Re:Discover your business with S/4HANA

Prawidłowe przygotowanie transformacji biznesowej to ogromne wyzwanie. Jak stworzyć indywidualną mapę na drodze do sukcesu Twojej transformacji i odkryć wszystkie możliwości SAP S/4HANA? #ReDiscoverS4HANA

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertami biznesowymi i technologicznymi EY.

Przygotuj się na więcej #ReDiscoverS4HANA

 

Skontaktuj się

Re:Discover your business with S/4HANA

Czy cele Twojej transformacji są wystarczająco ambitne, by wykorzystać potencjał S/4HANA?

Program Re:Discover your business with S/4HANA to odpowiedź na pytanie wielu organizacji: “Czego mój biznes naprawdę potrzebuje: teraz i w przyszłości?”.

Znaczna większość transformacji polega na wdrożeniu lub migracji. Natomiast odpowiednie przygotowanie do projektu odkrywa poszerzoną perspektywę, by w efekcie organizacja uzyskała zdecydowanie więcej wartości niż te, które wynikają ze standardowego podejścia.

Pozwól poszerzyć swoją perspektywę, a efekty Cię zaskoczą!

Podejście EY koncentruje się na zrozumieniu i udokumentowaniu motywacji biznesowej dla transformacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu celów, a także realnych potrzeb krótko- i długoterminowych, aspiracji oraz ograniczeń organizacji. 

Program Re:Discover your business with S/4HANA zapewnia:

> kompleksowe usługi doradcze,

> dostosowany zestaw rozwiązań,

> zaprojektowanie i wsparcie we wdrożeniu procesów dotyczących zarządzania zmianą, a jednocześnie wzmacnia biznes otwiera nowe możliwości wykorzystywania nowoczesnych najnowszych technologii dla biznesu. 

 

Re:Discover your business with S/4HANA pozwala odkryć korzyści biznesowe transformacji stawiając człowieka w centrum zmian, co jest możliwe dzięki podejściu data-driven oraz skupieniu się na generowaniu maksymalnych wartości dla firmy.

Podejście opiera się na trzech fundamentalnych elementach: doświadczeniu z kompleksowych projektów transformacyjnych, uznanych rynkowo technikach oraz wartościach EY.

Webcast Re:Discover S/4HANA: Przygotowanie do transformacji

Znaczna większość transformacji bazujących na S/4HANA polega na wdrożeniu lub migracji. Natomiast odpowiednio przygotowując się do projektu, firmy odkrywają poszerzoną perspektywę, by w efekcie organizacja uzyskała zdecydowanie więcej wartości niż te, które wynikają ze standardowego podejścia. Jak stworzyć indywidualną mapę na drodze do sukcesu i odkryć wszystkie możliwości SAP S/4HANA? 

Obejrzyj webcast

Przygotowanie do transformacji bazującej na S/4HANA

Właściwe przygotowanie do projektu transformacji biznesowej umożliwia: 

Prawidłowo wyznaczyć cele i wskaźniki sukcesu
W pełni wykorzystać możliwości technologii
Zaangażowanie personelu
Istotnie zmniejszyć ryzyko zmian zakresu i harmonogramu

Przede wszystkim, funkcje biznesowe organizacji otrzymują odpowiednie wsparcie podczas wdrożenia efektywniejszych procesów biznesowych. W rezultacie, korzyści z wdrożenia pozostaną będą realne dla pracowników, klientów oraz całej organizacji. 

Z transformacji do SAP S/4HANA

 • Przejście na architekturę chmurową: SAP S/4HANA jest w pełni zoptymalizowany pod kątem chmury obliczeniowej, co pozwala CIO na oszczędność kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury IT tj.  koszty zakupu, utrzymanie i eksploatacja sprzętu oraz oprogramowania.
 • Korzystanie z najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). W efekcie, CIO może usprawnić procesy biznesowe, podejmować bardziej świadome decyzje oraz zwiększyć wydajność całej organizacji.
 • Skalowalność i mobilny dostęp: S/4HANA umożliwia CIO dostosowanie systemu do zmieniających się potrzeb organizacji, a mobilny dostęp pozwala pracownikom korzystać z danych oraz aplikacji bez względu na miejsce i czas.
 • Wdrożenie SAP S/4HANA w potencjalnie wyższym zakresie niż w sytuacji zastanej np. liczba procesów, które dotychczas wspierane były przez inne rozwiązania IT może doprowadzić do uproszczenia architektury korporacyjnej, co w efekcie pozytywnie wpływa na koszty związane z zarządzaniem jej „złożonością”.
 • Poprawa bezpieczeństwa: S/4HANA zawiera funkcje bezpieczeństwa, które chronią aplikacje przed zagrożeniami oraz zapewnia cyberbezpieczeństwo danych. S/4 to wyższy poziom bezpieczeństwa niż tradycyjne systemy ERP. 

Z programu Re:Discover your business with SAP S/4HANA

Właściwe przygotowanie transformacji to także change management i zbudowanie w  użytkownikach biznesowych przekonania, że przemyślany oraz dobrze zarządzany projekt  S/4HANA dostarczy wartości w ich obszarach. W konsekwencji, zwiększy motywację do zaangażowania w projekt.

 • Stworzenie strategii wdrożenia SAP S/4HANA, która jest zgodna z celami biznesowymi organizacji
 • Dostosowanie S/4HANA do istniejących procesów biznesowych 
 • Wykorzystanie innowacyjnych funkcji SAP S/4HANA tj. sztuczna inteligencja  i uczenie maszynowe w celu poprawy wydajności oraz efektywności organizacji

Z transformacji do SAP S/4HANA

 • Szybkie i sprawne podejmowanie decyzji: SAP S/4HANA zapewnia dostęp do danych w czasie rzeczywistym pochodzących z całej organizacji. W efekcie, dzięki uzyskaniu pełnych informacji biznesowych, CEO może podejmować bardziej świadome decyzje i reagować na zmiany w otoczeniu biznesowym w zdecydowanie krótszym czasie. 
 • Zwiększona efektywność operacyjna poprzez usprawnienie procesów biznesowych.
 • Więcej informacji: SAP S/4HANA umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów i pracowników. System również zapewnia większą kontrolę nad kosztami oraz ryzykiem. 

Z programu Re:Discover your business with SAP S/4HANA

Właściwie przeprowadzony proces przygotowania do transformacji rozstrzygnie, który ze scenariuszy jest optymalny dla organizacji. Czy zwykły upgrade systemów to „missed opportunity”? Czy większa inwestycja w budowę nowych procesów, usług lub produktów przyniesie zwrot w zakładanym czasie?

 • Opracowanie modelu biznesowego bazującego na danych z SAP S/4HANA
 • Określenie obszarów, w których organizacja może poprawić swoją konkurencyjność dzięki S/4
 • Wsparcie w opracowaniu planu, który umożliwi wykorzystanie możliwości S/4HANA do osiągnięcia celów biznesowych

Z transformacji do SAP S/4HANA

 • Poprawa kontroli i przejrzystości finansowej: S/4HANA zapewnia kompleksowy widok wszystkich aspektów finansowych organizacji, a w efekcie, ułatwia określenie obszarów ryzyka oraz możliwości poprawy efektywności. Wbudowane funkcje kontroli finansowej pomagają CFO w zapewnieniu zgodności z przepisami, a także ochronie danych finansowych.
 • Zaawansowane funkcje raportowania finansowego pozwalają na tworzenie bardziej dokładnych i wyczerpujących raportów finansowych.
 • Automatyzacja procesów finansowych oznacza wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Z programu Re:Discover your business with SAP S/4HANA

W ramach dobrze przygotowanej transformacji należy odpowiedzieć czy i w jaki sposób projekt zwiększy przychody organizacji, umożliwi rozwój w dłuższej perspektywie, zwiększy efektywność procesów i pracowników, a także zapewni oszczędności. Korzystając z programu Re:Discover, CFO zyska:

 • wsparcie w opracowaniu systemu raportowania finansowego,
 • wsparcie w stworzeniu planu finansowego,
 • zautomatyzowane procesy księgowe. 

Z transformacji do SAP S/4HANA

 • Usprawnienie procesów operacyjnych: S/4 zapewnia zestaw narzędzi i funkcji, które mogą pomóc w usprawnieniu procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych, logistycznych oraz wielu innych.
 • Zwiększona kontrola nad procesami operacyjnymi, co poprawia jakość produktów i usług.

Z programu Re:Discover your business with SAP S/4HANA

 • Stworzenie mapy procesów operacyjnych bazujących na modelach referencyjnych, a także branżowych standardach, które będą opierały się na danych z SAP S/4HANA.
 • Zwiększona i potencjalna maksymalizacja automatyzacji procesów produkcyjnych, co może pomóc w obniżeniu kosztów i poprawie wydajności.
 • Opracowanie planu operacyjnego, który uwzględni szerokie spektrum możliwości SAP S/4HANA.
SAP_grad_C_pref

EY jest Globalnym Partnerem SAP, który kompleksowo łączy potencjał organizacji i doświadczenie konsultingu, technologii, sektorów, a także innych jednostek biznesowych, w tym m.in. działu podatkowego.
Dzięki temu z sukcesem wprowadza projekty transformacyjne u wielu klientów na całym świecie, wykorzystując potencjał synergii, współpracy oraz rozwiązań SAP. 

Zapisz się na newsletter „EY Technology”

Otrzymuj comiesięczny zestaw najciekawszych artykułów, raportów i analiz z zakresu technologii dla biznesu. 

Zapisz się