Ahmet Sagli
Çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve esnekliğe sahip olarak ve teknolojiyi de kullanarak hizmet kalitesini azami düzeye çıkarmak ve müşterilerle kalıcı, uzun süreli ilişkiler kurmak öncelikli ve en temel prensibimiz olmalıdır.

Ahmet Sağlı

EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, KS Avukatlık Ortaklığı Sorumlu Ortağı

Uzmanlık alanı Sağlık Yaşam Bilimleri

Avukat, EY Türkiye Vergi Bölümü ve KS Avukatlık Ortaklığı Sorumlu Ortağı  olarak kariyerini sürdüren Ahmet Sağlı, hukuk alanında yaklaşık 20 yıllık deneyime sahiptir. Hukuk alanındaki 15 yıllık iş tecrübesinin ardından, 2015 yılında EY bünyesine katılmıştır. Sağlık, teknoloji, maden, savunma alanlarında faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlere başta ticaret hukuku, borçlar hukuk, birleşme ve devralmalar, vergi hukuku, rekabet hukuku olmak üzere birçok alanda danışmanlık ve dava hizmetleri vermektedir. Sağlık hizmetleri alanında sektör uzmanlığına sahiptir. EY Türkiye Sağlık Sektörü Lideri görevini de yürütmektedir. Borçlar Hukuk konusunda dersler vermiştir. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sağlı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 

Ahmet, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına nasıl katkı sağlıyor?

Sağlık hizmeti kuruluşlarının yarattığı değer ve başarıları yalnızca veriye sahip olmalarına değil, hastalar için daha iyi sonuçlar alınmasını sağlayacak algoritmalara ve yeni teknolojileri bu amaçla kullanabilme kabiliyetlerine bağlı. Dünya genelinde yaş ortalaması giderek yükseliyor. Bu ortamda işgücünün sağlık ihtiyaçlarının karşılanması; yeni ve daha verimli çözümlerin üretilmesini, aynı zamanda da sağlık hizmetlerine erişim maliyetlerinin düşük tutulmasını gerektiriyor. Sağlık hizmeti kuruluşlarına dijital bir strateji oluşturulmasında, operasyon modellerinin bu yönde yapılandırmasında ve verinin hastalar için değer yaratma hedefli kullanılmasında destek sunuyorum.

Ahmet Sağlı ile iletişime geçin