5 min. czytania 4 lis 2022
pokolenie z

Co to jest Pokolenie Z? Charakterystyka nowej generacji pracowników i konsumentów.

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

5 min. czytania 4 lis 2022
Ważnym wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorców jest zauważanie i reagowanie na zachodzące przemiany demograficzne. To one nierzadko wpływają na całą strukturę wiekową zarówno obecnych, jak i przyszłych Klientów. Od kilku lat zauważamy istotną tendencję. To zmiana pokoleniowa, która jest naturalną częścią cyklu życia, także zawodowego. Na rynek wchodzą młodsi pracownicy, a wśród nich osoby określane jako pokolenie Z lub generacja Z. To nie jedyne nazwy pokoleń czy generacje ludzi obecne na rynku.  

Nazwy pokoleń

Z socjologicznego punktu widzenia, pokolenie odnosi się do populacji, którą dzieli się ze względu na wiek. Podział ten wprowadzono głównie w celu zrozumienia przemian społecznych. W ten sposób możliwe jest formułowanie wniosków i przedstawienie nowych oczekiwań i wyzwań danego pokolenia. Nie tylko pod kątem wychowawczym czy psychologicznym, ale również biznesowym. Obecnie wprowadzone podział na generacje ludzi (nazwy pokoleń) wyglądają następująco:

  • pokolenie BB (często nazywana mianem baby boomers, boomers, bumerzy) - urodzeni w latach 1946-1964,
  • pokolenie X - urodzeni w latach 1965-1980,
  • pokolenie Y (millenialsi) - urodzeni w latach 1981-1996,
  • pokolenie Z (Generacja Z lub gen Z) - urodzeni w latach 1995-2012.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Gen Z – co to jest?

Gen Z, Generacja Z – lub inaczej pokolenie Z – dotyczy ludzi urodzonych w przedziale od 1995 do 2012 roku. Jest to więc młoda część społeczeństwa, która dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową i która stopniowo już wkracza i wkraczać będzie w najbliższych latach na rynek pracy. Największym wyzwaniem dla pracodawców pod kątem tworzenia stanowisk pracy czy zbudowania kanałów dotarcia, jest fakt, iż jest to pierwsza grupa, dorastająca w pełni scyfryzowanym społeczeństwie.

Pokolenie Z – charakterystyka ogólna

Z założenia, tworzenie i interpretowanie dowolnej charakterystyki pokoleniowej jest kwestią umowną i trochę stereotypową. Ich opis ma za zadanie zrozumieć daną grupę, a nie klasyfikować ją według sztywnych ram.

Pokolenie Z (generacja Z) przejawia wiele cech, które łączą jego przedstawicieli z pokoleniem Y. Wyróżnik generacji Z można znaleźć m.in. w wyjątkowej zdolności do swobodnego poruszania się i funkcjonowania w dwóch światach jednocześnie, w świecie online i offline. Tę cechę można oczywiście znaleźć również w innych pokoleniach, ale zauważalne jest, że właśnie przedstawiciele Gen Z najlepiej odnajdują się na tej linii świata wirtualnego i realnego.

Umiejętności pokolenia Z, tj. intuicyjna zdolność do obsługiwania aplikacji, bazowania na danych i komunikacji online stworzyły szereg nowych możliwości. Te jednak pociągają za sobą sporo wyzwań dla pracodawców m.in. pod kątem organizacji stanowiska pracy, które powinno opierać się na Internecie i nowej technologii. Badanie EY i organizacji JA Worldwide z 2021 roku (sprawdź raport w języku angielskim) wskazało, że 84% ankietowanych z pokolenia Z chętnie i swobodnie korzysta z dobrodziejstw technologicznych.

Ponadto, wśród wiodących cech pokolenia Z, wymienia się:

  • dużą pewność siebie – zarówno w obrębie wykorzystywania nowych technologii, jak i posiadania cech, cenionych przez pracodawcę,
  • naukę na zasadzie just in time learning – pokolenie Z chce mieć i wiedzieć wszystko natychmiast, a wizja długotrwałego budowania kariery zawodowej wydaje się być dla nich przytłaczająca,
  • nacisk na work-life balance,
  • życie zawodowe i prywatne musi tworzyć spójną, uzupełniającą się całość,
  • brak obaw wobec podejmowanego ryzyka,
  • silną potrzebę przebywania w grupie – z jednoczesnym podkreśleniem, że pokolenie Z część swoich relacji przekłada na środowisko online.

Powyższa charakterystyka tworzy obraz pokolenia nastawionego na szybki rozwój, który jest kompatybilny z nowoczesnymi technologiami.

Pokolenie Z - cechy i wyróżniki

Wspomniane badania EY i organizacji JA Worldwide wskazały, że 74% respondentów (postrzegających siebie jako pokolenie Z czy generacja Z) chętnie wykorzysta automatyzację w osiąganiu celów zawodowych. Jednocześnie zaledwie 54% z nich twierdzi, że edukacja ma wpływ na ich sukces zawodowy. Ci sami ankietowani są przekonani, że do 2030 roku prowadzić będą własny biznes (53%) lub staną się dobrze prosperującymi przedsiębiorcami (65%). Do tego czasu jednak chcą pozyskiwać możliwie jak najwięcej kompetencji, chcą doświadczać i poszerzać pole swoich umiejętności. Pokolenie Z i ich gen przedsiębiorczości był tematem artykułu (maja 2021 roku). Więcej tutaj: https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/05/badanie-ey-pokolenie-z.

Głównym kanałem dotarcia do przedstawicieli pokolenia Z wydają się być media społecznościowe. To właśnie tam generacja Z przejawia swoją naturalną skłonność do dzielenia się swoimi opiniami, wystawiania recenzji, komentowania wydarzeń czy produktów oraz reagowania na posty czy komentarze innych. W ten sposób konfrontują swoje wartości czy upodobania z innymi użytkownikami w wirtualnej rzeczywistości.

Ta skłonność do przebywania w świecie online odnosi się również do preferowanej formy pracy zawodowej. Dla pokolenia Z główne czynniki wpływające na motywacje do podjęcia danej pracy to m.in. możliwość pracy zdalnej, a dodatkowo w środowisku międzynarodowym z pewnością zatrudnienia i możliwością rozwoju poprzez podejmowanie ciekawych projektów. Więcej na ten temat isaliśmy w artykule: Praca zdalna z zagranicy sposobym na rekrutację talentów.  

Z drugiej strony, warto podkreślić, że pokolenie Z może mieć duże problemy z koncentracją i uwagą, która przeważnie jest rozproszona i podatna na bodźce zewnętrzne. Największym wyzwaniem jest wiec przykuć ich uwagę na dłużej i zainteresować na tyle mocno, aby byli skłonni skorzystać z danego produktu. Kluczowa jest więc kreatywność i innowacyjność, nie tylko w samej usłudze, ale także w komunikacji.

Nadmienić przy tym należy, że pokolenie Z docenia bezproblemowy sposób zarządzania. Generacja Z zdecydowanie lepiej funkcjonuje w prostych strukturach – im coś działa szybciej i bardziej intuicyjnie – tym lepiej. Dlatego też młodzi ludzie oczekują ułatwień i prostych mechanizmów. Co więcej, generacja Z za wszelką ceną unika konfliktów, które wymagałyby poszukiwania złożonych i długofalowych rozwiązań.

Ile lat ma pokolenie Z?

To zależy od definicji pokolenia. Obecnie spotykamy się z różnymi definicjami, a tym samym z różnymi przedziałami wiekowymi. Różnice te wynikają głownie z zacierającej się granicy pomiędzy milenialsami, a opisywanym pokoleniem Z, które mają ze sobą wiele cech wspólnych. W źródłach znajdziemy więc informację, że mogą być to zarówno osoby urodzone po 1995 lub 1997 roku (B. Tulgan), jak i osoby nieco starsze – urodzone po 1990 roku. Aby uspójnić terminologię - powszechnie uznaje się, że pokolenie Z jest urodzone po 1995 roku.

Kim są millenialsi? Definicja

W artykule padło już pojęcie milenialsów – czyli pokolenia Y, które urodziło się w latach 1980 - 1995. Ze względu na rok urodzenia, przyjmuje się, że pokolenie millenialsów to najczęściej dzieci pokolenia X o mocno ugruntowanej pozycji na rynku i doświadczającej zachodzących zmian w ostatnich latach. W ten sposób uzupełniamy nazwy pokoleń o kolejną wyodrębnioną grupę. Kim są millenialsi? Termin ten odnosić się ma do „następnej generacji”, która jest świadkiem kluczowych zmian gospodarczych i technologicznych. Obserwowanie tych kroków milowych sprawiło, że jest to grupa oswojona z nowinkami technologicznymi Pokolenie millenialsów chętnie i aktywnie korzysta z mediów.

Milenialsi cechy

Pokolenie millenialsów często przejawia w swoim zachowaniu takie cechy, jak np. potrzeba kontroli, skłonność do planowania długoterminowego, nakierowanie na życie prywatne, potrzeba swobody i elastyczności. Są to osoby doskonale przygotowane do pracy w dobie globalizacji i świetnie rozwiązujące powtarzalne problemy. Za tym wszystkim idzie także nieustanna potrzeba kontroli wydatków. Co ciekawe - głównym zmartwieniem pokolenia są zazwyczaj problemy środowiskowe. Dlatego też tak chętnie jego przedstawiciele angażują się w działania wspierające zasoby planety. Oznacza to, że ich decyzje konsumenckie są przemyślane i wyważone. Millenialsi dużo chętniej wspierają lokalne biznesy, rezygnując z produkcji masowej, która może mieć negatywny wpływ na faunę i florę.

Pokolenie Z i millenialsi – różnice

Różnice pomiędzy milenialsami, a pokoleniem Z zauważa się już na poziomie wychowawczym. Rodzice pokolenia Z kładą bowiem duży nacisk na edukację i zdobywanie doświadczenia zawodowego. Dla milenialsów - kluczowym elementem jest otrzymywana nadopiekuńczość, która pociąga za sobą silne przywiązanie do rodzinnego domu.

Pokolenie millenialsów nazywane jest są pokoleniem green-oriented – czyli zorientowanym na planetę, ekologię, ochronę środowiska i poszukiwanie rozwiązań, które mają wspierać jej zasoby. Pokolenie Z można postrzegać jako socially-oriented, czyli zorientowanego na grupy społeczne, przyjaciół i budowane relacje. Oznacza to, że grupa ta dużo chętniej angażuje się w akcje społeczno-polityczne (również na social mediach), walczy z nierównością i wykluczeniem. Ważnymi wartościami, jakie przypisuje sobie pokolenie millenialsów są kwestie związane z tolerancją i akceptacją.

Pokolenie milenialsów bardziej ceni komunikację tekstową niż np. rozmowy przez telefon. Chętniej więc czytają maile, posty na social mediach, a nawet SMSy, które otrzymują od subskrybowanych przez siebie marek. Dlatego też docierając do tej grupy, kluczowe jest generowanie treści zachęcających i angażujących. Generacja Z zdecydowanie bardziej ceni rozwiązania szybkie, kreatywne i proste.

Pokolenie Z, podobnie jak milenialsi, woli oszczędzać i starannie planować swój budżet. Wynika to głównie z chęci szybkiego „pójścia na swoje”, uzyskania niezależności finansowej i otrzymania poduszki finansowej na drodze do zawodowego sukcesu. Obie generacje ludzi są otwarte na podróżowanie i pracowanie za granicą (również w trybie zdalnym).

Podsumowanie

Mając na względzie te podobieństwa i różnice - ale także ambicje i możliwości pokolenia Z, warto zastanowić się w jaki sposób można je wykorzystać w kontekście biznesowym i rozwojowym. Kluczowe jest oczywiście odpowiednie wsparcie, ale także zbudowanie przestrzeni do pogłębienia naturalnie zdobytych umiejętności. Należy więc podążać za tymi zmianami, nie lekceważyć ich i śledzić wkład nowego pokolenia (generacja Z) – zarówno na rynku pracy, jak i w kontekście społecznym czy biznesowym.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.