zakresie IPO nastąpił również znaczny spadek ilości transgranicznych procesów IPO, IPO jednorożców, tzw. mega IPO (IPO, w których wpływy z emisji przekraczają 1 mld USD) i SPAC. Ponadto wiele debiutów giełdowych zostało przełożonych w czasie ze względu na występującą niepewność i niestabilność rynku.

Ogólne wyniki w podziale na regiony

Aktywność IPO w regionie obu Ameryk w pierwszym kwartale 2022 r. zamknęła się liczbą 37 transakcji, z których uzyskano wpływy w wysokości 2,4 mld USD.  Oznacza to spadek liczby transakcji o 72% oraz wpływów o 95% rok do roku. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano 188 transakcji IPO, w wyniku których pozyskano 42,7 mld USD. To z kolei oznacza spadek o 16% rok do roku pod względem liczby transakcji, ale wzrost o 18% pod względem wpływów. W pierwszym kwartale 2022 r. na rynkach EMEIA przeprowadzono 96 transakcji IPO, z których pozyskano 9,3 mld USD. Oznacza to spadek odpowiednio o 38% i 68% rok do roku.

Zmiana w wynikach poszczególnych sektorów 

W pierwszym kwartale nastąpiły niewielkie zmiany w wynikach poszczególnych sektorów, częściowo ze względu na zmieniające się otoczenie gospodarcze i warunki rynkowe. Zarówno sektor technologiczny, jak i sektor materiałowy były liderami pod względem ilości debiutów (po 58 debiutów, które przyniosły odpowiednio 9,9 mld USD i 5,9 mld USD wpływów). Na kolejnym miejscu uplasował się sektor przemysłowy (57 IPO, z których pozyskano 5 mld USD). Sektor technologiczny utrzymał dominację pod względem liczby transakcji przez siódmy kwartał z rzędu (od III kwartału 2020 r.), ale zajął drugie miejsce pod względem wpływów z IPO, przerywając tym samym passę siedmiu kolejnych kwartałów, w których odnotowano najwyższe wpływy z IPO od II kwartału 2020 r.

W I kwartale 2022 r. liderem pod względem wpływów była branża energetyczna (12,2 mld USD pozyskanych w 15 IPO), do czego przyczyniło się największe IPO w I kwartale na giełdzie w Korei, natomiast telekomunikacja zajęła trzecie miejsce (8,6 mld USD z sześciu procesów IPO) dzięki drugiemu co do wielkości IPO w I kw. na giełdzie w Szanghaju.

Dodatkowe informacje na temat aktywności w zakresie IPO w obu Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku oraz EMEIA, a także prognozy na II kwartał 2022 r. można znaleźć w komunikacie prasowym EY Global IPO Trends Q1 2022.

Ze względu na spore trudności związane z napięciami i konfliktami geopolitycznymi, rosnącą inflacją oraz podwyżkami stóp procentowych, spółki wchodzące na giełdę będą musiały na nowo przyjrzeć się temu, jak te wyzwania wpłyną na ich rynki, klientów i dostawców.
Paul Go
EY Global IPO Leader

Pobierz nasz przewodnik Guide to Going Public (eng.)

w którym prezentujemy strategiczne rozważania w okresie przed, w trakcie i po wejściu na giełdę.

Pobierz (pdf)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik  Guide to going public (pdf).

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w raporcie Global IPO trends: raport na koniec 2021 r. pochodzące z Dealogic oraz EY. Q4 2021 (t.j. październik - grudzień i cały 2021 r.) zostały oparte  na zakończonych do 7 grudnia 2021 r. transakcjach IPO oraz oczekiwanych notowaniach kolejnych spółek mających nastąpić do 30 grudnia 2021 r.). Tym samym przedstawione dane są aktualne na koniec 7 grudnia 2021. 

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek operacyjnych i definiujemy  jako "publiczną ofertę akcji firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport zawiera tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY udostępniły dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały). 
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub  nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe.
  • Pomijając  IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono  z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Działalności (SIC):
   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, powierniczą i nadzorczą
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administracja zewnętrzna, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami, które zajmują się funduszami powierniczymi, majątkami i rachunkami agencyjnymi
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).
 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej)
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje dla transakcji IPO — główne giełdy papierów wartościowych

  Wykorzystaliśmy dane z rynku głównego oraz z rynku równoległego (jeśli dotyczy). Etykiety na osi poziomej to tickery giełdowe (pełne nazwy znajdują się poniżej):

  Azja i Pacyfik

  • ASX: Australijska Giełda Papierów Wartościowych
  • HKEx: Główny Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu i jej rynek równoległy, Growth Enterprise Markets (GEM)
  • KRX: Koreańska Giełda Papierów Wartościowych i jej rynek juniorski, KOSDAQ
  • SSE: Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju i Rada Innowacji Naukowo-Technicznych (STAR)
  • SZSE: Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen i rynek równoległy ChiNext
  • TSE: główny rynek giełdy tokijskiej i rynki juniorskie, MOTHERS i JASDAQ

  Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka

  • FSE: Deutsche Börse Main Market i rynek równoległy, Scale
  • Euronext: Euronext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż) oraz rynek juniorski Alternext (Amsterdam, Bruksela, Lizbona, Paryż)
  • Indyjska: Indyjska Krajowa Giełda Papierów Wartościowych (National Stock Exchange) i rynek równoległy, zarząd małych i średnich przedsiębiorstw (SME) oraz Bombay Stock Exchange i rynek równoległy, zarząd SME
  • LSE: London Main Market i rynek równoległy, Alternative Investment Market (AIM)
  • NASDAQ OMX: NASDAQ OMX Nordics Main Market i rynek juniorski, First North, z siedzibami w Kopenhadze, Helsinkach, Sztokholmie i Rydze
  • OB: Oslo Bors i rynek równoległy, Oslo Axess
  • TASE: izraelska giełda papierów wartościowych w Tel Awiwie

  Ameryki

  • NASDAQ: giełda automatycznych notowań amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Dealerów Papierów Wartościowych (National Association of Securities Dealers Automated Quotations)
  • NYSE: Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych w USA
  • B3: Giełda Papierów Wartościowych w Sao Paulo
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne. 
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Raport EY Global IPO Trends Q1 2022 zwraca uwagę na znaczne spowolnienie globalnego rynku IPO spowodowane zmiennymi warunkami rynkowymi. Czynniki te obejmują rosnące napięcia geopolityczne, zmienność na rynkach giełdowych, korektę cen przewartościowanych akcji z ostatnich IPO, rosnące obawy o wzrost cen surowców i energii, rosnącą inflację i potencjalne podwyżki stóp procentowych oraz pandemię COVID-19.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, Audyt, Partner

Ekspert w zakresie badania sprawozdań finansowych przygotowywanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Entuzjasta innowacji i automatyzacji.

Powiązane tematy IPO Finanse przedsiębiorstw Audyt
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter