4 min. czytania 8 lis 2021

Ulga na innowacyjnych pracowników – czy do Polski zaczną przenosić się centra badawczo-rozwojowe?

Autorzy
Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

4 min. czytania 8 lis 2021
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Polski Ład, który generalnie zwiększa obciążenia podatkowe, przewiduje jednocześnie atrakcyjny system ulg dla podmiotów realizujących działalność badawczo-rozwojową. Czy jest to już właściwy moment, w którym do Polski opłaca się przenosić centra badawczo-rozwojowe?

Nowelizacja ustaw podatkowych będąca częścią Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie zupełnie nowych ulg w podatkach dochodowych, tj. ulgi na innowacyjnych pracowników, prototypy oraz robotyzację. Nie ma wątpliwości, że jest to jedna z nielicznych pozytywnie ocenianych zmian w tym programie. Przyglądając się jednak uważnie proponowanym przepisom ustawy, należy zauważyć, że ogólnie obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw zostaną zwiększone. Niemniej, w przypadku podejmowania bardzo konkretnych działań będzie można skorzystać z ulg podatkowych. Czy może to spowodować, że do Polski zaczną być przenoszone centra badawczo-rozwojowe? Pytanie to jest istotne, jeżeli odniesiemy się do statystyk OECD w zakresie ulg na B+R w poszczególnych krajach.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Przewidziana w Polskim Ładzie ulga na pracowników innowacyjnych, pozwala uzyskać oszczędność w wysokości 38% realnego zwrotu. Jest to wynik zdecydowanie powyżej mediany OECD wynoszącej 20%. Powoduje to wysoki wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w tym zakresie. Międzynarodowe korporacje, zwłaszcza w erze powszechnej pracy zdalnej, mogą mieć możliwość przeniesienia części działań badawczo-rozwojowej do Polski.

W tym kontekście warto również przytoczyć wnioski raportu francuskiego ministerstwa finansów z roku 2018 „COMPARAISON INTERNATIONALE SUR LE COURS DU CHERCHEUR COMPTABILISÉ PAR LES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DU CIR EN 2017”. Wynika z nich, że istnieje tendencja do względnego wzrostu ilości naukowców we Francji. Raport wskazuje, że koszt pracy badacza ma istotny wpływ przy dokonywaniu decyzji o lokalizacji miejsca jego pracy. Podczas gdy Niemcy, Belgia i Holandia względnie ustabilizowały koszty pracowników naukowych powyżej europejskiej średniej , to dla odmiany w USA stają się one coraz wyższe. Wynika to, przede wszystkim, z braku odpowiedniej ilości naukowców w stosunku do prowadzonych prac oraz wzrostu  opodatkowania ich pracy. 

Jeżeli rząd polski będzie dalej pracować nad obniżeniem kosztów realizacji działalności badawczo-rozwojowej to może stworzyć sytuację, w której międzynarodowym koncernom będzie opłacało się lokować w Polsce działalność wymagającą dużej wiedzy i umiejętności  pracowników. 

Ulga na innowacyjnych pracowników - jak z niej skorzystać?

Polski Ład zwiększa limit kosztów osobowych, które można rozliczyć w uldze na działalność badawczo-rozwojową. Będzie on wynosił dodatkowo 200% odliczenia, ale należy zauważyć, że jego połowa jest kwalifikowana jako pomoc państwa i należy ją rozliczać tak, jak pomoc de minimis oraz zgodnie z pozostałymi zasadami ulgi B+R. Możliwość skorzystania z odliczenia może pomniejszyć kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Dla podmiotów odnotowujących stratę podatkową i nie mogących rozliczyć ulgi w samym podatku. W tym wypadku należy jednak udowodnić zaangażowanie pracownika w prace B+R, którego koszty chcemy rozliczyć w minimum 50% w działalność badawczo-rozwojową.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Pakiet zamian podatkowych będący częścią Polskiego Ładu zakłada wprowadzenie nowej ulgi na innowacyjnych pracowników, prototypy oraz robotyzację, która dołączy do pakietu ulg wspierających działalności badawczo-rozwojowe. W efekcie międzynarodowym koncernom będzie opłacało się lokować w Polsce działalność wymagającą dużej wiedzy i umiejętności  pracowników. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter