3 min. czytania 24 sty 2024
ustawa o rachunkowości, raje podatkowe

Przejrzystość podatkowa na pierwszym planie: nowelizacja ustawy o rachunkowości

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Piotr Fałdziński
3 min. czytania 24 sty 2024

Z początkiem 2024 r. Ministerstwo Finansów przekazało informację o rozpoczęciu prac nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, mającą na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101. Celem przewodnim projektu pn. „Reforma systemu rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem digitalizacji” jest powstrzymanie praktyk unikania opodatkowania stosowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Projektowane zmiany mają także na celu dostosowanie przepisów ustawy o rachunkowości do obecnej rzeczywistości prawno-gospodarczej oraz do możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.  Nowelizacja ma wprowadzić szereg modyfikacji mających na celu zwiększenie przejrzystości podatkowej. W założeniu projektowane zmiany mają zostać przyjęte przez rząd już w I kwartale 2024 r.

Pakiet nowelizacyjny zakłada przede wszystkim ograniczenie praktyki przenoszenia zysków między krajami, w celu obniżenia wysokości płaconych podatków. Z zapowiedzi Ministerstwa Finansów, wynika, że wprowadzony zostanie obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym z podziałem na kraje, a także identyfikacją tzw. rajów podatkowych.

Newsletter Podatki międzynarodowe

Otrzymuj bezpośrednio na maila najważniejsze informacje z zakresu międzynarodowego prawa i planowania podatkowego. 

 

Zapisz się

Zgodnie z proponowanymi zmianami, dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane oddzielnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG”), w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych uznawanych za raje podatkowe. W przypadku pozostałych jurysdykcji podatkowych, informacje te będą prezentowane w formie zagregowanej. Ministerstwo Finansów podkreśla, że publiczne dostarczanie informacji o zapłaconych podatkach w rzeczywistym miejscu generowania zysków jest kluczowe dla zwiększenia przejrzystości podatkowej.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, wdrożenie zmian ma przyczynić się do większej przejrzystości publicznej, szczególnie w kwestii geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z faktycznym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. W odróżnieniu od mniejszych firm, przedsiębiorstwa wielonarodowe mają – zdaniem MF – zdolność do wykorzystywania luk w krajowych i międzynarodowych przepisach podatkowych. Powyższe, według Ministerstwa, umożliwia im przenoszenie zysków między różnymi krajami w celu zminimalizowania obciążenia podatkowego, co nie jest dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw ani indywidualnych podatników.

Dyrektywa 2021/2101, będąca częścią pakietu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, nakłada obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym dla dużych przedsiębiorstw wielonarodowych w UE oraz przedsiębiorstw spoza UE prowadzących działalność w UE. Ministerstwo Finansów szacuje, że przedsiębiorstwa wielonarodowe przyczyniają się do utraty 50–70 mld euro rocznie przez państwa UE z powodu praktyk unikania opodatkowania.

Podsumowanie

 

W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące planowanej nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów do końca I kwartału 2024 r. rząd planuje przyjąć projekt zmian w rachunkowości implementujący dyrektywę 2021/2101 ws. ujawniania informacji o podatku dochodowym.  W ramach zmian wprowadzony zostanie obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym z podziałem na kraje, a także identyfikacją tzw. rajów podatkowych.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Współautorzy
Piotr Fałdziński
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)