3 min. czytania 25 mar 2024
BEPS 2.0

BEPS 2.0: Aktualny stan prac oraz następne kroki

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
3 min. czytania 25 mar 2024

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez urzędników Ministerstwa Finansów w wystąpieniach publicznych, można oczekiwać, że w najbliższych tygodniach opublikowany zostanie projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę w zakresie systemu globalnego minimalnego opodatkowania (dalej: Dyrektywa). Oczekiwane jest, że po ukończeniu procesu legislacyjnego, polskie przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku.

Polska ustawa dotycząca systemu globalnego minimalnego opodatkowania

Warto przypomnieć, że termin na wdrożenie polskich przepisów wskazany w Dyrektywie upłynął z końcem 2023 roku. Mimo takiego opóźnienia w przyjęciu polskiej ustawy, w roku podatkowym 2024, polskie podmioty będące częścią międzynarodowych grup, których roczne skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów euro, mogą być objęte zasadami systemu globalnego minimalnego opodatkowania ze względu na przepisy obowiązujące w innych krajach. Dotyczy to w szczególności obowiązku kalkulacji ETR na potrzeby sporządzenia globalnej deklaracji podatkowej (ang. global information return).

W związku z powyższym, warto już teraz przeprowadzić analizę ukierunkowaną na określenie obowiązków polskich podmiotów, wynikających z systemu globalnego minimalnego opodatkowania, w tym możliwości skorzystania z bezpiecznych przystani. Pozwoli to na wypełnienie zobowiązań ciążących na polskich podmiotach w 2024 roku. 

Newsletter "Podatki międzynarodowe"

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Inne prace prowadzone w ramach projektu BEPS 2.0

Inicjatywa dotycząca wprowadzenia globalnego minimalnego opodatkowania według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 15% jest jednym z elementów szerokiej reformy międzynarodowego systemu podatkowego, opracowywanej na forum Inclusive Framework w ramach projektu określanego mianem BEPS 2.0. Stanowi on kontynuację prac prowadzonych w latach 2013-2015 w ramach projektu BEPS 1.0.

Zgodnie z analizą wpływu, wprowadzenie globalnego minimalnego opodatkowania może wywrzeć najbardziej istotny wpływ na funkcjonowanie międzynarodowych grup przedsiębiorstw - w zakresie obowiązków administracyjnych oraz obowiązków podatkowych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż potrzebne jest monitorowanie również innych prac prowadzonych w ramach projektu BEPS 2.0, które także znajdują się na zaawansowanych etapach.

Filar 1

W szczególności, warto zwrócić uwagę, iż w ramach tzw. Filaru 1 (ang. Pillar 1) prowadzone są prace dotyczące tzw. Kwoty A (ang. Amount A) oraz Kwoty B (ang. Amount B).

  • Prace dot. Kwoty A mają na celu zmianę alokacji praw do opodatkowania zysków największych międzynarodowych grup przedsiębiorstw w kierunku tzw. jurysdykcji rynkowych (ang. market jurisdictions), tj. jurysdykcji, w których znajdują się klienci oraz użytkownicy. W tym zakresie, m.in. w październiku 2023 r. opublikowany został Wielostronny Instrument Dotyczący Implementacji Kwoty A w Zakresie Filaru 1 (ang. Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One).
  • Prace dot. Kwoty B mają na celu umożliwienie stosowania uproszczonych metod ustalania ceny rynkowej w zakresie funkcji marketingowych oraz dystrybucyjnych. Odnośnie do prac dotyczących Kwoty B, w lutym 2024 r. opublikowany został finalny raport, przedstawiający ramy proponowanego systemu.

Filar 2

Dodatkowo, w zakresie tzw. Filaru 2 (ang. Pillar 2), oprócz prac dotyczących wprowadzenia systemu globalnego minimalnego opodatkowania, prowadzone są prace dotyczące tzw. zasady subject to tax rule (STTR). Zasada ta przewiduje możliwość wprowadzenia opodatkowania określonych typów płatności wykonywanych do jurysdykcji, w których nominalna stawka podatku jest niższa niż 9%.

W zakresie prac dotyczących zasady STTR, w październiku 2023 r. opublikowany został Wielostronny Instrument Wdrażający Zasadę Subject to Tax Rule w ramach Filaru 2 (ang. Multilateral Convention to Facilitate the Implementation of the Pillar Two Subject to Tax Rule).

Podsumowanie

W związku z intensywnymi pracami prowadzonymi w ramach projektu BEPS 2.0, rekomendowane jest monitorowanie przepisów wdrażających poszczególne inicjatywy w zakresie obu Filarów. Z perspektywy polskich podmiotów funkcjonujących w ramach grup, których roczne skonsolidowane obroty przekraczają 750 milionów euro, warto w szczególności monitorować stan prac nad polską ustawą wdrażającą unijną Dyrektywę dotyczącą systemu globalnego minimalnego opodatkowania.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Arkadiusz Myszkowski
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)