JPK okEY Generator

Obszar: Tax okEY

Poznaj możliwości innowacyjnego programu EY i wygeneruj już dziś plik JPK_V7M.

Czym jest program?

JPK okEY Generator to elastyczne i bezpieczne rozwiązanie, zapewniające gotowość do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów. Program został stworzony przez ekspertów EY, a korzystanie z niego daje przedsiębiorcy gwarancję komfortowego, intuicyjnego, a co najważniejszego i poprawnego generowania plików JPK, w tym nowego pliku JPK_V7M.

Zalety rozwiązania JPK okEY Generator

 • Dostosowanie do potrzeb i systemów klienta - integracja z dowolną liczbą systemów księgowych firmy, współpraca z każdym dostępnym na rynku systemem.
 • Krótki czas implementacji - JPK okEY generator instalowany jest  w środowisku IT klienta w przeciągu od kilku do kilkunastu dni, w zależności od ilości systemów i stopnia skomplikowania procesów księgowych firmy.
 • Łatwość użytkowania - po wstępnej konfiguracji wystarczy jedno kliknięcie, aby otworzyć i korzystać z programu.
 • Bezpieczeństwo danych - dzięki instalacji programu w środowisku IT klienta, nie ma obawy o wyciek danych i wgląd do nich przez osoby trzecie.
 • Sprawne i szybkie tworzenie JPK - wystarczy kilka minut, aby wygenerować kompletny i prawidłowy plik JPK.
 • Pełna kontrola nad danymi - możliwość przeglądania, edycji i wprowadzania zmian do wszystkich transakcji firmy zawartych w pliku JPK.
 • Testowanie wygenerowanych plików JPK - program nie tylko pozwala na stworzenie JPK, ale również i przeprowadzanie testów ogólnych jednolitego pliku kontrolnego.
 • Dodatkowe udogodnienia i funkcjonalności - możliwość przygotowania deklaracji podatkowych na odpowiednich formularzach, na podstawie plików JPK.
 • Elastyczność cenowa - opłata uzależniona od stopnia skomplikowania systemów księgowych klienta.

Jak działa JPK okEY Generator?

Widok z danymi podatnika

W widoku profilu Spółki możesz uzupełnić wszystkie niezbędne dane informacyjne o Spółce takie jak: nazwę podatnika, NIP, REGON, dane adresowe stanowiące część Nagłówkową JPK. Część danych możesz wczytać automatycznie z bazy Głównego Urzędu Statystycznego.

Generator JPK VAT / JPK_V7M

Jednym z modułów JPK okEY Generatora jest moduł dedykowany do generowania plików JPK dedykowanych do ewidencji VAT - JPK_VAT/ JPK_V7M. Dzięki niemu szybko i wygodnie możesz wygenerować pliki JPK Za pomocą jednego kliknięcia możesz też zmienić typ pliku JPK z pierwotnego na korektę.

Przegląd danych w JPK_VAT/JPK_V7M

Aplikacja EY oprócz możliwości generowania plików JPK zapewnia także:

 • Możliwość podglądu danych stanowiących podstawę generowanego pliku JPK
 • Dodawanie oraz edycję danych a także ręczne wprowadzanie nowych pozycji do JPK
 • Wizualizacji danych zawartych w JPK (w celu sprawdzenia poprawności danych przed wysyłką JPK do władz skarbowych).

Testy JPK VAT / JPK_V7M

Integralną częścią JPK okEY Generatora jest okEY Tester pozwalający na:

 • Weryfikację poprawności technicznej pliku JPK – sprawdzenie kompletności pliku oraz zgodności pliku ze schemą Ministerstwa Finansów
 • Weryfikację merytoryczną – weryfikację danych zawartych w pliku JPK pod kątem zgodności z przepisami m.in. ustawy o VAT
 • Weryfikację logiczną – weryfikacja wewnętrznej spójności plików JPK

Ponadto, program analizuje pliki JPK z punktu widzenia prawa podatkowego w celu wskazania, czy konieczne są ręczne korekty pliku. Lista potencjalnych nieprawidłowości, które wymagają analizy lub dostosowania/zmiany, wyświetli Ci się w formie tabelarycznej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.