4 min. czytania 13 cze 2022
Podatek cyfrowy

Podatki w branży IT: ewolucja i rewolucja

Autorzy
Lucyna Bluszcz

EY Polska, TAX, Business Tax Advisory, Manager

Manager w zespole doradztwa podatkowego, prawnik. Miłośniczka nowych technologii, rozwoju technologicznego i upraszczania procesów. Przepada za wciągającymi historiami (zwłaszcza fantasy).

Adam Alkadi

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Adam to licencjonowany doradca podatkowy, LL.M. oraz menedżer doradzający polskim i międzynarodowym firmom w obszarze podatków pracowniczych.

4 min. czytania 13 cze 2022
Polska staje się atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wpływ na to ma w dużej mierze dostępny i stale rozszerzany pakiet ulg i preferencji podatkowych.

Istniejące rozwiązania podatkowe sprawiają, że firmy z branży IT mogą w elastyczny sposób dopasować swój model działalności do zmieniającego się otoczenia rynkowego, nie narażając się przy tym na zarzut niezgodnego z przepisami minimalizowania obciążeń podatkowych.

Warto więc spojrzeć kompleksowo na wachlarz rozwiązań podatkowych dostępny dla firm zatrudniających specjalistów IT.

 

Konferencja EY - Biznes w trudnych czasach

Zapraszamy na Konferencję EY: Biznes w trudnych czasach. W jej trakcie eksperci omówią najważniejsze obszary, które w drugiej połowie 2022 roku będą - ich zdaniem - kluczowymi wyzwaniami podatkowymi i prawnymi dla polskich firm.

Więcej szczegółów

B2B

Rewolucja technologiczna sprawiła, że na atrakcyjności zyskują elastyczne formy zatrudnienia, w tym w szczególności model współpracy oparty na B2B. Dotychczas był on częściej wdrażany w firmach z branży IT, które nie działały w strukturach szerszych grup kapitałowych (np. software houses, start-upy), jednak z uwagi na to, że bardzo dobrze sprawdza się on w dobie walki o talenty, to po rozwiązanie to coraz częściej sięgają także duże przedsiębiorstwa z branży IT oraz międzynarodowe grupy z różnych branż organizujące swoje centra kompetencji IT. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach umowa o pracę przestała odpowiadać potrzebom rynku, firm i - co najważniejsze - samych współpracowników, którzy coraz bardziej cenią sobie niezależność, elastyczność i komfortowe warunki wykonywania obowiązków zawodowych. Dla firmy nawiązującej współpracę na podstawie umowy B2B, niesie ona także wiele ułatwień oraz niższe obciążenia finansowe w porównaniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Wydaje się, że rozwój elastycznych modeli współpracy wspiera także sam ustawodawca, który w ramach Polskiego Ładu przewidział dla branży IT korzystne rozwiązania w zakresie opodatkowania. Jednym z nich jest wprowadzenie niższych stawek ryczałtu PIT (podatku od przychodu) – 12 proc. (dla usług związanych z oprogramowaniem) oraz 8,5 proc. dla innego rodzaju usług z zakresu IT.

Wdrażając w organizacji model współpracy oparty na B2B należy jednak pamiętać o kilku ważnych obowiązkach i ograniczeniach z nim związanych, tak by nie narazić się na ryzyko reklasyfikacji takich umów na umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku współpraca B2B będzie obarczona tym ryzykiem. Prawidłowo zaimplementowany model współpracy B2B jest legalny i nie powinien stwarzać dodatkowych ryzyk dla podmiotów decydujących się współpracować z talentami z branży IT na tej podstawie.

Umowa o pracę

Nie zawsze jednak model B2B jest możliwy do wdrożenia w organizacji z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia np. polityki globalne, wymogi regulacyjne dla danej branży, wymogi kontraktowe lub preferencje do angażowania kluczowych grupy pracowników na podstawie umowy o pracę. W takich sytuacjach firmy powinny kompleksowo przeanalizować, czy wykorzystują dostępny system ulg i preferencji podatkowych przewidzianych przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Jeśli chodzi o ulgi związane z kosztami pracowniczymi dla innowacyjnej działalności, to korzystnym rozwiązaniem może być wdrożenie ulgi B+R, która po zmianach od 2022 roku pozwoli rozpoznać dodatkowo do 200 proc. kosztów pracowniczych jako koszty kwalifikowane (czyli dodatkowe koszty obniżające podstawy opodatkowania).

W tym miejscu warto podkreślić, że wciąż wiele firm z branży IT oraz nowych technologii nie korzysta z ulgi B+R uznając, że nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej, gdyż nie są firmami produkcyjnymi lub nie mają działu badań i rozwoju lub laboratorium. Takie podejście nie ma uzasadnienia w przepisach oraz praktyce organów podatkowych, ponieważ ulga B+R obejmuje także działania rozwojowe w skali danego przedsiębiorstwa. Przykładem działalności rozwojowej będzie opracowanie i wdrażanie nowego produktu lub usługi w skali danego przedsiębiorstwa.

W odpowiedzi na oczekiwania branż, które ponoszą wysokie koszty pracownicze, z początkiem 2022 roku zaczęła obowiązywać ulga na innowacyjnych pracowników, jako uzupełnienie możliwości wykorzystania potencjału ulgi B+R. Z preferencji tej można skorzystać, w przypadku kiedy spółka nie osiągnęła wystarczająco wysokiego dochodu, który pozwalałby na pełne rozliczenie ulgi B+R w danym roku. W takim przypadku „niewykorzystaną” część ulgi B+R można rozliczyć w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników, tj. odliczyć ją od zaliczek na PIT pracowników, którzy co najmniej 50 proc. czasu pracy poświęcają na realizację działalności B+R. Co istotne, nie wpłynie to na zobowiązania podatkowe pracowników, tzn. firma nadal będzie pobierać zaliczki na PIT na dotychczasowych zasadach, ale nadwyżkę zamiast przekazać do urzędu skarbowego, pozostawi na rachunku firmowym.

Dodatkowo, wskazana ulga B+R wraz z ulgą na innowacyjnych pracowników mogą być stosowane równocześnie z ulgą IP Box, tj. preferencyjną 5-proc. stawką CIT/PIT w odniesieniu do dochodów z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Dodatkowo, obok wskazanego pakietu ulg dostępnych dla spółki, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracodawca może wdrożyć rozwiązania pozwalające na stosowanie przez tych pracowników podwyższonych, czyli 50-proc. kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami (tzw. koszty autorskie). W praktyce, zastosowanie podwyższonych kosztów pozwala na zwiększenie wysokości wynagrodzenia netto pracownika bez ponoszenia dodatkowych nakładów po stronie pracodawcy.

Branża IT w Polsce stale ewoluuje. Z usług specjalistów IT korzysta niemalże każda firma, a wiele z nich ma w swoich strukturach odrębne działy IT. Coraz więcej centrów kompetencji w zakresie IT oraz nowych technologii jest rozwijanych bądź zakładanych w Polsce. To efekt trwającej globalnej rewolucji technologicznej, która zmieniła dotychczasowe modele biznesowe i kreuje nowe sektory gospodarki. Jednocześnie branża IT przechodzi rewolucję związaną ze zmianą struktury wynagrodzeń. Wpływ na to mają m.in. wyzwania związane z retencją (utrzymaniem) talentów, jak i rekrutacją nowych osób. Firmy chcące utrzymać się w tej branży muszą otworzyć się na oczekiwania pracowników i trendy rynkowe, w tym w szczególności na alternatywne modele zatrudniania. Zmiany w strukturze wynagrodzeń to także efekt działań ustawodawcy, który dostrzegając rosnącą rolę tej gałęzi gospodarki, sukcesywnie wdraża system ulg wspierających innowacje i jednocześnie skupiających się wokół elementu ludzkiego. Przykładem jest chociażby wprowadzona od 2022 roku ulga na innowacyjnych pracowników, będąca rozszerzeniem istniejącej już ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R).
Witold Widurek
Associate Partner, people Advisory Services, EY Polska

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Stale rozszerzany pakiet ulg i preferencji podatkowych sprzyja rozwojowi branży IT w Polsce. Firmy mogą w elastyczny sposób dopasować swój model działalności do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Artykuł ukazal się w "Rzeczpospolitej" - w dodatku "Podatki i księgowość", 13.06.2022 r.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Lucyna Bluszcz

EY Polska, TAX, Business Tax Advisory, Manager

Manager w zespole doradztwa podatkowego, prawnik. Miłośniczka nowych technologii, rozwoju technologicznego i upraszczania procesów. Przepada za wciągającymi historiami (zwłaszcza fantasy).

Adam Alkadi

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Adam to licencjonowany doradca podatkowy, LL.M. oraz menedżer doradzający polskim i międzynarodowym firmom w obszarze podatków pracowniczych.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter