Planowanie awaryjne i warianty postępowania upadłościowego

Większość restrukturyzacji potrzebuje "planu B". W szczególnie trudnych sytuacjach, gdy przedsiębiorstwa stają w obliczu rosnącego ryzyka i wyzwań związanych z prowadzeniem działalności biznesowej, możemy pomóc w wygospodarowaniu czasu, przestrzeni i środowiska do opracowania i realizacji właściwych rozwiązań, wykorzystując bogate doświadczenie w zakresie możliwych opcji dotyczących działania w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

Jak EY może pomóc?

Współpracujemy z zarządem i interesariuszami, w tym przede wszystkim finansowymi w celu jak najlepszego wykorzystania czasu, ochrony, uprawnień i elastyczności dostępnych w ramach obowiązującego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego do rozwiązywania problemów zagrażających ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Wdrażamy planowanie awaryjne i rozwiązania w zakresie sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, aby umożliwić:

 • Zwiększanie szans na restrukturyzację za obopólną zgodą poprzez wiarygodny "plan B".
 • Dostarczenie rozwiązań, które bez naszej pomocy nie mogłyby zostać wdrożone
 • Zachowanie i odzyskanie wartości dla właścicieli, stabilizację kluczowych części działalności i ochronę miejsc pracy.
 • Zapewnienie kontrolowanego wyjścia z inwestycji

Zapewniamy możliwość korzystania z doświadczeń doradców działających w naszej sieci w skali globalnej, zarazem świadcząc usługi lokalnie w wielu różnych jurysdykcjach.

Byliśmy zaangażowani w wiele złożonych postępowań dotyczących niewypłacalności zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Jesteśmy doceniani za nasze przełomowe i innowacyjne podejście do wykorzystania zapisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a zarazem podejście, które minimalizuje zakłócenia działalności przedsiębiorstwa w trakcie prowadzonego procesu.

Nasz zespół działa od wielu lat, świadcząc na rzecz klientów usługi poparte doświadczeniem, zapewniając odpowiedni wgląd i klarowne spojrzenie na sytuację restrukturyzacyjną, umożliwiając przedsiębiorstwom działanie z większą pewnością w najbardziej stresujących sytuacjach, prowadząc do poprawy ich wyników.

Przeprowadzamy następujące działania:

 • Analizę dostępnych opcji
 • Planowanie awaryjne
 • Wsparcie zarządów przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością
 • Analizę kolejnosci zaspokojenia poszczególnych wierzycieli
 • Analizę możliwych warunków układowych
 • Zarządzanie upadłością (w tym przygotowaną likwidacją oraz pełnienie roli syndyka)
 • Wsparcie w zawarciu porozumień pozasądowych
 • Wsparcie w trakcie postępowania upadłościowego
 • Wsparcie w procedurze examinership
 • Wsparcie w trakcie procesu likwidacji przedsiębiorstwa
 • Wsparcie w sądowym postępowaniu o niewypłacalność
 • Wsparcie w postępowaniu układowym z wierzycielami spółki
 • Wsparcie w postępowaniu reorganizacyjnym opartym o rozdział 11 prawa upadłościowego Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Wsparcie w innych transgranicznych rozwiązaniach w zakresie upadłości
 • Wsparcie podatkowe związane z analizowanymi opcjami

Kontakt

Chcesz dowiedzieć sie więcej? Skontaktuj się z nami.