2 min. czytania 17 cze 2021
ey-prawo-i-innowacje

Raport EY Law Compass II - Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021

Autorzy
Justyna Wilczynska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Associate Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Joanna Gałajda

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Senior Associate

Joanna jest managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.

2 min. czytania 17 cze 2021

Czy sektor energetyczno – paliwowy może skutecznie wdrażać chmurę obliczeniową? Czy sektor finansowy może jeszcze bardziej zintensyfikować działania w tym zakresie? Przed jakimi trudnościami stają oba sektory w procesie wdrażania chmury?

Te i inne pytania stanowiły dla nas punkt wyjścia dla badania, które przeprowadziliśmy pośród przedstawicieli branży finansowej i energetycznej. Podczas bezpośrednich rozmów z przedstawicielami tych dwóch sektorów regulowanych zidentyfikowali praktyczne problemy występujące w organizacjach na każdym etapie wdrożenia chmury. Badanie to umożliwiło również identyfikację różnic w etapach zaawansowania obu tych sektorów w tym zakresie. Dzięki temu nasi eksperci mogli przedstawić konkretne rozwiązania, które mogą zmienić postrzeganie wykorzystania chmury przez sektory regulowane. Wyniki i wnioski z tego badania mamy przyjemność Państwu zaprezentować w najnowszej, drugiej edycji raportu EY Law Compass „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021”.

 

Pobierz raport

 

Dlaczego warto wdrożyć chmurę już teraz?

Skuteczna transformacja cyfrowa wymaga chmury. Organizacje wdrażają tę technologię, aby napędzać innowacje poprzez zwiększenie wydajności, a to daje gwarancję przewagi nad konkurencją w przekształcaniu swojego biznesu oraz jego prowadzeniu. Co więcej, chmura to ogrom korzyści, zarówno dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, jak i finansowym. Dlatego ich przedstawiciele nie powinni już zadawać pytania „czy wdrożyć chmurę obliczeniową”, ale „w jaki sposób to zrobić?”.

Wdrożenie i korzystanie z chmury obliczeniowej przez podmioty prowadzące działalność w sektorach regulowanych: finansowym i energetycznym, jest prawnie dopuszczalne. Regulacje prawne nie stanowią bariery dla wdrożenia i korzystania z chmury obliczeniowej. Jest to jednak proces wielopłaszczyznowy, składający się co najmniej z warstwy technicznej, warstwy organizacyjnej oraz warstwy formalno-prawnej. Tylko takie holistyczne podejście do projektów chmurowych umożliwi organizacji pełne wykorzystanie biznesowego i technologicznego potencjału chmurowego przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi.
Justyna Wilczynska-Baraniak
EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Associate Partner, Adwokat

Mapa drogowa przy rozpoczynaniu projektów chmurowych

Raport skupia się na badaniu praktycznych problemów dotyczących wdrożenia chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych: finansowym i energetycznym. Z racji różnych etapów ich zaawansowania w tym zakresie, raport przedstawia - z jednej strony - konkretne, praktyczne rozwiązania problemów, które mogą mieć miejsce na każdym etapie wdrożenia chmury w sektorze finansowym. Z drugiej strony, rozumiejąc powody, dla których sektor energetyczny nie jest jeszcze tak otwarty na tę technologię jak finansowy, wskazujemy w nim rozwiązania, które mogą być skuteczne również dla jego przedstawicieli. Dlatego mamy nadzieję, że niniejsza edycja raportu EY Law Compass: „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021” stanie się mapą drogową przy rozpoczynaniu projektów chmurowych.

Zapraszamy do lektury raportu oraz do kontaktu w celu uzyskania pogłębionych analiz i przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy.

Raport EY Law
Compass II -
Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych:
Finanse i Energetyka.
Wyzwania 2021

Pobierz raport
(wymagane uwierzytelnienie)

Obejrzyj e-seminarium EY Law Compass II - Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. 
Wyzwania 2021 

(wymagane uwierzytelnienie)

Obejrzyj nagranie 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Raport EY Law Compass: „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021” zawiera:  

• analizę dojrzałości rynku finansowego i energetycznego w zakresie projektów chmurowych; 

• praktyczne problemy regulacyjne, organizacyjne, technologiczne związane z projektami chmurowymi na etapie przed, po i w trakcie wdrożenia; 

• wskazanie rozwiązań gotowych do zaimplementowania w sektorze finansowym i energetycznym;

• przykłady z innych sektorów oraz jurysdykcji w zakresie regulacji związanych z chmurą obliczeniową;

• korzyści wynikające z adaptacji rozwiązań chmurowych.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Justyna Wilczynska-Baraniak

EY Polska, Kancelaria EY Law, Własność Intelektualna, Technologie i Dane Osobowe, Associate Partner, Adwokat

Lider Zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w Kancelarii EY Law. Doradza na rzecz polskich i międzynarodowych korporacji w zakresie ochrony własności intelektualnej i wdrażania nowych technologii.

Joanna Gałajda

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Senior Associate

Joanna jest managerem w Zespole Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych w EY Law.