5 min. czytania 7 lip 2021

Polski Ład: Ulgi podatkowe na wsparcie innowacji

Autor Aleksander Sipior

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Business Tax Advisory, Senior Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego opodatkowania CIT dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności dla działalności IT, produkcyjnej i technologicznej.

5 min. czytania 7 lip 2021
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Znamy już projekty przepisów, dzięki którym od 2022 roku przedsiębiorcy i inwestorzy będą mogli skorzystać z rozszerzonego pakietu ulg podatkowych na każdym etapie procesu rozwojowego. Od powstania pomysłu do wdrożenia na rynek jego efektów. Rozwiązania te, będące częścią tzw. Polskiego Ładu, mają na celu zwiększenie wsparcia dla działalności B+R w Polsce. To kluczowy pakiet ulg podatkowych, którego celem jest  rozwój polskich przedsiębiorstw – zarówno tych w sektorze MŚP, jak i dużych podmiotów. Jak podaje Ministerstwo Finansów: „Pakiet ulg to krok milowy na drodze do transformacji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.”.

Warto zatem zapoznać się ze szczegółami tej propozycji.

Ulga B+R i IP Box

Oba rozwiązania są już przedsiębiorcom dobrze znane, gdyż obowiązują one od kilku lat. Program Polski Ład nie zmieni ich założeń, ale od stycznia 2022 r. firmy  będą mogły korzystać z nich równocześnie, w jeszcze bardziej elastyczny niż dotąd sposób. Oznacza to możliwość odliczenia ulgi B+R od podstawy opodatkowania IP Box. Projektowane przepisy w tym zakresie przewidują również szereg innych, nie mniej istotnych oraz korzystnych zmian w wykorzystaniu tych instrumentów, w tym m.in.:

  • dwukrotne zwiększenie dodatkowego odliczenia kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w prace B+R, które będą dostępne dla wszystkich podatników. Dotychczas dodatkowe odliczenie wynosiło 100%, a od 2022 roku będzie to aż 200%;
  • zwiększenie wysokości odpisu kosztów kwalifikowanych ulgi B+R dla centrów badawczo – rozwojowych (CBR) – 200% dla wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych w przypadku podatników, którzy posiadają  status CBR. Dotychczas odliczenie wynosiło 150%, a w przypadku kosztów związanych z uzyskaniem patentu – 100%, jeżeli podatnik był tzw. „dużym przedsiębiorcą”;
  • w przypadku, gdy podatnik poniósł stratę lub uzyskał dochód niepozwalający na pełne odliczenie ulgi B+R możliwość pomniejszenia odprowadzanych przez pracodawcę miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników o wartość niewykorzystanej części ulgi B+R (rozwiązanie to będzie dotyczyło wynagrodzeń pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R co najmniej w 50% swojego miesięcznego wymiaru czasu pracy);
  • możliwość pomniejszenia dochodu podlegającego IP Box o koszty kwalifikowane działalności badawczo – rozwojowej. Dotychczas podatnicy mogli rozliczyć ulgę B+R wyłącznie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych – w przypadku niektórych podatników mogło to skutkować brakiem możliwości skorzystania z ulgi B+R (np. w przypadku osiągnięcia dochodu opodatkowanego wyłącznie 5% stawką).

Ulga na prototyp

Ustawodawca zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek. Celem tego zabiegu jest uzupełnienie ulgi B+R, która nie obejmuje wydatków związanych z testowaniem produktów już wypracowanych oraz z wprowadzaniem ich na rynek. Są to np.: prace inżynieryjne nad produktem, próbna produkcja, certyfikacja i atestowanie. Ulga skierowana jest zarówno do przedsiębiorców - osób fizycznych oraz osób prawnych.

Ulga ma zapewnić w ich przypadku dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania w wysokości 30% poniesionych kosztów. Przyjęto założenie, że koszty te będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Projekt przepisów zawiera definicję „kosztów produkcji próbnej” oraz „kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu”. Projekt ponadto wprowadza katalog kosztów rozliczanych w ramach ulgi.

Ulga na robotyzację

Obecnie w polskich przepisach podatkowych próżno szukać instrumentów wspierających robotyzację i automatyzację. Projektowana ulga na robotyzację wzorowana jest na uldze B+R. W jej przypadku podatnicy będą mieli możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu połowy kosztów poniesionych na robotyzację. Dodatkowemu odliczeniu podlegać będą m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty szkoleń  pracowników z umiejętności korzystania z nowych urządzeń.

Ulga na robotyzację ma mieć zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w latach 2022–2026.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Przełomowe rozwiązanie dotyczy korzystania z ulgi B+R dla tych przedsiębiorców, którym wysoka intensywność prac B+R dotychczas umożliwiała całkowite pozbycie się zobowiązania CIT. Ulga ma umożliwić dodatkowe odliczenie wydatków na pracowników zaangażowanych w prace B+R do 150%.

Ulga będzie dostępna także dla firm, które w związku z inwestycjami w danym roku nie wykazały dochodu. Projekt wprowadza możliwość odliczenia przez podatnika będącego płatnikiem od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, z tytułu kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. Aby podatnik mógł w pełni wykorzystać ulgę, będzie mógł odliczyć nadwyżkę od zaliczek pobranych na podatek dochodowy pracowników, którzy w co najmniej 50% czasu pracy/świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki tym zmianom realnie zmniejszy się koszt pracy, a przedsiębiorcy będą mogli zaproponować wyższe wynagrodzenie dla: pracowników badaczy, programistów, wynalazców i inżynierów,  tym samym zwiększając swoją konkurencyjność wobec zagranicznych firm. Czas pokaże czy ulga ta zapobiegnie również emigracji polskich pracowników poszukujących lepszych warunków pracy poza granicami RP. .

 

Okiem eksperta EY

Działania prorozwojowe to obszar zdecydowanie najbardziej wspierany przez instrumenty fiskalne w ostatnich latach i niewątpliwie cieszy fakt, że ustawodawca nie poprzestał na już wdrożonych instrumentach, ale stawia kolejne kroki na drodze do realnego wspierania innowacyjnej gospodarki.

Nowe ulgi mają stanowić uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach dotychczasowych rozwiązań i rozszerzyć pomoc oferowaną podatnikom. Korzystanie z nich nie pozbawia podatnika prawa do stosowania np. znanych już ulg jak IP BOX czy B+R. Co więcej, skorzystanie z nowych instrumentów  nie będzie wymagało prowadzenia konkursów ani oceny ekspertów, a z ulgi na robotyzację czy  prototyp będzie mógł skorzystać każdy kwalifikujący się do tego podmiot. Dlatego już teraz trzeba przeanalizować prowadzoną działalność i plany inwestycyjne oraz dobrać do nich skrojony na miarę pakiet rozwiązań, w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać dostępną już wkrótce paletę instrumentów. Warto zidentyfikować projekty i procesy, które mogą się kwalifikować do wykorzystania nowych ulg i preferencji podatkowych. Warto również poszukać rozwiązań, które pozwoliłyby na zastosowanie ulgi na robotyzację i wprowadzić do przedsiębiorstw rozwiązania, które poprowadzą je w kierunku Przemysłu 4.0.

 

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem w zakresie przygotowania indywidualnej diagnozy efektywności kosztowej Twojej firmy!

Formularz kontaktowy

Podsumowanie

Znamy już projekty przepisów, dzięki którym od 2022 roku przedsiębiorcy i inwestorzy będą mogli skorzystać z rozszerzonego pakietu ulg podatkowych na każdym etapie procesu rozwojowego – od powstania pomysłu do wdrożenia na rynek jego efektów. Rozwiązania te, będące częścią tzw. Polskiego Ładu, mają na celu zwiększenie wsparcia dla działalności B+R w Polsce. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Informacje

Autor Aleksander Sipior

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Business Tax Advisory, Senior Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie efektywnego opodatkowania CIT dla innowacyjnych przedsiębiorstw, w szczególności dla działalności IT, produkcyjnej i technologicznej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.