4 min. czytania 19 cze 2020
Przebieg procedury restrukturyzacyjnej zależy od rodzaju postępowania

Przebieg procedury restrukturyzacyjnej zależy od rodzaju postępowania

Autorzy
Piotr Podsiadło

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym.

Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

4 min. czytania 19 cze 2020
Powiązane tematy Doradztwo prawne

Przedsiębiorca decydując się na rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego powinien uwzględniać, że wybór rodzaju restrukturyzacji ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu, czasu trwania oraz stopnia skomplikowania postępowania. W zależności od wybranego typu postępowania, restrukturyzacja może bowiem trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat. Dlatego skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych doradców jest istotne już na początkowym etapie, gdy przedsiębiorca dopiero rozważa restrukturyzację. Zmiana rodzaju postępowania nie jest możliwa w trakcie jego trwania.

Aby ułatwić podjęcie decyzji, przygotowaliśmy osie czasu, które w uproszczony sposób obrazują istotne etapy poszczególnych rodzajów postępowań oraz ich szacunkowy czas trwania.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Wprowadzana Tarczą 4.0 uproszczona restrukturyzacja ma być szybka i odformalizowana. Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotowaniu spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych, a następnie obwieszczeniu o otwarciu postępowania, przedsiębiorca będzie miał 4 miesiące na zebranie głosów wierzycieli za zaproponowanym układem. Jest to termin nieprzekraczalny – jeżeli w ciągu 4 miesięcy przedsiębiorca nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, postępowanie ulegnie automatycznemu umorzeniu. Przedsiębiorca może wówczas zainicjować inne postępowanie restrukturyzacyjne.
 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu, podobnie jak uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (a w odróżnieniu od pozostałych rodzajów postępowań) jest również stosunkowo szybkie i odformalizowane. Po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przedsiębiorca zbiera głosy wierzycieli za układem. W odróżnieniu od uproszczonego postępowania, głosowanie nie jest ograniczone żadnym terminem. W interesie dłużnika jest jednak najczęściej szybkie przeprowadzenie głosowania, ponieważ postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedyne z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych nie chroni przed prowadzeniem egzekucji przez wierzycieli.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest w znacznej mierze postępowaniem sądowym, które rozpoczyna się dopiero po rozpatrzeniu przez sąd wniosku przedsiębiorcy o otwarcie postępowania. Z tego względu czas jego trwania w dużej mierze zależy od sądu restrukturyzacyjnego prowadzącego sprawę. Choć terminy wynikające z przepisów nie są długie, to praktyka sądowa pokazuje, że zgromadzenie wierzycieli w przedmiocie głosowania nad układem odbywa się najczęściej po około 5 miesiącach od otwarcia postępowania, a całe postępowanie trwają najczęściej około 7 miesięcy.

Postępowanie układowe

Od postępowania przyspieszonego różni się tym, że wierzyciele mogą składać sprzeciwy do spisu wierzytelności przygotowanego przez nadzorcę. Sprzeciwy te rozpoznawane są przez sędziego-komisarza, a jego rozstrzygnięcie zaskarżalne jest zażaleniem. W konsekwencji, czas postępowania może wydłużyć się do ponad roku.

Postępowanie sanacyjne

Zdecydowanie najbardziej skomplikowane i najdłuższe postępowanie restrukturyzacyjne (ale oferujące dłużnikowi w zamian najwięcej korzyści umożliwiających skuteczne zrestrukturyzowanie biznesu). Choć ustawowy termin na jego przeprowadzenie wynosi 12 miesięcy, to nie należą do rzadkości postępowania, które trwają 2 lub nawet 3 lata.
 

Podsumowanie

Warto mieć na uwadze, że to jakiego typu postępowanie wybierzemy, zależy czas trwania restrukturyzacji. Dlatego skorzystanie ze wsparcia profesjonalnych doradców jest istotne już na początkowym etapie, gdy przedsiębiorca dopiero rozważa restrukturyzację. Zmiana rodzaju postępowania nie jest możliwa w trakcie jego trwania.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Piotr Podsiadło

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym.

Magdalena Kasiarz

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.

Powiązane tematy Doradztwo prawne
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)