Başvuru kriterleri ve seçim süreci

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’nın ayrıcalıklı fırsatlarından yararlanmak isteyen adayların ve şirketlerinin aşağıdaki kriterleri sağlamaları gerekiyor.
Şirketin:

  • Son iki yılda en az yıllık 3 milyon TL cirosu olması
  • Merkezinin Türkiye’de olması,
  • En az 3 yıldır faaliyet göstermesi

Kadın girişimcinin:

  • En az %25 şirket hissedarı olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden birisi olması
  • İşlerini büyütmeyi hedeflemesi
  • Program dahilinde düzenlenecek oryantasyon toplantısına ve yıl içinde gerçekleştirilecek diğer eğitim ve geliştirme etkinliklerine katılmayı taahhüt etmesi

Yukarıdaki kriterleri ve beklentileri sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecek ve EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı yeni döneminde yer alacak 10 kadın girişimci belirlenecek.