Radosław Krupa

EY Polska, Partner

Dział Doradztwa Podatkowego

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Warszawa, PL

Radosław posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa podatkowego dla największych przedsiębiorstw o złożonej strukturze organizacyjnej. Specjalizuje się w doradztwie w obszarze podatków korporacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w projektach transakcyjnych oraz projektach dotyczących reorganizacji grup kapitałowych, obejmujących realokacje istotnych funkcji biznesowych i  konsolidacje operacji. 

Doświadczenie Radosława obejmuje doradztwo oraz prowadzenie prac projektowych angażujących specjalistów różnych kompetencji oraz kierowanie zespołami multijurysdykcyjnymi. Posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów regulacyjnych.  

Radosław jest autorem artykułów podatkowych w pismach branżowych i prasie ekonomicznej, jest współautorem komentarza do Dyrektywy 2006/112 oraz wykładowcą na konferencjach podatkowych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz licencjonowanym doradcą podatkowym od 2006 roku. Jest członkiem Komitetu Podatkowego Invest Europe.

Kontakt