Başvuru Kriterleri ve Seçim Süreci

Bu ayrıcalıklı fırsattan yararlanmak isteyen adayların ve şirketlerinin aşağıdaki kriterleri sağlamaları gerekiyor.

Şirketin:

  • Son iki yılda en az yıllık 3 milyon TL cirosu olması
  • Merkezinin Türkiye’de olması,
  • En az 3 yıldır faaliyet göstermesi

Kadın girişimcinin:

  • En az %25 hissedar olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden birisi olması
  • İşini büyütmeyi hedeflemesi ve istemesi
  • Program dahilinde 9 - 10 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek Oryantasyon Konferansı ve yıl içinde gerçekleştirilecek diğer eğitim ve geliştirme etkinliklerine katılmayı taahhüt etmesi

Yukarıdaki kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların başvuruları değerlendirilerek, EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı 2019 Dönemi’nde yer alacak 10 kadın girişimci belirlenecek.