okEY tester: moduł Rachunki Bankowe

Obszar: Tax okEY

Moduł Rachunki Bankowe to rozwiązanie, które w oparciu o pliki Excel zawierające informacje o rachunkach bankowych oraz numery VAT dokonuje automatycznej weryfikacji rachunków bankowych na Białej liście.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Poznaj moduł Rachunki Bankowe – wygodny i bezpieczny sposób weryfikacji rachunków bankowych Twoich kontrahentów na „Białej liście”. Sprawdź swoich dostawców z nowym modułem okEY Tester i zachowaj prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Jak działa aplikacja okEY tester?

Moduł Rachunki Bankowe to rozwiązanie, które w oparciu o pliki Excel zawierające informacje o rachunkach bankowych oraz numery VAT dokonuje automatycznej weryfikacji rachunków bankowych na Białej liście.

Autorska aplikacja EY pozwala w intuicyjny, komfortowy i bezpieczny sposób zweryfikować, czy rachunek bankowy został zgłoszony do Urzędu skarbowego – kilka kliknięć w aplikacji umożliwia wczytanie pliku Excel i sprawdzenie rachunków bankowych należących do Twoich dostawców.

Po zakończonej weryfikacji, aplikacja pozwala na pobranie czytelnego podsumowania w formacie XLS, które zapewnia możliwość szybkiej identyfikacji rachunków bankowych nie zgłoszonych do Urzędu skarbowego.

Korzyści modułu Rachunki Bankowe okEY testera:

  • Automatyczna weryfikacja rachunków bankowych przed wykonaniem płatności do dostawców
  • Ograniczenie ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia VAT przez organy podatkowe
  • Ograniczenia braku prawa do zaliczenia wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
  • Czas na wyjaśnienie z dostawcą tematu niezgłoszenia rachunku bankowego do organów podatkowych oraz właściwe ujęcie transakcji dla celów rozliczeń VAT

Nowe obowiązki:

  1. Obowiązkowa weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów
  2. W przypadku wykonania przelewu na rachunek bankowy nieznajdujący się na „Białej liście” konieczność złożenia zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu
  • 24 maja 2019 r. – Prezydent podpisuje Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT, tzw. „Biała lista”.
  • 1 września 2019 r. – Rozpoczęcie działania nowego wykazu podatników VAT.
  • 1 stycznia 2020 r. – Wejście w życie sankcji za brak weryfikacji numeru rachunku bankowego.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.