4 min. czytania 27 lip 2021

Od 2022 roku usługi finansowe z VAT

4 min. czytania 27 lip 2021
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy będą mogli wybrać opodatkowanie usług finansowych świadczonych na rzecz podatników VAT, ale tylko w transakcjach B2B (business to business). Tak zakłada opublikowany projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład).

Usługi finansowe dziś

Obecnie w Polsce usługi finansowe są obligatoryjnie zwolnione z VAT. Dotyczy to zarówno usług świadczonych w transakcjach B2B, jak i tych wykorzystywanych na rzecz klientów detalicznych. Taki stan prawny pozbawia instytucje finansowe prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie kupowanych przez nie towarów i usług.  Ma się to jednak zmienić. Zmian natomiast nie będzie w zakresie usług finansowych świadczonych na rzecz klientów detalicznych. Będą one nadal obowiązkowo zwolnione z podatku VAT.

Usługi finansowe po zmianach

Jak wynika z treści projektu nowelizacji ustawy o VAT podatnicy będą mogli wybrać sposób opodatkowania  następujących usług finansowych:

  • Transakcje, w tym pośrednictwo dotyczące obrotu walutami, banknotami i monetami używanymi jako środek płatniczy
  • Zarządzanie funduszami
  • Udzielanie kredytu lub pożyczki pieniężnej i pośrednictwo w usługach kredytowych lub pożyczkowych oraz zarządzanie kredytem lub pożyczką pieniężną przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę
  • Poręczenie, gwarancja i wszelkie inne zabezpieczenia związane z transakcjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz pośrednictwo w takich usługach i zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez wierzyciela lub pożyczkodawcę
  • Usługi wpłaty gotówki, prowadzenie rachunków gotówkowych, wszelkiego rodzaju transakcje płatnicze, przekazy pieniężne, długi, czeki i weksle oraz pośrednictwo  związane z tego typu usługami
  • Usługi, w tym  pośrednictwo obejmujące udziały w spółkach lub innych podmiotach, które  posiadają osobowość prawną
  • Usługi w zakresie instrumentów finansowych oraz świadczenie pośrednictwa w tym zakresie.

Co ważne, podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie, będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług wymienionych powyżej świadczonych na rzecz podatników. Nie będzie mógł więc zrezygnować ze zwolnienia tylko do wybranych rodzajów usług. Tak wynika wprost z opublikowanego uzasadnienia do projektu ustawy.

Ponadto, zgodnie z projektem nowelizacji podatnik, który rezygnuje ze zwolnienia będzie związany swoim wyborem przez okres dwóch lat. Po upływie tego czasu będzie on mógł ponownie zastosować zwolnienie w transakcjach z innymi podatnikami, ale też na okres minimum dwóch lat.

Warto podkreślić, że ze względu na ograniczenia wynikające z Dyrektywy VAT możliwość opodatkowania nie miałaby zastosowania do usług ubezpieczeniowych.

 

Okiem eksperta EY

Nadchodząca zmiana zapewniłaby, przede wszystkim, większą neutralność VAT w sektorze finansowym. Podatnicy korzystający z prawa wyboru opodatkowania swoich usług finansowych mieliby bowiem możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego, który związany jest z usługami finansowymi podlegającymi opodatkowaniu , obniżając tym samym koszty swojej działalności w tym zakresie.

Dlatego należałoby przeanalizować opłacalność możliwości skorzystania z tej opcji przez daną instytucję począwszy od przeglądu portfolio klientów. Następnie, po przeprowadzeniu analizy wyboru opcji opodatkowania, trzeba w odpowiedni sposób przygotować na to organizację pod kątem logistycznym i operacyjnym. Wymaga to dostosowania systemów księgowych (np. poprzez umożliwienie prawidłowego wystawiania faktur) oraz przeszkolenia personelu w związku z wykorzystaniem przez firmę wybranego modelu opodatkowania usług.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Wraz z początkiem 2022 r. podatnicy będą mogli zdecydować czy chcą opodatkować usługi finansowe świadczone na rzecz podatników VAT czy nie. Jeśli wybiorą taką opcję będą mogli to zrobić tylko w transakcjach B2B (business to business) i będą musieli opodatkować wszystkie świadczone przez siebie usługi finansowe. Tak wynika z opublikowanego uzasadnienia tzw. Polskiego Ładu. 

Informacje

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.