4 min. czytania 17 lis 2023
relokacja pracownika

Relokacja pracownika – na czym polega?

Autorzy
Marta Larwa

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Marta to licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w obszarze podatków osobistych.

Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

4 min. czytania 17 lis 2023
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Mobilność i elastyczność we współczesnym świecie odmieniane są przez wszystkie przypadki. Przykładem jest ewolucja zagadnienia relokacji pracownika, które współcześnie jest dość obszernym pojęciem. Potocznie relokacja obejmuje oddelegowanie do pracy za granicą czy kontrakty w danym kraju lub poza jego granicami. W każdym przypadku mowa jest o czasowej lub stałej zmianie miejsca zamieszkania pracownika. Co to jest relokacja pracownika i czym charakteryzują się jej poszczególne formy?

Relokacja pracownika – co oznacza?

Relokacja to po prostu zmiana miejsca zamieszkania, związana z przyczynami zawodowymi, i może przybierać różne formy, tj.:

 • oddelegowanie do pracy za granicą,
 • kontrakt za granicą,
 • zmiana miejsca pracy wewnątrz danego kraju (lokalny kontrakt). 

Newsletter Ludzie w Firmie

Subskrybuj newsletter i otrzymuj najważniejsze informacje na temat zmian w przepisach PIT, ZUS, a także materiały o nowych trendach HR.

Zapisz się

Relokacja jest procesem złożonym, wymagającym zaangażowania ze strony pracownika i pracodawcy. Dlatego też wszelkie kroki organizacyjne powinny mieć miejsce po oficjalnej rozmowie, w której to pracownik wyrazi zgodę na przeniesienie. Warunek ten musi być spełniony zarówno w momencie, gdy relokacja następuje w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej, jak i w przypadku przeprowadzki do innego kraju.

Jakie mogą być przyczyny relokacji pracowników?

Przyczyn relokacji pracowniczej może być wiele. Zwykle relokacja pracownika uzależniona jest od struktury organizacyjnej, wartości i planów strategicznych przedsiębiorstwa. Jakie mogą być powody przedsiębiorstwa, które decyduje się na relokację pracownika?

 • Potrzeba zmiany w obrębie przedsiębiorstwa, działu lub konkretnego zespołu. Organizacja, która zmienia sposób pracy lub poszukuje nowych dróg rozwoju, często relokuje pracowników do innych oddziałów. Przeniesieni pracownicy mają za zadanie np. prowadzić szkolenia albo wspierać nowy dział.
 • Rozwój firmy. Przedsiębiorstwo decydujące się na przeniesienie swoich pracowników argumentuje to chęcią podjęcia nowych inwestycji. Dlatego też firma, która widzi przestrzeń dla rozwoju w nowej lokalizacji, przenosi tam swoich doświadczonych pracowników, licząc, że ci przejmą na miejscu część obowiązków.
 • Brak specjalistów w danym oddziale i brak czasu na przeprowadzenie nowej rekrutacji. Firma często przenosi pracownika do innego oddziału lub filii, licząc, że ten wesprze obecny tam zespół wiedzą i doświadczeniem. Rezygnacja z osobnej rekrutacji usprawnia cały proces – zwłaszcza jeśli pracownicy muszą wykazywać się konkretnymi umiejętnościami.

Przyczyny relokacji pracowników są różne. Wyżej wymienione mają charakter biznesowy i wynikają nierzadko z rozwoju przedsiębiorstwa i zmian rynkowych. Często również ważnym aspektem jest projektowana indywidualna ścieżka rozwoju danego pracownika i konieczność rozbudowania kompetencji o nowe doświadczenia.

Relokacja pracownika za granicę

W Polsce wiele przedsiębiorstw już przeszło lub dopiero zmierzy się z tematem internacjonalizacji działalności. Wiąże się to nierzadko z koniecznością wysłania pracowników za granicę.

Krótkoterminowe wyjazdy mogą być realizowane w ramach podróży służbowej. Nierzadko jednak potrzeba biznesowa wymaga dłuższego pobytu pracownika za granicą. W takiej sytuacji formuła podróży służbowych nie będzie wystarczająca (więcej na ten temat w artykule „Oddelegowanie pracownika – o czym należy pamiętać?”).

W tym kontekście pracodawca może rozważyć oddelegowanie pracownika. Alternatywą dla oddelegowania może być podpisanie kontraktu dotyczącego pracy za granicą.

Oddelegowanie do pracy za granicą

Najczęściej stosowaną formą jest porozumienie z pracownikiem, w którym następuje zmiana świadczenia miejsca pracy. Typowe elementy, które zostają zawarte w takim porozumieniu, to:

 • okres oddelegowania,
 • określenie zakresu obowiązków (zajmowane stanowisko),
 • ustalone wynagrodzenie i inne świadczenia,
 • sposób rozliczania czasu pracy oraz naliczanie urlopów,
 • dodatkowe kwestie, tj. opieka medyczna, ubezpieczenie, udostępnienie samochodu służbowego / mieszkania.

Cechą charakterystyczną oddelegowania jest to, że pracownik podczas pracy za granicą utrzymuje kontrakt z polską spółką, która go deleguje.

W tym scenariuszu obowiązki PIT i ZUS pozostają po stronie polskiego pracodawcy. Dodatkowo konieczne jest zweryfikowanie przepisów zagranicznych pod kątem obowiązków podatkowych i w obszarze ubezpieczeń społecznych. Może się bowiem okazać, że polska spółka będzie zobowiązana do zarejestrowania się jako płatnik za granicą oraz do poboru i zapłaty zaliczek na podatek lub składek na ubezpieczenia społeczne.

Relokacja – lokalny kontrakt za granicą

Niektóre organizacje przyjmują model oddelegowania poprzez lokalny kontrakt. Oznacza to, że spółka zagraniczna fizycznie staje się pracodawcą pracownika, podczas gdy polska umowa o pracę zostaje zawieszona lub rozwiązana.

Formalnie pracownik staje się pracownikiem zagranicznej spółki, i to zagraniczna spółka przejmuje obowiązki w zakresie podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych.

Relokacja pracownika – który sposób wybrać

O tym, jaki model struktury oddelegowania za granicę powinna przyjąć organizacja, decydują względy biznesowe. Lokalny kontrakt zagraniczny będzie miał zastosowanie, gdy pracownicy wysyłani są do innej spółki z grupy. Natomiast w przypadku świadczenia usług dla zagranicznego kontrahenta jedynym rozwiązaniem jest wysłanie pracownika w ramach polskiego kontraktu. 

Podsumowanie

Niezależnie od scenariusza relokacja wymaga zaangażowania działu HR oraz działu prawnego/podatkowego w kwestie benefitów/rozliczeń pracownika/pracodawcy. Odpowiednie ustrukturyzowanie tego obszaru, w tym wprowadzenie wewnętrznych regulacji/polityk, mapy procesu, pozwala na ograniczenie kwestii administracyjnych i sprawne zarządzanie mobilnością pracowników.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Marta Larwa

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Marta to licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w obszarze podatków osobistych.

Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)