5 min. czytania 1 lip 2024
upskilling

Rola upskillingu i reskillingu w kształtowaniu kompetencji w organizacji

Autor Lidia Sarna

EY Polska, People Consulting, Manager

Doświadczona Menedżerka z ponad 20-letnim stażem w doradztwie i branży finansowej. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacji biznesowej oraz w rozwoju kapitału ludzkiego.

5 min. czytania 1 lip 2024
Powiązane tematy Ludzie w firmie

Znakomita większość specjalistów ds. uczenia się i rozwoju oraz zespołów HR woli rozwijać wewnętrzne talenty niż zatrudniać nowych pracowników. Z kolei 62% menedżerów technicznych i 44% technologów mówi, że ich organizacja ma tendencję do zatrudniania z zewnątrz zamiast szukać wewnętrznych kandydatów na wolne stanowiska (Plural Sight, 2023) [1]. Dane te są świetnym pretekstem do podjęcia tematu upskillingu — czyli doskonalenia umiejętności w ramach istniejącej roli zawodowej oraz reskillingu, czyli przekwalifikowania pracowników do nowych funkcji w organizacji. Jak reskilling i upskilling wpływają na kształtowanie kompetencji w firmie?

Wprowadzenie do upskillingu i reskillingu

Według The Future of Jobs Report 2023 [2] organizacje obecnie identyfikują braki umiejętności jako jedną z największych barier przeszkadzających w ewolucji. Dlatego w obecnych czasach, kiedy technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, a rynek pracy wymaga coraz bardziej złożonych umiejętności, upskilling i reskilling stają się nieodzownymi elementami nowoczesnych strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Newsletter Ludzie w Firmie

Subskrybuj newsletter i otrzymuj najważniejsze informacje na temat zmian w przepisach PIT, ZUS, a także materiały o nowych trendach HR.

Zapisz się

Upskilling jest bowiem procesem doskonalenia i rozszerzania istniejących umiejętności pracowników, pozwalającym maksymalizować potencjał zasobów ludzkich. Z kolei reskilling, polegający na przekwalifikowywaniu pracowników do zupełnie nowych ról, jest odpowiedzią na potrzebę adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz na nieuchronne zmiany strukturalne w gospodarce. Pojęcia te nie są nowe w środowisku biznesowym — badania wskazują, że obecnie już 71% organizacji na całym świecie polega właśnie na upskillingu i reskillingu (badania ManpowerGroup).

Czym jest upskilling?

Jak wynika ze sprawozdania [3] Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącego przyszłości miejsc pracy – w 2027 r. sześciu na dziesięciu pracowników będzie musiało zdobyć nowe umiejętności, aby nadal wykonywać swoją pracę. Tylko połowa z nich będzie miała dostęp do odpowiedniego szkolenia, które pomoże im pogłębiać te kwalifikacje.

Dlatego też współczesne organizacje powinny kłaść ogromny nacisk na upskilling, tj. na proces inwestowania w rozwój i rozszerzenie istniejących umiejętności wśród zatrudnionych pracowników. Głównym jego celem jest zwiększenie kompetencji i efektywności zespołu, tak aby ten mógł aktualizować swoje umiejętności zgodnie z najnowszymi technologiami, metodami pracy oraz trendami branżowymi.

Upskilling - co to jest? Przykłady upskillingu:

 • szkolenia w zakresie nowych narzędzi branżowych;
 • zdobywanie certyfikatów;
 • kursy związane z rozwojem umiejętności miękkich.

Według The Future of Jobs Report 2023 najwyższym priorytetem w szkoleniu umiejętności jest obecnie myślenie analityczne, które ma stanowić średnio 10% inicjatyw szkoleniowych. Drugim priorytetem dla rozwoju pracowników stało się promowanie kreatywnego myślenia, które będzie tematem ok. 8% inicjatyw podnoszących kwalifikacje.

Czym jest reskilling?

Reskilling oznacza przekwalifikowanie pracowników na nowe stanowiska lub obszary, które są kluczowe dla prawidłowego procesu adaptacji organizacji na danym rynku.

Implementacja reskillingu bywa kluczowa w sytuacjach, gdy organizacje muszą sprostać szybkim zmianom ekonomicznym lub rynkowym, przez co niektóre stanowiska lub umiejętności stają się przestarzałe. Przekwalifikowanie pracowników może więc pomóc w minimalizacji zwolnień oraz w lepszym wykorzystaniu potencjału pracowniczego, co przekłada się na większą elastyczność i zdolność do innowacji.

Upskilling a reskilling — czym się różnią?

Upskilling i reskilling mają znaczący wpływ na rozwój kompetencji pracowników, zwiększając w ten sposób ich motywację i zaangażowanie. Warto jednak podkreślić, że oba te terminy odnoszą się do innych obszarów.

 • Upskilling pozwala pracownikom rozwijać specjalistyczne umiejętności w ich aktualnych rolach, co zwiększa ich efektywność i zdolności do rozwiązywania bardziej złożonych problemów.
 • Reskilling natomiast otwiera drzwi do nowych możliwości kariery wewnątrz firmy – tj. do awansu lub objęcia zupełnie innej roli w firmie.

To, które podejście zastosować, determinowane jest przez m.in. konkretne luki kompetencyjne i indywidualne predyspozycje pracowników oraz charakter ich stanowiska. Można w tym miejscu wytypować kilka kluczowych umiejętności, które podlegają zarówno upskillingowi, jak i reskillingowi. Mowa tu o m.in. (Plural Sight, 2023):

 • 18% umiejętności związane z oprogramowaniem;
 • 18% związane z AI/ML;
 • 17% związane z cyberbezpieczeństwem;
 • 14% umiejętności związane z rozwiązaniami chmurowymi.

Jak upskilling i reskilling wpływają na kształtowanie kompetencji pracowników?

Bez wątpienia inwestowanie w oba te procesy nie tylko zwiększa kompetencje indywidualne, ale również wzmacnia zaangażowanie pracowników, którzy zyskują pewność, że organizacja dba o ich rozwój i dostosowuje się do przyszłych wyzwań. Dodatkowo takie działania promują kulturę ciągłego uczenia się, która jest fundamentem innowacyjności i elastyczności biznesowej.

Pracownicy, którzy są regularnie szkoleni i których kompetencje są aktualizowane, są bardziej skłonni do podejmowania nowych wyzwań, co przyczynia się do tworzenia pozytywnego, dynamicznego środowiska pracy. Z tego też względu upskilling i reskilling nie tylko kształtuje umiejętności, ale również odgrywa centralną rolę w budowaniu i utrzymywaniu otwartej i konkurencyjnej organizacji.

Praktyczne kroki do wdrożenia strategii upskillingu i reskillingu w firmie

 1. Stwórz strategię i plan. Pierwszym krokiem jest identyfikacja podejścia do zarządzania umiejętnościami i kompetencjami, np. poprzez analizę obecnych i przyszłych wymagań kompetencyjnych, które wynikają z celów strategicznych firmy oraz trendów rynkowych. Chodzi o identyfikację zarówno stanu obecnego, jak i docelowego, poprzez przeanalizowanie na jakie kompetencje firma stawia, jakie aktualnie posiada, a które należy uzupełnić. Następnie należy stworzyć mapę drogową dojścia do stanu docelowego, uwzględniającą również odpowiednie (efektywne i opłacalne) narzędzia i metody szkoleniowe, które najlepiej odpowiadają na te potrzeby (np. e-learning, warsztaty wewnętrzne, mentoring, coaching itd.).
 2. Zwiększ widoczność. Centralnym punktem strategii HR powinny być umiejętności. W celu zapewnienia odpowiedniej widoczności tego punktu strategii należy wykorzystać sztuczną inteligencję, zaawansowaną analitykę i informacje o umiejętnościach poszukiwanych na rynku. Ważne jest również promowanie osiągnięć pracowników poprzez wielostopniowe programy zdobywania i doskonalenia umiejętności.
 3. Personalizuj. Dostosuj rozwój umiejętności zawodowych i talentów do indywidualnych doświadczeń, celów i zainteresowań pracownika.
 4. Promuj kulturę uczenia się. Ostatnim krokiem jest wspieranie kulturę nieustannej wymiany umiejętności poprzez budowanie, rozwijanie i nagradzanie rozwoju pracownika

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Upskilling i reskilling są nie tylko odpowiedzią na bieżące wymogi rynkowe, ale również inwestycją w przyszłość każdej organizacji. Przez identyfikację kluczowych potrzeb szkoleniowych i wdrażanie celowych programów, firmy mogą zabezpieczyć swoje miejsce w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy.

Upskilling pozwala na ciągłe doskonalenie umiejętności w obrębie aktualnych ról, natomiast reskilling otwiera drzwi do nowych możliwości i pomaga organizacjom przystosować się do zmian rynkowych. Oba procesy, pomimo różnic, zwiększają zaangażowanie i satysfakcję pracowników, zwykle prowadząc do lepszej retencji i wydajności. Od organizacji zależy, jak wykorzysta potencjał drzemiący w umiejętnościach pracowników i uruchomi go do realizacji celów.

 • Pokaż przypisy#Ukryj przypisy

  1. 2023 State of Upskilling: 45 more learning and development trends: https://www.pluralsight.com/blog/learning-and-development/state-of-upskilling-more-trends 
  2. The Future of Jobs Report 2023: https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/
  3. Show Them The Money: How CHROs Can Show The Bottom-Line Benefits Of Upskilling Your Workforce: https://www.forbes.com/sites/guild/2023/08/01/show-them-the-money-how-chros-can-show-the-bottom-line-benefits-of-upskilling-your-workforce/

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Lidia Sarna

EY Polska, People Consulting, Manager

Doświadczona Menedżerka z ponad 20-letnim stażem w doradztwie i branży finansowej. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i transformacji biznesowej oraz w rozwoju kapitału ludzkiego.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)