Bild på  Per Skallefell
Det är nu vi lägger grunden för framtidens samhälle. Utmaningarna är stora, men möjligheterna är större.

Per Skallefell

Sektorledare Transport och Infrastruktur

Brinner för att skapa morgondagens infrastruktur för samhälle, transport och industri. För samman innovation, ny teknologi och smarta affärsmodeller. Passionerad långdistanslöpare.

Per är Partner inom EY Consulting. Han har arbetat på EY sedan 2005 och har haft ett flertal ledande befattningar.

Hans huvudsakliga fokus är transformation av samhällets infrastruktur. Det kan gälla elektrifiering och effektiviseringsmöjligheter inom kollektivtrafik och godstransporter, innovationsupphandlingar inom sjukvårdsteknik, hållbarhetsfrågor inom tillgångsförvaltning och underhåll för transportinfrastruktur, eller hur stora investeringsprojekt inom industrin ska organiseras.

Per stödjer kunder genom hela livscykeln, från tidiga utredningar och riskanalyser, till finansiering, upphandlingar, stöd i genomförande och driftsättning.

Per är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola och har även en kandidatexamen i ryska från Göteborgs universitet.

Så bidrar Per till a better working world

Tillsammans med mina kollegor hjälper jag samhällets aktörer hitta vägar framåt för att navigera det enorma förändringstryck som råder. Vi identifierar möjligheter att minska utsläpp genom elektrifiering, underhålla smartare, investera där det gör som mest nytta och inte minst ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Och vi hjälper dem få det gjort – hela vägen till driftsatt organisation, system eller anläggning

Kontakta Per