Informacja prasowa

16 cze 2021 Warszawa, PL

Brak regulacji wyzwaniem przy wdrażaniu chmury w sektorze energetyczno-paliwowym

Pandemia i stworzenie ram regulacyjnych przyspieszyły wdrażanie chmury w sektorze finansowym, teraz czas na energetykę – wynika z raportu EY Law Compass II.

W sektorze energetycznym w Polsce tylko co trzecia organizacja wykorzystuje rozwiązania chmurowe. Pandemia i stworzenie ram regulacyjnych przyspieszyły wdrażanie chmury w sektorze finansowym, teraz czas na energetykę – wynika z raportu EY Law Compass II „Chmura obliczeniowa w sektorach regulowanych: Finanse i Energetyka. Wyzwania 2021” , który EY przygotował przy współpracy z Microsoft. 

Wdrożenie chmury w sektorach regulowanych to proces, który wymaga dokładnego zaplanowania, zwłaszcza w kontekście konieczności spełnienia specyficznych wymagań regulacyjnych. Pomioty reprezentujące sektor energetyczny w dalszym ciągu bardziej niż rozwiązania chmurowe skłonne są stosować model hybrydowy, gdzie dane krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywane i przetwarzane są w chmurze prywatnej lub klasycznie on-premises. 

- Jednym z głównych wyzwań dla wdrożenia chmury w sektorze energetyczno-paliwowym jest brak wytycznych skierowanych do podmiotów reprezentujących ten sektor, które na wzór Komunikatu Chmurowego skierowanego do instytucji finansowych, rozwiałyby wątpliwości. Podstawę dla stworzenia ram regulacyjnych mogłyby stanowić przepisy stworzone dla innych sektorów regulowanych. Muszę jednak podkreślić, że brak wytycznych skierowanych do sektora energetycznego absolutnie nie uniemożliwia wdrożenia chmury. Istniejące regulacje i wytyczne stosowane w innych sektorach regulowanych (sektor finansowy, administracja publiczna, sektor zdrowia) mogą być traktowane przez sektor energetyczny pomocniczo jako mapa wdrożenia - mówi Justyna Wilczyńska-Baraniak, Associate Partner w Kancelarii EY Law, Lider Zespołu Własności Intelektualnej, Technologii i Danych Osobowych.

Wdrażanie chmury odbywa się w trzech wymiarach – prawnym, organizacyjnym i technicznym. Każdy etap procesu nakłada na organizację konkretne wymagania i wiąże się z innymi wyzwaniami.

- Projekty chmurowe, zwłaszcza w sektorach regulowanych, wymagają zaangażowania działu prawnego. Już na etapie budowania strategii powinien on ocenić czy dana usługa może zostać wdrożona w organizacji, a jeżeli tak to z jakimi regulacjami powinna być zgodna. Świadomość wyzwań prawnych pozwoli organizacji na prawidłowe oszacowanie czasu i kosztów wdrożenia projektu – dodaje Justyna Wilczyńska-Baraniak.

Wyzwania, z którymi mierzy się sektor energetyczny przy wdrażaniu chmury obliczeniowej to – oprócz braku jasnych regulacji i wytycznych – również brak powszechnej adaptacji chmury. Podobnie jak w sektorze finansowym kilka lat temu, uczestnicy rynku energetycznego czekają na upowszechnienie się stosowania technologii chmurowej w sektorze. Kolejną przeszkodą, którą wymieniano podczas rozmów z ekspertami EY jest brak kompetencji w organizacji w zakresie wdrożenia, jak i późniejszego korzystania z rozwiązań chmurowych. Sektor energetyczny wskazuje także, że jednym z najważniejszych wyzwań jest zachowanie bezpieczeństwa danych i infrastruktury krytycznej. Firmy energetyczne nie dostrzegają w efekcie korzyści wynikających z adaptacji chmury, a co więcej - obawiają się o wysokie koszty inwestycji. 

- Korzyści finansowe w chmurze dla sektora energetycznego wynikają nie tylko z braku konieczności utrzymywania fizycznej infrastruktury IT, która zostaje zastąpiona elastycznymi nakładami operacyjnymi dostosowanymi do rzeczywistego zapotrzebowania przedsiębiorstwa według zużycia zasobów (model usługi „na żądanie”) prowadząc do oszczędności, w zależności od modelu wdrożenia, nawet do 60% na zastąpionych kosztach IT, przy średniej rzędu 48% (według badań przeprowadzonych przez International Data Corporation) – mówi Konrad Napieralski, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Rynek Energetyczny Europy Środkowo-Wschodniej, Microsoft.

Chmura oprócz efektów finansowych – podobnie jak w innych branżach - może przynieść firmom energetycznym wiele korzyści, związanych m.in. z możliwością szybkiego i zwinnego działania, rozwojem innowacyjności biznesu, poprawą bezpieczeństwa systemów, zaawansowaną analityką dużych wolumenów danych opartą na Data lakes, predykcją w wykrywaniu awarii, zastosowaniem IoT, dostępem do zaawansowanych raportów analitycznych w czasie rzeczywistym, czy wreszcie kwestiami związanymi z ograniczeniem śladu węglowego, User Experience i Customer Journey. Organizacje przenoszą się do chmury, aby napędzać innowacje poprzez zwiększenie wydajności, a to daje gwarancję przewagi nad konkurencją w przekształcaniu swojego biznesu oraz jego prowadzeniu.

O badaniu EY Law Compass II

EY Law Compass II jest badaniem jakościowym powstałym w oparciu o rozmowy z przedstawicielami sektora finansowego i energetycznego. Identyfikuje problemy we wdrażaniu chmury w sektorze finansowym i na tej podstawie wydaje rekomendacje odnośnie przechodzenia do chmury w sektorze energetycznym.

Pobierz raport

O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskiedoradztwo podatkowedoradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest  - „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.

EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. EY Polska był wielokrotnie nagradzany przez media biznesowe tytułami najlepszej i najskuteczniejszej firmy doradztwa podatkowego, firma wygrywała również rankingi na najlepszą firmę audytorską.

EY Polska od 2003 roku prowadzi polską edycję międzynarodowego konkursu EY Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują Polskę w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.

EY to jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma była wielokrotnie wyróżniana tytułem Najbardziej Pożądany Pracodawca w rankingu „Pracodawca Roku®” prowadzonym przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. EY jest również laureatem w rankingu Great Place to Work w kategorii organizacji zatrudniających ponad 500 pracowników. EY to także Idealny Pracodawca według Uniwersum.

 

Odwiedź biuro prasowe