Dagmara Leonik

Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

Biuro Gdańsk, PL

Dagmara posiada uprawnienia doradcy podatkowego oraz radcy prawnego.

Od ponad 10 lat doradza polskim oraz międzynarodowym przedsiębiorcom w obszarze podatkowym i prawnym, w szczególności w zakresie prawa pracy i podatków dochodowych. 

Jej doświadczenie obejmuje również analizy skutków podatkowo–prawnych zawieranych/planowanych transakcji, wsparcie pracodawców w relacjach z pracownikami oraz udział w negocjacjach z organizacjami związkowymi (w tym opracowywanie dokumentacji pracowniczej indywidualnej i zbiorowej: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy etc.), doradztwo prawno-podatkowe przy przeprowadzaniu procedury zwolnień grupowych oraz przy sporach zbiorowych, wdrażanie efektywnych podatkowo struktur wynagrodzeń (m.in. B2B, copyright), doradztwo przy przekształceniach w spółkach prawa handlowego oraz transakcjach zbycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części, reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sporach sądowych i postępowaniach mediacyjnych, w szczególności z zakresu prawa pracy.

W swojej codziennej pracy pomaga Klientom w obszarze prawa pracy i analizie skutków podatkowo – prawnych ich bieżącej działalności.

Jest Absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Kontakt