Analizy finansowe w sporach prawnych

Zespoły EY wspierają klientów w finansowych aspektach sporów prawnych w obszarze procesów M&A, zawartych kontraktów inwestycyjnych czy podejmowanych decyzji gospodarczych. Przeprowadzając analizy finansowe oraz rynkowe, pomagamy naszym klientom uzyskiwać korzystne dla nich rezultaty w toczonych sporach.

Przeprowadzaniu procesów transakcyjnych oraz inwestycyjnych zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia sporów natury prawnej, dochodzenia roszczeń lub prób pociągnięcia do odpowiedzialności osób podejmujących decyzje. W takich sytuacjach warto rozważyć zatrudnienie eksperta, który przeprowadzi szereg analiz związanych ze zdarzeniem, którego dotyczy spór. Taki krok może wesprzeć Państwa stanowisko i pozwolić na osiągnięcie korzystnego dla Państwa wyniku sporu. 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Jak EY może pomóc

Zespoły EY wspierają klientów analizami rynkowymi oraz finansowymi w ramach toczących się sporów prawnych. Eksperci EY mogą udzielić wsparcia w następujących obszarach: 

  • Wsparcie w sporach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, w tym dotyczących odpowiedzialności za podjęte decyzje inwestycyjne, działalność na szkodę spółki oraz sprzedaż majątku poniżej wartości godziwej. 
  • Analiza potencjalnej szkody wynikającej z informacji nieujawnionych w procesie transakcyjnym oraz jej wpływu na cenę transakcyjną. 
  • Wsparcie w sporach post-M&A, w tym w sporach dotyczących wypłaty earnout oraz realizacji innych instrumentów niepieniężnych. 
  • Przeprowadzenie analiz finansowych oraz rynkowych w celu oszacowania wartości szkody powstałej w wyniku podjętych decyzji gospodarczych. 
  • Wsparcie w sporach dotyczących zmian warunków trwających kontraktów inwestycyjnych (np. w wyniku zmiany warunków rynkowych). 
  • Wsparcie w aspektach finansowych sporów sądowych dotyczących wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.   
  • Wsparcie przy dochodzeniu roszczeń lub przejęciu udziałów w sytuacji niedotrzymania warunków umowy przez partnera inwestycyjnego. 
  • Analiza płynności oraz wypłacalności spółki w celu ochrony przed wierzycielami. 

Co nas wyróżnia

Doświadczony zespół

EY gromadzi wyspecjalizowanych doradców, posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze transakcji M&A, procesów inwestycyjnych oraz analiz finansowych i rynkowych. Sprawia to, że jesteśmy naturalnym wyborem przy analizach w zakresie sporów prawnych.

Kompleksowe analizy

Przeprowadzamy obszerne analizy finansowe i rynkowe, które pomagają naszym klientom uzyskać korzystne rezultaty w toczonych sporach. Potrafimy dostrzec niuanse, które mogą pomagają naszym klientom osiągnąć korzystny dla nich wynik sporu.

Ekspertyzy post-M&A

Posiadamy wyjątkowe doświadczenie w obszarze sporów post-M&A, zrozumienie skomplikowanych struktur finansowych i zdolność do skutecznego reprezentowania naszych klientów.

Unikalne narzędzia

Korzystamy z nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi finansowych i statystycznych, które pomagają nam realizować bardziej złożone analizy i wpierają naszych klientów w osiągnięciu satysfakcjonującym rezultacie toczonego sporu.

Zespół

Nasz zespół to grupa doświadczonych specjalistów zajmujących się wsparciem w finansowych aspektach sporów prawnych w obszarze transakcji M&A, procesów inwestycyjnych oraz analiz finansowych i rynkowych. Zespół składa się z ekspertów różnych dziedzin, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe i wielowymiarowe analizy. Swoje usługi kierujemy do klientów, którzy prowadzą spory prawne lub rozważają wejście na drogę prawną.