5 min. czytania 26 kwi 2024
BEPS 2.0

Projekt polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym ujrzał światło dzienne

Autorzy
Filip Majdowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Dyrektor

Filip jest Dyrektorem w Zespole Podatków Międzynarodowych, ze szczególną specjalizacją w projekcie OECD BEPS 2.0.

Michał Koper

EY Polska, Partner, Doradztwo Podatkowe

Ekspert w zakresie podatków międzynarodowych, reorganizacji i rynku nieruchomości. Prywatnie entuzjasta podróży i fan sportu.

5 min. czytania 26 kwi 2024

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt polskiej ustawy implementującej postanowienia Dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 o globalnym podatku minimalnym.

Projekt polskiej ustawy nosi tytuł ustawa o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych i liczy wraz z uzasadnieniem ponad 400 stron tekstu. Nowy podatek, chociaż powiązany z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), ma być usankcjonowany odrębną ustawą.

Co to jest? Koncepcja opodatkowania wyrównawczego, uzgodniona pierwotnie jeszcze w 2021 r. w gronie ponad 140 państw na świecie zgromadzonych w OECD, przewiduje, że przedsiębiorstwa o skonsolidowanych przychodach księgowych równych bądź wyższych niż 750 mln EUR będą zobowiązane do dopłacenia podatku wyrównawczego (uzupełniającego), jeżeli efektywna stawka opodatkowania (ETR) obliczana według szczególnych wytycznych z tytułu działalności w danym państwie jest niższa niż 15%. To oznacza, że konieczność przeprowadzenia analizy pod kątem opodatkowania wyrównawczego zaistnieje nawet pomimo dotychczasowej stawki nominalnej CIT lub finansowego ETR powyżej 15%.

Rozwiązanie to ma dotyczyć grup międzynarodowych posiadających jednostki zależne w innych państwach, czyli zagranicznych grup (zagranicznych centrali) ze spółkami zależnymi w Polsce, jak i grup z centralą w Polsce kontrolujących jednostki zależne zlokalizowane w innych państwach. Model unijny, a przez to również polska wersja opodatkowania wyrównawczego obejmie także grupy stricte krajowe, tj. działające wyłącznie na terytorium Polski. 

Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., przy czym Ministerstwo Finansów dopuszcza również możliwość, że dwa z trzech mechanizmów poboru opodatkowania wyrównawczego, czyli kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy w formule bezpiecznej przystani oraz globalny podatek wyrównawczy będzie można zastosować z mocą wsteczną od 1 stycznia 2024 r. na zasadzie dobrowolności

Hand holding the earth against starry sky

Akademia podatku wyrównawczego – implementacja przepisów Filaru 2 w Polsce

 

Dowiedz się więcej

Co to oznacza? Opodatkowanie wyrównawcze to nowy reżim podatkowy, obejmujący łącznie ponad 900 stron dokumentów OECD, UE oraz polskiej implementacji, który w niespotykanej jak do tej pory mierze opiera się na przepisach rachunkowych, z licznymi i nie zawsze intuicyjnymi korektami podatkowymi. Polskie spółki już teraz powinny zapoznawać się z nowym reżimem i jego terminologią, a szczególną uwagę lokalne jednostki, po potwierdzeniu wejścia w nowy system, powinny położyć na mechanizmy łagodzące skutki opodatkowania wyrównawczego. Są to na przykład: mechanizm jurysdykcyjnej kompensaty, pomniejszenie podstawy opodatkowania o dochód pochodzący z wykorzystania substratu majątkowo-osobowego (szczególnie istotnego dla podmiotów korzystających z ulg podatkowych) czy bezpieczne przystanie. 

Dostosowanie się do nowych wymogów będzie wymagać w szczególności zapewnienia ścisłej współpracy wielu zespołów, przede wszystkim podatkowego, księgowego i sprawozdawczego, koordynacji działań wszystkich podmiotów w Polsce i w ramach grupy, a także zapewnienia zasobów finansowych i administracyjnych na dostosowanie się do nowych wymogów.

Ostatecznie, podkreślić należy, że zaproponowany przez Ministerstwo Finansów sposób implementacji opodatkowania wyrównawczego, czyli kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy z formule bezpiecznej przystani, spowoduje, że obowiązki związane z dostosowaniem się do nowego reżimu w zdecydowanie większym stopniu spoczną na polskich jednostkach zależnych, a zaangażowanie się w dialog z centralą na jak najwcześniejszym etapie prac wdrożeniowych pozwoli wypracować rozwiązania najlepiej adresujące wyzwania związane z nowym reżimem.

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie przygotowania do wdrożenia opodatkowania wyrównawczego. Zapraszamy do kontaktu. 

Zachęcamy również do zarejestrowania się na cykl wydarzeń w ramach Akademii podatku wyrównawczego - implementacja przepisów Filaru 2 w Polsce, gdzie specjaliści EY będą omawiać praktyczne aspekty związane z dostosowaniem się do nowych wymogów.

Podsumowanie

Znana już jest treść polskiej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym. Projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych i liczy wraz z uzasadnieniem ponad 400 stron tekstu. Nowy podatek, chociaż powiązany z podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), ma być usankcjonowany odrębną ustawą.

Newsletter Podatki międzynarodowe

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Filip Majdowski

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Dyrektor

Filip jest Dyrektorem w Zespole Podatków Międzynarodowych, ze szczególną specjalizacją w projekcie OECD BEPS 2.0.

Michał Koper

EY Polska, Partner, Doradztwo Podatkowe

Ekspert w zakresie podatków międzynarodowych, reorganizacji i rynku nieruchomości. Prywatnie entuzjasta podróży i fan sportu.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)