2 min. czytania 26 maj 2023
BEPS 2.0

BEPS 2.0: implementacja zasad globalnego minimalnego opodatkowania

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
2 min. czytania 26 maj 2023

Po uzgodnieniu na forum OECD ogólnych ram systemu globalnego minimalnego opodatkowania oraz przyjęciu dyrektywy unijnej, wymagającej stosowania tych zasad przez państwa członkowskie (dalej - Dyrektywa), trwają intensywne prace legislacyjne mające na celu wdrożenie właściwych przepisów. Prace te toczą się w wielu krajach. W ostatnim czasie, szczególną uwagę zwracają następujące postępy w pracach legislacyjnych.

Niemcy

W Niemczech opublikowany został projekt ustawy implementującej przepisy Dyrektywy. Projekt ustawy obejmuje tzw. zasadę włączenia dochodu do opodatkowania (ang. income inclusion rule, IIR), a także zasadę kwalifikowanego krajowego minimalnego podatku wyrównawczego (ang. qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT) - obie zasady mają obowiązywać od 2024 r. - jak również zasadę dotyczącą nieopodatkowanych zysków (ang. undertaxed profit rule, UTPR), która ma obowiązywać od 2025 r. Projekt ustawy przewiduje również możliwość skorzystania z tzw. bezpiecznych przystani (ang. safe harbours).

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Japonia

Japonia przyjęła ustawę wdrażającą zasadę IIR do prawa krajowego, mającą zastosowanie do lat podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2024 r. Przepisy przewidują także stosowanie bezpiecznych przystani (ang. safe harbours), których szczegóły mają zostać doprecyzowane w przyszłych aktach prawnych. Zgodnie z informacjami, dalsze elementy systemu globalnego minimalnego opodatkowania (w tym, zasada UTPR) mogą zostać uchwalone w ramach reformy podatkowej w 2024 r.

Wielka Brytania

W tym kraju opublikowany został zmieniony projekt ustawy dotyczącej wdrożenia zasad globalnego minimalnego opodatkowania. Projekt ustawy obejmuje zasady IIR oraz QDMTT, ale na razie nie UTPR. W projekcie ustawy uwzględnione zostało również zastosowanie bezpiecznych przystani (ang. safe harbours). Zasady IIR oraz QDMTT miałyby obowiązywać dla okresów rozliczeniowych rozpoczynających się od 31 grudnia 2023 r.

Tax Agenda: Twój osobisty nawigator po wyzwaniach podatkowych

Zapoznaj się ze zmianami i aktualnościami podatkowymi w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Sprawdź (EN)

Podsumowanie

Publikacja propozycji polskiej ustawy implementującej zasady globalnego minimalnego opodatkowania oczekiwana jest w ciągu najbliższych miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę, iż ze względu na możliwy znaczący wpływ przepisów na zakres obowiązków kalkulacyjnych i raportowych oraz fakt, że zasady globalnego minimalnego opodatkowania mają obowiązywać już od początku 2024 r., rekomendowane jest podjęcie wstępnych kroków w celu przygotowania się do stosowania przepisów. W tym kontekście, treść dokumentów uzgodnionych na forum OECD, Dyrektywy oraz opublikowanych przepisów krajowych pozwala na dokonanie wstępnego oszacowania ryzyka zastosowania zasad globalnego minimalnego opodatkowania do danego podmiotu, ewentualnych obowiązków podatkowych oraz raportowych, czy też możliwości skorzystania z wyłączeń w wyniku zastosowania jednej z uzgodnionych bezpiecznych przystani (ang. safe harbours).

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter