MDR okEY Generator

Obszar: Tax okEY

Aplikacja MDR okEY Generator ułatwia kompleksowe zarządzanie i monitorowanie procesu MDR oraz pozwala zwiększyć poziom należytej staranności w zakresie raportowania struktur podatkowych. Dodatkowo, można ją w łatwy sposób wpisać w istniejące u podatnika pisemne procedury.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Aplikacja MDR okEY Generator ułatwia kompleksowe zarządzanie i monitorowanie procesu MDR oraz pozwala zwiększyć poziom należytej staranności w zakresie raportowania struktur podatkowych. Dodatkowo, można ją w łatwy sposób wpisać w istniejące u podatnika pisemne procedury.

Sama aplikacja działa w oparciu o autorskie formularze EY, ułatwiające zbieranie danych oraz pozwalające na tworzenie ich różnych wersji (np. wersja robocza/wersja finalna). W ramach aplikacji wypełnione formularze mogą zostać przekonwertowane w plik XML podlegający wysyłce do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Aplikacja MDR okEY Generator służy jako wsparcie w zakresie nie tylko przygotowywania struktur XML oraz archiwizacji dokumentów, ale także jako narzędzie ułatwiające monitorowanie i zarządzanie procesami związanymi z wykonywanymi obowiązkami raportowymi MDR.

Główne funkcjonalności MDR okEY Generator

 • Generowanie MDR-1 w formie XML
 • Generowanie MDR-2 w formie XML
 • Formularze MDR ułatwiające obieg danych w Spółce
 • Porównywanie różnych wersji formularzy MDR stanowiących podstawę dla generowania plików XML
 • Podział na role i uprawnienia
 • Walidacja poprawności i kompletności danych wprowadzonych w formularzu MDR
 • Walidacja poprawności technicznej wygenerowanej struktury XML
 • Archiwizacja formularzy (stanowiących podstawę do generowania struktur MDR), plików XML oraz UPO – w podziale na poszczególne projekty utworzone w programie
 • Obsługa generowania struktury MDR-3
 • Korzyści narzędzia MDR okEY Generator
 • Zwiększenie poziomu należytej staranności w zakresie raportowania MDR
 • Możliwość wpisania narzędzia w obowiązujące w firmie procedury MDR
 • Przejrzysty wgląd w procesy związane z raportowaniem struktur podatkowych i czynności podejmowanych przez różnych pracowników firmy
 • Uproszczenie procesu zbierania informacji i ich obiegu dzięki zastosowaniu specjalistycznych formularzy EY
 • Możliwość śledzenia zmian oraz zmian w formularzach EY, dokonanych przez różnych użytkowników
 • Kompleksowa archiwizacja danych dotyczących raportowania MDR

Wkrótce nowe funkcjonalności:

 • Podpis i wysyłka plików XML z poziomu aplikacji
 • Obsługa generowania struktury MDR-4
 • Wprowadzenie interaktywnych formularzy MDR
 • Repozytorium pozostałych danych związanych z procesem MDR (wiadomości e-mail, pliki pdf/word)
 • Automatyczne pobieranie UPO i NSP

Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje wymóg przekazywania organom podatkowym informacji na temat schematów podatkowych MDR (Mandatory Disclosure Rules). Wywiązanie się z obowiązków wymaga wprowadzenia procesów raportowania oraz identyfikowania czynności podlegających raportowaniu. Odpowiednie procedury w zakresie MDR powinny zostać wdrożone przez wszystkich podatników, którzy mogą być zobowiązani do raportowania schematów podatkowych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.