3 min. czytania 28 lis 2022

Procedura MDR – wyzwania i zagrożenia

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

3 min. czytania 28 lis 2022
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
Nieprecyzyjne przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) obowiązują już od kilku lat. Pomimo opublikowanych objaśnień resortu finansów oraz względnie długiego okresu funkcjonowania regulacji w polskim porządku prawnym – podatnicy wciąż mają wątpliwości, jakie zdarzenia powinny podlegać raportowaniu. 

Co to jest raportowanie MDR?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy nakładające na określone podmioty obowiązek raportowania o schematach podatkowych (tzw. przepisy MDR, z ang. Mandatory Disclosure Rules). Na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych można wskazać, że raportowanie schematów podatkowych polega na przekazaniu informacji o określonych uzgodnieniach (tj. czynnościach lub zespole powiązanych czynności) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Raportowanie schematów podatkowych w Polsce

Pobierz materiał

Ordynacja podatkowa wskazuje, że schemat podatkowy MDR to uzgodnienie, które:

  • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
  • posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub
  • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych podatnicy mogą mieć styczność w odniesieniu do różnych transakcji.  Zarówno krajowych jak i transgranicznych. Działalność podatników może przełożyć się na obowiązek raportowy – wystarczy, że podatnicy spełniają określone przez Ordynację podatkową kryteria.

Raportowanie MDR – o czym warto pamiętać?

W ramach bieżącego zarządzania ryzykiem podatkowym, podmioty wdrażają nie tylko formalne procedury MDR, ale także organizują proces MDR w sposób niesformalizowany. Dotychczasowa praktyka pozwala na konkluzje, że raportowanie tych samych zdarzeń czy transakcji odbywać się może w odmienny sposób. Podatnicy powinni jednak zwrócić uwagę na określone obowiązki podatkowe z tym związane. Na przykład, na obowiązek okresowej weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków MDR. Obowiązek ten nie jest adresowany tylko i wyłącznie do wąskiego kręgu podmiotów.

Raportowanie schematów podatkowych w praktyce

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że organy podatkowe wnikliwie analizują dotychczas złożone informacje MDR. W szczególności – weryfikowana jest kompletność składanych informacji.

W świetle powyższego, należy pamiętać, że przepisy MDR przewidują wiele negatywnych konsekwencji w przypadku braku prawidłowego wypełniania obowiązków MDR. Sankcje te wynikają z Kodeksu Karnego Skarbowego.

Sankcje za niewypełnienie obowiązków MDR to m.in.:

  • kara pieniężna w wysokości nawet 2 000 000 zł za brak wewnętrznej procedury MDR (wymaganej od kwalifikowanej grupy podmiotów będących promotorami o przychodach/kosztach na poziomie 8 000 000 zł);
  • kara pieniężna za brak procedury i niedopełnienie obowiązku raportowania nawet do 10 000 000 zł;
  • indywidualna odpowiedzialność karno–skarbowa za brak raportowania lub nieterminowe składanie informacji. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym kara grzywny wynosi aż do 720 stawek dziennych;
  • ryzyko dla kadry kierowniczej organizacji   – odpowiedzialność osobista członków zarządu, która obejmuje również ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska (w tym pełnienia funkcji członka zarządu bądź członka rady nadzorczej).

 

Raportowanie schematów podatkowych w Polsce

Pobierz materiał

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Analiza regulacji i praktyki raportowania z perspektywy funkcjonowania procesu MDR w danej organizacji jest niezwykle ważną kwestią. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że  raportowania tych samych transakcji, zdarzeń czy procesów odbywa się w różny sposób. Eksperci EY swoim doświadczeniem i wiedzą mogą wesprzeć Panstwa w procesie weryfikacji obowiązujących w firmie procedur związanych z MDR i ocenić poziom realizacji obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Transakcje
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)