3 min. czytania 14 wrz 2023
BEPS 2.0

Raport EY: Podatek u źródła – 2023. O czym warto wiedzieć

Autor Magdalena Zalech

Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.

3 min. czytania 14 wrz 2023

Minione lata były dynamiczne pod kątem kształtowania się nowego reżimu podatku u źródła. Z jakimi najważniejszymi zmianami i wyzwaniami mogą mierzyć się firmy w tym obszarze? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na te między innymi pytania znaleźć można odpowiedź w najnowszym raporcie podatkowym EY – „Podatek u źródła – 2023”. 

Pojęciem „podatek u źródła” (ang. Withholding tax, WHT) określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce. Podatek pobierany jest od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne). 

Bez wątpienia najważniejszą zmianą w ostatnim czasie było wejście w życie tzw. mechanizmu pay and refund (dotychczas odraczanego kilkukrotnie poprzez rozporządzenia Ministra Finansów). 

Co do zasady wraz z wejściem w życie mechanizmu pay and refund płatnicy utracili możliwość stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania w momencie dokonywania płatności transgranicznych przekraczających w roku podatkowym płatnika 2 mln złotych. Oznacza to, że płatnicy stosują standardowe stawki podatku u źródła (19% dla dywidend, 20% dla należności licencyjnych i odsetek) po przekroczeniu ustawowego progu. 

W obliczu mechanizmu pay and refund oraz szeregu innych zmian przygotowane przez ekspertów EY z zespołu Podatków Międzynarodowych i Transakcyjnych kompendium ma na celu usystematyzowanie wiedzy i doświadczenia związanych z nowym reżimem podatku u źródła. 

Newsletter "Podatki międzynarodowe"

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

 

Okiem eksperta EY

Analiza dokumentów i potwierdzenie przesłanek do stosowania obniżonych stawek podatku u źródła lub zwolnienia z podatku u źródła to tylko niektóre z obszarów, na które należy zwrócić uwagę, realizując nowe obowiązki czy przygotowując się do nich. 

Warto rozważyć kompleksowe rozwiązania oparte na wdrożeniu procesów i procedur wewnętrznych, a niekiedy na zabezpieczeniu pewnych elementów w drodze indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych. 

Prawidłowo wdrożone procesy i procedury będą istotne nie tylko dla spółek ubiegających się o udział w programie współdziałania czy objętych obowiązkiem przygotowywania informacji z realizacji strategii podatkowej, lecz także dla wszystkich spółek chcących zabezpieczyć swoją pozycję, szczególnie w kontekście odpowiedzialności karnej skarbowej oraz ryzyk reputacyjnych związanych ze sporami z organami podatkowymi. 

O reformie podatku u źródła mówi się od 2018 r., przy czym kluczowe zmiany były wprowadzane etapami: najpierw w 2019 r., a następnie w 2022 r. To jednak nie koniec zmian. Z początkiem 2023 r. weszły w życie kolejne. Ze zmianami można się szerzej zapoznać w raporcie „Podatek u źródła – 2023”. Zapraszamy do lektury.

Raport EY: 

Podatek u źródła – 2023

Pobierz raport: Podatek u źródła - 2023

 

 

 

Podsumowanie

Zapraszamy do lektury raportu, który porusza m.in. takie zagadnienia jak: 

  1. Najważniejsze zmiany w 2023 r.
  2. Płatności do podmiotów powiązanych przekraczające próg 2 mln złotych. 
  3. Płatności do podmiotów powiązanych poniżej kwoty 2 mln złotych.
  4. Płatności do podmiotów powiązanych z tytułu usług.
  5. Płatności do podmiotów niepowiązanych.
  6. Wybrane zagadnienia dla płatności transgranicznych.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Magdalena Zalech

Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.