Obniżenie kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów fiskalnych i okołopodatkowych, jest kluczowe dla uwolnienia dodatkowych środków na inwestycje i rozwój firmy. Zarządzenie tym obszarem decyduje zatem o konkurencyjności firmy.

Tomasz Socha

EY Polska, Dział Doradztwa Podatkowego, Partner

Ekspert w zakresie kompleksowego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Specjalizacje Doradztwo podatkowe
Biuro Gdańsk, PL

Tomasz posiada szerokie, ponad 15-letnie  doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w podatkach dochodowych. 

Oprócz bieżącego, kompleksowego wsparcia w zakresie podatków dochodowych na rzecz klientów z różnorodnych branż, Tomasz posiada bogate doświadczenie w implementacji rozwiązań podnoszących efektywność kosztową i podatkową firm.

W trakcie ostatnich 6 lat przeprowadził kilkadziesiąt wdrożeń projektów z zastosowaniem rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów fiskalnych i okołopodatkowych firm. W tym projekty dotyczące ulg podatkowych, dotacji, podatków lokalnych, generujących materialne oszczędności dla firm.

Tomasz był także zaangażowany w projekty związane ze zmianą modelu zatrudnienia pracowników, a także projekty restrukturyzacyjne w zakresie optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również we współpracy z doradcami innych jurysdykcji podatkowych. 

Tomasz jest licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu: 11 012), absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Bankowość, autorem wielu artykułów podatkowych w prasie branżowej oraz prelegentem na konferencjach i szkoleniach.   

Kontakt