4 min. czytania 22 maj 2024
Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe – raport Tax Controversy EY 2024

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 22 maj 2024

W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym świecie biznesu prawo podatkowe nakłada bezpośrednio na firmy szereg obowiązków. Działania członków zarządu spółek – lub ich brak – mogą skutkować surowymi konsekwencjami, zarówno dla firmy, jak i dla poszczególnych członków zarządu.

Mając na uwadze powyższe, eksperci EY przygotowali Raport, w którym przedstawiają tematykę odpowiedzialności karnoskarbowej oraz przybliżają sposoby na zarządzanie związanym z nią ryzykiem.

Oddając Raport w Państwa ręce chcielibyśmy zwrócić uwagę na szereg specyficznych regulacji dotyczących m.in. raportowania schematów podatkowych tzw. MDR, cen transferowych, czy podatku u źródła. Regulacje te zwiększają po stronie członków zarządu ryzyko odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków podatkowych. Co więcej – ryzyko to może dotyczyć również członków zarządu wprost niezajmujących się sprawami podatkowymi.
Bartosz Czerwiński
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

 

Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe

– raport Tax Controversy EY 2024

Pobierz Raport

Newsletter Bezpieczny Podatnik

Subskrybuj newsletter i otrzymuj informacje o najważniejszych zmianach w przepisach podatkowych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia firmy.

Zapisz się

Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe – raport Tax Controversy EY 2024

Przedstawiamy najnowszy raport EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe – raport Tax Controversy EY 2024. Raport przygotowany przez naszych ekspertów przedstawia tematykę odpowiedzialności karnoskarbowej oraz przybliża sposoby na zarządzanie związanym z nią ryzykiem.

Pobierz raport

Dlaczego warto przeczytać raport EY?

Nasze opracowanie to klucz do zrozumienia odpowiedzialności karnoskarbowej. Potencjalna odpowiedzialność za nieprawidłowości w obszarze podatków może być w tym zakresie bardzo szeroka. Dodatkowo pociągniecie do odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu nie wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności również innych osób w firmie odpowiedzialnych za podatki, w tym np. prokurentów, pełnomocników, dyrektorów finansowych, księgowych oraz inne osoby z kadry menedżerskiej.

W raporcie EY: Odpowiedzialność osobista i korporacyjna za sprawy podatkowe podejmujemy ważne tematy związane z odpowiedzialnością za sprawy podatkowe w spółce, takie jak:

  • Omówienie sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem lub wykroczeniem skarbowym.
  • Przedstawienie najważniejszych informacji o sankcjach karnych.
  • Wskazanie na przykładach zakresu odpowiedzialności za raportowanie schematów podatkowych (MDR), podatku u źródła (WHT) czy cen transferowych (TP).
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania: czy za nieumyślne działania można zostać ukaranym i czy pociągnięcie do odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu wyklucza możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności również innych osób w firmie?
  • Wskazanie i omówienie ustawowych środków ograniczających odpowiedzialność karnoskarbową za podatki.
  • Propozycję rozwiązań jak zarządzić ryzykiem związanym z odpowiedzialnością karnoskarbową.
  • Analiza aktualnej praktyki postępowań karnych skarbowych.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialności karnoskarbowej i sposobach na jej zarządzanie.

Pobierz raport już dziś!

Podsumowanie

W raporcie ekspertów Tax Controversy przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące odpowiedzialności karnoskarbowej wraz z praktycznymi wskazówkami, jak efektywnie zarządzać ryzykiem w tym obszarze. Specyficzne regulacje, takie jak raportowanie schematów podatkowych (MDR), ceny transferowe, czy podatek u źródła, zwiększają ryzyko odpowiedzialności. Ryzyko to dotyczy niemal każdego członka zarządu. Dlatego warto zadbać o wprowadzenie w firmie procedur określających zakres odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe oraz kontrolę jakości i terminowości dostarczanych danych. 

Zapraszamy także na stronę dedykowaną tematyce Postępowania podatkowe i postępowania sądowe.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)