W jaki sposób się przygotować, by wykorzystać właściwy moment?

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 3 sty 2023

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Globalny rynek IPO przeszedł od rekordowego wzrostu do pełnego spadku. Dowiedz się, jak zmieniają się trendy na rok 2023.

W skrócie 

 • W 2022 roku globalny wolumen IPO spadł o 45%, a wpływy z transakcji o 61% rok do roku.
 • Porównując do czasów sprzed pandemii, liczba transakcji wzrosła o 16%. 
 • Region Azja-Pacyfik odpowiadał za 67% globalnych wpływów z IPO.

Po rekordowym 2021 roku, w 2022 roku na światowym rynku IPO nastąpił gwałtowny zwrot w przeciwnym kierunku. Odnotowano zaledwie 1333 transakcji IPO, które przyniosły 179,5 mld USD; aktywność na rynku IPO spadła o 45% i 61%, odpowiednio pod względem liczby transakcji i wpływów, w ujęciu rok do roku. Średnia wielkość transakcji zmniejszyła się z powodu niższych wycen i słabych wyników giełdowych, a w całym 2022 roku nie odnotowano wielu dużych transakcji. 

W ciągu 2022 roku, na aktywność IPO na poziomie globalnym wpłynęły niestabilność rynków i inne niekorzystne warunki rynkowe, a także bardzo słabe wyniki wielu spółek, które weszły na giełdę w 2021 roku. W środowisku zdefiniowanym przez wyższą inflację i rosnące stopy procentowe, inwestorzy odwrócili się od giełdowych debiutantów na rzecz mniej ryzykownych spółek. Podobnie, aktywność w zakresie finansowo sponsorowanych IPO odnotowała gwałtowny spadek o 77% i 93%, odpowiednio pod względem liczby oraz wpływów. Większość spółek akwizycyjnych specjalnego przeznaczenia (SPAC) notowanych od końca 2020 roku, które kończą właśnie swój dwuletni okres na sfinalizowanie transakcji, muszą albo znaleźć spółki z którymi się połączą, albo zwrócić inwestorom wpływy z IPO. Chociaż liczby te stanowią wyraźny spadek w stosunku do 2021 roku, w stosunku do okresu sprzed pandemii (roku 2019), liczba transakcji IPO wzrosła o 16%. 

Mimo że aktywność na rynku była w większości przypadków niższa, kilka wybranych branż i regionów odniosło umiarkowany sukces. Sektor technologiczny nadal był liderem pod względem wolumenu, odpowiadając za 23% ogólnej liczby transakcji na świecie, natomiast sektor energetyczny dominował pod względem wpływów, odpowiadając za 22% ogólnych wpływów z IPO w 2022 roku. Wśród tzw. „mega IPO”, definiowanych jako te, które pozyskały wpływy w wysokości ponad 1 mld USD, średnie wpływy w 2022 roku są o 45% wyższe niż w 2021 roku, co wynika z silnych wycen „mega IPO” z branży energetycznej, które miały miejsce w tym roku. Niektóre rynki, takie jak Chiny kontynentalne, Bliski Wschód i niektóre kraje ASEAN, radziły sobie stosunkowo dobrze pomimo znacznie gorszych wyników w ujęciu globalnym.

"2021, który był rekordowo dobrym rokiem dla IPO ustąpił miejsca rosnącej niestabilności wynikającej z napięć geopolitycznych, inflacji i agresywnych podwyżek stóp procentowych" - mówi Paul Go, EY Global IPO Leader. "Osłabione rynki akcji, wyceny i wyniki po transakcjach IPO zniechęciły inwestorów do IPO" - dodaje.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [EN]

W Raporcie EY Global IPO Trends 2022 można znaleźć pogłębione analizy i informacje, w tym także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport (pdf) 

Ogólne wyniki regionu: oczekiwanie na powrót zwiększonej aktywności w 2023 r. i na bardziej sprzyjające warunki rynkowe

Aktywność IPO w obu Amerykach spadła do poziomu nieobserwowanego od szczytu wielkiej recesji. W związku z niestabilnością rynków i działaniami podejmowanymi w celu walki z inflacją, odnotowano najniższy od 13 lat wolumen i najniższą od 20 lat wartość transakcji. Zarówno liczba transakcji IPO, jak i wpływy z nich zanotowały znaczące spadki - 130 transakcji przyniosło 9 mld USD, co oznacza spadek odpowiednio o 76% i 95% rok do roku. Nie dziwi więc, że większość transakcji IPO na rynkach obu Ameryk (69%) miała miejsce na giełdach amerykańskich.

Rynek IPO w regionie Azji i Pacyfiku odnotował 845 transakcji IPO o łącznych wpływach 120,6 mld USD i, jak się okazuje,  ucierpiał najmniej z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego i napięć geopolitycznych, odpowiadając za 63% transakcji i 67% środków pozyskanych w 2022 roku. Chiny kontynentalne są na dobrej drodze do osiągnięcia w 2022 roku kolejnego rekordu w pozyskiwaniu kapitału.

Aktywność IPO w regionie EMEIA spadła odpowiednio o 53% i 55% pod względem liczby i wpływów, odnotowując 358 transakcji IPO o wartości 49,9 mld USD. Mimo, że aktywność w zakresie IPO w Europie spadła o 78% ze względu na zawirowania geopolityczne, w regionie MENA odnotowano 115-procentowy wzrost wpływów, głównie ze względu na istotne IPO w sektorze energetycznym i innych gałęziach gospodarki, a także inicjatywę rządowego planu prywatyzacji. W regionie EMEIA przeprowadzono również 5 z 10 największych transakcji IPO.  

Prognoza na 2023 rok: oczekiwanie na odpowiedni moment, przy jednoczesnym skupieniu się na fundamentach oraz ESG

W perspektywie roku 2023, na horyzoncie kształtuje się kolejka kandydatów do IPO. Mimo, że aktywność w zakresie IPO prawdopodobnie utrzyma się na niskim poziomie co najmniej przez pierwszy kwartał, wydaje się, że istnieją bardziej sprzyjające warunki, aby globalna aktywność w zakresie IPO nabrała większego tempa w drugiej połowie roku.

Aby rynek IPO znów stał się bardziej aktywny, musi zaistnieć kilka warunków wstępnych: pozytywne nastawienie i wzrost wyników giełdowych; niższa inflacja i zakończenie podwyżek stóp procentowych; złagodzenie napięć geopolitycznych; oraz zmniejszenie wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę.

Wiele potencjalnych spółek wchodzących na giełdę nadal przyjmuje podejście "poczekamy i  zobaczymy", czekając na odpowiedni moment. Obecnie inwestorzy skupiają się na fundamentach spółki, takich jak wzrost przychodów, rentowność i przepływy pieniężne, a nie na samych prognozach wzrostu.

Inwestorzy będą również coraz częściej zwracać uwagę na czynniki związane z ochroną środowiska, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG), ponieważ istnieje pozytywna korelacja między wynikami cen akcji spółek po IPO a komunikacją spółki na temat strategii w zakresie ESG.  

„Ponieważ potencjał inwestycyjny nadal rośnie, wiele spółek czeka na odpowiedni moment, aby urzeczywistnić swoje plany wejścia na giełdę" - mówi Go.

"Niemniej jednak, przy zacieśniającej się płynności rynku, inwestorzy są mniej chętni do podejmowania ryzyka i faworyzują spółki, które mogą wykazać się odpornymi modelami biznesowymi w zakresie rentowności i przepływów pieniężnych, jednocześnie jasno artykułując swoją agendę ESG" - dodaje.

Pobierz nasz przewodnik Guide to Going Public,

w którym prezentujemy strategiczne rozważania w okresie przed, w trakcie i po IPO

Pobierz pdf (eng)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik  Guide to going public (pdf) [EN].

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec 2022 roku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY.

  Rok 2022 odnosi się do pełnego roku kalendarzowego i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia do 5 grudnia 2022 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 31 grudnia 2022 roku (prognozowane na 5 grudnia 2022 roku). Dane są aktualne na koniec 5 grudnia 2022 roku.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek operacyjnych i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):
   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, powierniczą i nadzorczą
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administracja zewnętrzna, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami, które zajmują się funduszami powierniczymi, majątkami i rachunkami agencyjnymi
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).
 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej)
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne. 
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Raport EY Global IPO Trends 2022 podkreśla spadek i pogarszające się wyniki globalnego rynku IPO w ciągu 2022 roku. Wiele transakcji IPO zostało przełożonych ze względu na niestabilność spowodowaną wyzwaniami makroekonomicznymi, niepewnością rynku, rosnącą niestabilnością i spadkiem globalnych cen akcji.

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Przedsiębiorstwa planujące IPO muszą pamiętać o aspektach związanych z ESG. 

Z perspektywy inwestorów realizacja odpowiedniej strategii z zakresu środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego jest jednym z najważniejszych czynników. Istnieje również pozytywna korelacja pomiędzy cenami akcji osiąganymi po debiucie giełdowym, a komunikacją na temat działań firmy z zakresu ESG. Część organizacji wykorzystało czas zastoju na rynku IPO do przygotowania swojego debiutu giełdowego. W efekcie można powoli mówić o powstaniu kolejki. Sektorowi liderzy oraz ikoniczne firmy, które w odczuciu wielu inwestorów muszą się znaleźć w ich portfelach, przetrą szlaki dla pozostałych organizacji. Przedsiębiorstwa, które dopiero przygotowują się do wejścia na giełdę muszą jednak pamiętać, że nawet najlepsze wyniki finansowe i najbardziej sprzyjające otoczenie gospodarcze nie pomogą, jeśli firma nie będzie w stanie wykazać odpowiedniego poziomu realizacji strategii ESG.

 

Local contact

Anna Zaremba
EY Polska, CFO Consulting, Partnerka
Justyna Rawicka
EY Polska, Starsza Menedżerka w Dziale CFO Consulting

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor Paul Go

EY Global IPO Leader

Leads Chinese and multinational companies in client servicing domain. Heads Hong Kong real estate, hospitality and construction sector audit group.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)