25 sty 2023
Ulga B+R w sektorze automatyki przemysłowej

Ulga B+R w sektorze automatyki przemysłowej

Autor Magdalena Zalech

Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.

25 sty 2023

W 2021 r. ulga B+R pozwoliła podatnikom na odliczenie od podstawy opodatkowania w sumie ponad 4,2 mld PLN. Mimo tego, że ulga B+R jest szczególnie popularna w branży IT, w praktyce widać, że jej potencjał jest znacznie szerszy, a to za sprawą stosunkowo szerokiej definicji działalności badawczo-rozwojowej z ustawy o CIT. Atrakcyjną ulgę B+R można z powodzeniem wdrożyć również w przemyśle, np. w branży motoryzacyjnej.

Przychylność organów podatkowych

W jednej z niedawnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego z grudnia ub. roku (0111-KDIB1-3.4010.766.2022.2.AN), spółka specjalizująca się w automatyce przemysłowej oraz komputerowych systemach nadzoru i sterowania, tworząca m.in. systemy sterowania, zautomatyzowane maszyny specjalne, prototypy maszyn oraz stanowiska pracy ręcznej zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy prowadzone przez nią projekty uprawniają do skorzystania z ulgi B+R.

Ulga B+R umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, zwanych kosztami kwalifikowanymi. Zgodnie z ustawą CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. 

Bądź na bieżąco 

Otrzymuj EY German Desk Tax Update bezpośrednio na maila

Zapisz się

Spółka, której dotyczy przedmiotowa interpretacja indywidualna przeprowadzała procesy polegające na projektowaniu, budowaniu, uruchamianiu i wdrażaniu, skupiające się na wytworzeniu produktów, systemów, maszyn czy prototypów w ramach trzech działów, tj. Pionu Budowy Maszyn, Pionu IT oraz Pionu Usług. Spółka działała przykładowo przy następujących projektach:

  • zrobotyzowane stanowisko skręcania foteli samochodowych;
  • automatyczne stanowisko wygrzewania tapicerki na fotelach samochodowych;
  • linia produkująca nowy typ sterowników do automatycznych skrzyń biegów;
  • linii do montażu silników elektrycznych;
  • linia produkcyjna baterii dla samochodów elektrycznych i z napędem hybrydowym.

Większość z nowych systemów, maszyn (prototypów) i produktów powstawała w ramach zleceń realizowanych dla konkretnego klienta, tym samym muszą być one dostosowane do indywidualnych potrzeb. Wnioskodawca argumentował jednak w swoim wniosku, że nawet jeśli do podjęcia prac wykorzystywane są wcześniej opracowane oraz wykorzystywane rozwiązania, to ostateczny wynik podjętych prac jest czymś oryginalnym.

Organ przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, że powyższa działalność jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o CIT, a więc kumulatywnie spełnia kryteria "twórczości", "systematyczności" i "zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Tym samym, spółka mogła skorzystać z ulgi B+R.

W ramach kosztów kwalifikowanych ulgi B+R odliczyć można przykładowo koszty pracy, nabycia materiałów, sprzętu, ekspertyz, usług doradczych, wynajmu aparatury naukowo-badawczej, czy odpisy amortyzacyjne od pewnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ulga funkcjonuje już od 2016 r. i była systematycznie zmieniana, a obecnie pozwala na odliczanie kosztów kwalifikowanych nawet do 200%.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że ulga B+R jest obecnie częścią kompleksowego systemu ulg podatkowych wprowadzonego tzw. Polskim Ładem, którego celem jest stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Oznacza to, że podatnicy korzystają w szczególności na efekcie „synergii” poszczególnych ulg. I tak, przykładowo ulgę B+R, można łączyć z ulgą na innowacyjnych pracowników, ulgą IP Box czy rozwiązaniami w PIT dla pracowników twórczych. Dostępne są także inne rozwiązania, które w zależności od zakresu wdrożenia mogą pozwolić na korzyści zarówno finansowe (zwrot podatku, poprawa cash flow, wyższa marża operacyjna), ale także wpłynąć na wyższą retencję pracowników i przyciąganie nowych talentów do organizacji. W dłuższej perspektywie, skorzystanie z dostępnych ulg może wpłynąć na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. 

Kontakt