3 min. czytania 26 cze 2024
Ścieżka Smart

Ścieżka SMART i nowe kryteria oceny projektów – niepowtarzalne szanse dla przedsiębiorców

Autor Michał Banaszek

EY Polska, Business Tax Advisory, Manager

Ekspert w zakresie pozyskiwania finansowania publicznego i implementacji rozwiązań w zakresie ulg podatkowych związanych z działalnością B+R i innowacyjną.

3 min. czytania 26 cze 2024

Przedsiębiorcy mają wyjątkową szansę na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego. W dniu 8 maja 2024 r. zostały ogłoszone nowe kryteria wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wraz z metodologią dla działania 01.01 Ścieżka SMART w 1. priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców”. Jednocześnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 23 maja 2024 r. ogłosiły kolejny nabór w ramach Ścieżki SMART.

Basic RGB

Chcesz być na bieżąco?

Pobierz Kalendarium dotacji

 

Pobierz

Newsletter Podatki międzynarodowe

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Ścieżka Smart: Zakres projektów i terminy naboru

W Ścieżce SMART funkcjonującej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), przedsiębiorstwa mają możliwość aplikowania o atrakcyjne dofinansowanie na realizację innowacyjnych projektów. Okres składania wniosków rozpocznie się 27 czerwca 2024 r. i potrwa do 24 października 2024 r., dając firmom działającym na terenie Polski czas na przygotowanie i złożenie kompleksowych wniosków o dofinansowanie. To niepowtarzalna okazja dla przedsiębiorców, którzy dążą do rozwoju i wzmocnienia swojej konkurencyjności na rynku poprzez inwestycje w badania, rozwój i innowacje.

Ścieżka SMART otwiera drzwi dla przedsiębiorstw zainteresowanych realizacją kompleksowych projektów obejmujących:

 • prace B+R,
 • wdrożenie innowacji,
 • rozwój infrastruktury B+R,
 • internacjonalizację,
 • rozwój kompetencji pracowników,
 • cyfryzację,
 • zazielenianie przedsiębiorstwa.

Więcej na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 można przeczytać w artykule pt. "Świat grantów wkrótce dostępny dla przedsiębiorców". Zachęcamy także do lektury artykułu "Krajowy Plan Odbudowy – ruszyły pierwsze nabory wniosków".

Kluczowe zmiany w kryteriach oceny

Nowe kryteria oceny stanowią całkowicie nowe podejście do tematu oceny projektów. W związku z tym, istotne jest zaznajomienie się z kluczowymi modyfikacjami zawartymi w zaktualizowanej dokumentacji. 

Najnowsze zmiany obejmują takie kwestie jak:
 • Dwuetapowa ocena projektów, która wymusi poprawę jakości składanych aplikacji PARP/NCBR.
 • Wprowadzono minimalny próg kosztów kwalifikowalnych w module obligatoryjnym – 3 mln PLN.
 • Wprowadzony został również maksymalny limit wnioskowanej pomocy w ramach projektu: MŚP – 50 mln PLN, duże przedsiębiorstwo – 70 mln PLN.
 • Współpraca dużych przedsiębiorstw z MŚP musi zostać udokumentowana już na etapie składania wniosku. Ważne: Podwykonawstwo nie będzie uznawane za formę współpracy.
 • Współpraca w ramach projektu z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową (kryterium punktowane) musi również zostać udokumentowana na etapie składania wniosku. Ważne: Podwykonawstwo nie będzie uznawane za formę współpracy.
 • W ramach oceny potencjału do realizacji modułu „B+R”, w przypadku warunkowego zatrudnienia osób z kadry B+R i kadry zarządzającej wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania tej współpracy już na etapie składania wniosku.
 • W przypadku podwykonawstwa – brak konieczności wybrania kluczowego podwykonawcy przed złożeniem wniosku. Jeśli jednak wykonawca został wybrany, to na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi posiadać umowę warunkową z podwykonawcą.
 • Zmianie uległa też weryfikacja wypełnienia kryterium zrównoważonego rozwoju – wnioskodawca będzie mógł się skupić na udowodnieniu pozytywnego wpływu projektu wyłącznie w jednym obszarze.

Finansowanie i wsparcie dla innowacji

Warto przypomnieć, że dofinansowanie w module „B+R” dla dużych firm wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych na badania przemysłowe, 40% kosztów kwalifikowalnych na prace rozwojowe (odpowiednio wyższa intensywność wsparcia może być przyznawana dla przedsiębiorstw z sektora MŚP). Budżet na dofinansowanie wynosi ponad 2 mld PLN dla projektów zgłaszanych przez MŚP oraz 890 mln PLN dla projektów zgłaszanych przez duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie projektów w ramach Ścieżki SMART ma na celu podniesienie potencjału badawczego i innowacyjnego firm, co przekłada się na wprowadzanie innowacji w produktach i procesach, a także na cyfryzację i transformację działalności gospodarczej. Ponadto, wsparcie to ma sprzyjać internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz rozwijaniu umiejętności i wiedzy pracowników.

Zmiany kryteriów w połączeniu z ostatnimi wytycznymi NCBiR/PARP powodują, że warto ponownie zweryfikować i ustrukturyzować pomysły przedsiębiorstw na innowacyjne projekty pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania.
Michał Banaszek
EY Polska, Business Tax Advisory, Senior Consultant

Planowanie to klucz do sukcesu

Wsparcie z pomocy publicznej obejmuje jedynie te projekty, których realizacja nie została jeszcze rozpoczęta i nie rozpocznie się do czasu złożenia wniosku o dofinasowanie. Dlatego w procesie ubiegania się o dofinansowanie kluczowe jest właściwe jego zaplanowanie.

Zapisz się na Alert Dotacyjny

Trzymaj rękę na pulsie dotacji

Subskrybuj

Podsumowanie

Nowe kryteria wyboru projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 wraz z metodologią dla działania 01.01 Ścieżka SMART w 1. priorytecie FENG „Wsparcie dla przedsiębiorców” oraz ogłoszenie kolejnego naboru stanowią kolejną szansę na zdobycie atrakcyjnego wspracia finansowego. W artykule podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące Ścieżki Smart i kryteriów oceny projektów. Podpowiadamy także, jak skutecznie aplikować o fundusze europejskie dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Michał Banaszek

EY Polska, Business Tax Advisory, Manager

Ekspert w zakresie pozyskiwania finansowania publicznego i implementacji rozwiązań w zakresie ulg podatkowych związanych z działalnością B+R i innowacyjną.